Biskup Malý: Svoboda nepřichází sama od sebe. Je třeba o ni usilovat a postavit se násilí, lži a demagogii

7. květen 2024

Zamyšlení biskupa Václava Malého nad současnými hodnotami Evropské unie, nad významem svobody a nad hrdinstvím. Připomene také herečku Simonu Postlerovou, události Pražského povstání z května 1945 a co vlastně znamená usilování o mír.

Letošní rok 2024 si připomínáme 20 let od vstupu České republiky do Evropské unie. S členstvím v evropském společenství se nesou určité výhody i nevýhody.

„Já členství jednoznačně pokládám za plus. Je to viditelné, když člověk jde po českém venkově nebo si prohlíží různá města a vidí desky, že jsou stavby z dotací EU. To je viditelné znamení, že se leccos po ekonomické stránce děje,“ říká biskup Malý.

Čtěte také

„Zároveň pevně patříme do prostoru demokracie, kde jsou respektovaná lidská práva, kde je nezávislost moci soudní, výkonné a zákonné. Máme otevřené hranice, volný trh, respekt k menšinám a hendikepovaným. Máme možnosti studia pro mladé. To je všechno z evropských peněz, takže buďme rádi, že jsme součástí tohoto prostoru.“

Václav Malý zároveň dodává, že ani Evropská unie není dokonalá. „Jistě, že můžeme najít všelijaké chyby. Na druhé straně je základní, že žijeme v míru a pokoji, nemusíme se bát svých sousedů, žijeme v prostoru, kde jsou respektována občanská a lidská práva, za to bychom měli být vděční. Ale jistě je co zlepšovat,“ vysvětluje.

Respektované Česko?

„Étos Evropy je, že je třeba respektovat a chránit důstojnost člověka. Je třeba, aby byl vytvořený svobodný prostor pro jeho projev, pro rozvoj jeho schopností. Na tom Evropa stojí a to se nemění.“

Čtěte také

Některým státům se to daří více, některým méně. Rozdíl vidí biskup Malý i v tom, jakými duchovními dějinami si země prošly. „Celkově je důležité to, že člověk není jenom nějaká jednotka, ale je to občan se svými právy a zároveň zodpovědností.“

„Česká republika získala v posledních letech respekt. Už nejsme jenom polozapomenutá země střední Evropy, ale vystupujeme hrdě, to neznamená pyšně, a zároveň máme jisté představy. Přál bych si, aby to pokračovalo,“ dodává biskup.

Prosazování zájmů země podle biskupa záleží na kreativitě jejích představitelů. „Záleží na tom, jak bude vláda schopná vytvářet koalice s různými státy EU, aby potom prosadila také svoji vizi. A to stojí mnoho diplomatického umu, mnoho trpělivosti.“

Boj za svobodu

„Je důležité vytvářet svobodu nejen pro sebe, ale i v prostředí, ve kterém se pohybuji, jehož jsem součástí,“ vysvětluje Václav Malý. „Člověk je spoluzodpovědný za atmosféru a za situaci ve společenství jako takovém.“

Čtěte také

Právě takoví stateční lidé se našli během Pražského povstání v květnu 1945, které si připomínáme. „Vždycky se našli lidé, kteří byli pro pravdu a spravedlnost ochotni přinést mnoho obětí. Dále i v 50., 60. letech, ale i za doby normalizace, kdy lidé například obětovali svoji kariéru a nezištně se snažili šířit prostor svobody okolo sebe.“

„Svoboda nepřichází sama sebou,“ zdůrazňuje biskup. „Je potřeba o ni usilovat, postavit se násilí, lži a demagogii. Zopakuji výroky mnohých, že společnost, která zapomíná, je mrtvá. To neznamená, že se máme vracet do minulosti, ale že si ji máme připomínat,“ ukončuje myšlenku Malý.

Spustit audio

Související