Režim dítěte s cukrovkou se přibližuje režimu zdravého dítěte. Na co si dávat pozor?

4. leden 2017

Čekárny u lékařů se plní více a více dětmi s cukrovkou. Čím to je, jaké jsou příčiny? Jak poznat cukrovku u dětí? A jaká je dnes léčba této nemoci?

Příčiny stoupajícího výskytu cukrovky jsou rozmanité. Cukrovka prvního typu vzniká převážně v dětském věku. „Od kojeneckého do předškolního. Pak je relativně rovnoměrný. Další vrchol výskytu je v období nástupu puberty,“ říká Jitka Kytnarová z Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Kdy nastupuje a jak se pozná

Tenhle typ cukrovky je daný genetickými predispozicemi. K tomu, aby se rozvinula, musí přijít impulz zvenčí. „Těch impulzů může být celá řada. Neznáme úplně přesný mechanismus toho, jakým způsobem navodí chorobu a jak se uplatní. Ale jsou to různé složky výživy a další faktory.“

Jak mohou rodiče nemoc u svých dětí poznat? „Měli by si všímat takových příznaků, jako je nadměrná žízeň dítěte, časté močení, hubnutí, nadměrná únava, která není vázaná na nějakou námahu.“ Pro děti s cukrovkou už dnes naštěstí neplatí výrazná omezení.

Režim dítěte

S nástupem čím dál lepších a sofistikovanějších možností léčby, různých typů inzulinu se režim diabetického dítěte čím dál víc přibližuje režimu zdravého dítěte. „Na druhou stranu diabetické děti i jejich rodiče musí neustále přemýšlet v kontextu choroby. Musí uvažovat, co si mohou dovolit. Jak v pohybu, tak v jídle.“

Při tomto druhu cukrovky dochází ke snížené vlastní tvorbě a uvolňování inzulinu. „Ten neumíme nahradit jinak než zase podáním inzulinu a pouze v injekční podobě. Takže v tomhle se nic nezměnilo. Neexistuje žádná tableta, žádný prášek, kterým bychom to mohli nahradit,“ dodává lékařka.

Spustit audio