Biskup Malý: Vzdělanost znamená vzít zodpovědnost za svůj život a spoluzodpovědnost za dobro společnosti

5. duben 2023

Pedagogové a posluchači humanitních a společenskovědních fakult před pár dny protestem upozornili na podhodnocení jejich práce a špatné platové podmínky. Čím tyto obory obohacují naši společnost a proč je důležitá vzdělanost? Hostem Zity Senkové je Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský, který v audiozáznamu ještě okomentuje hrozbu vzrůstajícího antisemitismu, uzákonění zemských vlajek a znaků, rozloučení s generálem Bočkem, aktivitu papeže Františka a velikonoční čas.

Minulý týden na Den učitelů vyrazily stovky pedagogů a studentů humanitních oborů do ulic demonstrovat za vyšší platy. „Zdá se mi, že humanitní obory jsou tak trochu upozaděny, myslím si, že je důležité podporovat také tento typ škol, protože souvisí se vzdělaností,“ říká světící biskup pražský Václav Malý.

„Vzdělanost není jen záležitostí poznatků, ale souvisí také s etickým rozměrem. Humanitní vzdělání znamená, že si budu klást otázky po smyslu své existence, po zodpovědnosti za svoji životní cestu a také po spoluzodpovědnosti za společné dobro.“

Humanitní obory oživují historickou paměť

Humanitní obory mohou společnosti přispět také například tím, že se dotýkají paměti. „Nežijeme jen dnešek, ale navazujeme na minulost a zároveň se otevírá budoucnost. Paměť neznamená, že budeme opakovat, co se stalo, ale že z ní budeme umět vyvodit závěry a určitá nebezpečí pro budoucí vývoj.“

Čtěte také

Počet vzdělaných lidí, kteří jsou experty ve svém oboru, roste. „Lidé jsou často velmi vzdělaní, ale izolovaně. Je důležité vidět svůj obor také v souvislosti s poznatky jiných vědních oborů. A to často chybí. Vzdělanost se také mnohými vnímá jen jako prostředek k okamžitému užitku, zisku. Jenže vzdělanost nepočítá se ziskem.“

Chybí nám širší rozhled

Klademe v České republice dostatečný důraz na vzdělanost? „Myslím, že se klade důraz na vyniknutí, profesionalitu v jednotlivých oborech, což je v pořádku, ale samozřejmě je to jen výsek skutečnosti. Jako vzdělaný člověk bych měl být schopen vidět svůj obor v souvislosti s jinými,“ zamýšlí se Václav Malý. Naší společnosti se podle něj příliš nedaří pěstovat všeobecný rozhled. „Lidé častěji propadají idealogizaci, vsází jen na jednu kartu.“

„Přimlouvám se za to, aby humanitní a sociálně-vědní obory vstoupily více do podvědomí společnosti. Jejich význam je právě v zdůraznění etického momentu vzdělanosti, který chtějí zprostředkovat,“ uzavírá biskup Malý.

Spustit audio

Související