David a Goliáš

5. květen 2014

Příběh o tom, že hrubá síla vždycky nemusí zvítězit nad odvahou a chytrostí, vypráví První kniha Samuelova.

Michelangelo Buonarottiho či Donatello zobrazili Davida jako nahého svalovce. Známe ho ale také jako krále v dlouhém plášti a s korunou na hlavě, který hraje na harfu na Měsíci.

David byl mocným králem. Rozšířil zemi až k Eufratu, dobyl Jeruzalém a udělal z něj hlavní město, postavil hrad Sión. Jsou mu připisovány krásné žalmy, které známe z Biblických písní Antonína Dvořáka.

Nejčastěji se nám ale vybaví jako mladičký pastýř, který nesl bratrům do boje svačinu, a když viděl, že jde do tuhého, vytáhl z mošny prak a zamířil.

Jak se to vlastně celé seběhlo?

To tenkrát za vlády krále Saula napadli Izraelity Filištíni, zvaní Pelištejci. Byli to příslušníci starověkého kmene, který přišel patrně z Kréty a usadil se na území dnešní Palestiny. Od nich země dostala své jméno.

Když dnes o někom řekneme, že je filištín, máme na mysli, že je to vychytralý člověk, ignorant, barbar, filuta, chytrák, šosák nebo zpátečník.

Čtěte také

Filištínští v biblických záznamech vystupují jako trvalí nepřátelé Izraelitů. Byli dobře vyzbrojení, měli válečné vozy se železnými kosami, takže u okolních národů budili respekt. Navíc Izraelským zakázali vyrábět železné nástroje, takže když se měli bránit, beze zbraní byli úplně nahraní.

Jedním z filištínských bojovníků byl obr Goliáš z Gatu. Když se vojska Filištínských a jejich soupeřů Izraelských utábořila na dvou kopcích naproti sobě, obr Goliáš dvakrát denně vyzýval někoho z Izraelců k boji muže proti muži. Což při jeho tělesné konstelaci a brnění neznělo ani trochu lákavě.

Obra Goliáše porazil nebojácný malý David kamínkem vystřeleným z praku

Tenkrát žil v Betlémě Judově muž jménem Izai a ten měl osm synů. Tři nejstarší museli narukovat proti Filištínům a nejmladší a nejpěknější, David, zůstal doma a pásl ovce.

Když se roznesla zpráva, že Izraelité jsou na tom bídně, rozhodl se David, že půjde bratrům na pomoc. Všichni se mu posmívali, co tam dělá, že je ještě moc malý, že se nemá plést mezi velké chlapy. Ale David si nedal říct. Dokonce předstoupil před samotného krále a tak dlouho dyndal, až si vydyndal, že mu Saul dovolil s Goliášem bojovat.

Čtěte také

David se obrovi nebojácně postavil a trefil ho oblázkem vystřeleným z praku přímo do čela. Pak Goliášovi usekl hlavu jeho vlastním mečem a stal se králem celé země.

Někdy příště si možná budeme vyprávět o tom, že se král David zamiloval do Batšeby, ženy jednoho ze svých věrných vojáků, Uriáše. Zbavil se ho šikovně. Poslal Uriáše do bitvy, ve které zahynul, a Batšebu ji vzal za manželku. Spolu pak měli syna Šalamouna, který převzal vládu nad Izraelem.


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.

autoři: Jitka Škápíková , Helena Petáková , Dan Moravec
Spustit audio