Rektor Tomáš Zima: Kdo bude novým rektorem Univerzity Karlovy? Důležité je, aby měl kolem sebe chytré rádce

21. říjen 2021

Akademický senát UK zítra rozhodne, kdo nahradí stávajícího rektora Tomáše Zimu v čele univerzity. Jak moc pravděpodobné je, že by nejstarší vysokou školu u nás vedla poprvé v historii žena? A jaké vize kandidáti na tento post představili?

Tomáš Zima, kterému skončí mandát v lednu 2022, vedl Univerzitu Karlovu od roku 2014. Na jeho místo byli nominováni dva kandidáti – prorektorka pro studijní záležitosti UK Milena Králíčková a někdejší děkan UK Michal Stehlík.

Oba dva na univerzitě působí. Paní Králíčková, dříve proděkanka Lékařské fakulty v Plzni, je uznávanou odbornicí, má řadu zahraničních stáží. Kolega Stehlík byl děkanem Filozofické fakulty, nyní působí v Národním muzeu, představuje své možné nástupce rektor UK Tomáš Zima.

Komunikace nade vše

Oba dva kandidáti již představili své vize. Jejich programy jsou v něčem podobné, v něčem odlišné. Ale já vždycky říkám, že papír snese hodně, a teprve realita ukáže.

Čtěte také

Podle současného rektora by se ale při volbě mělo přihlížet i k minulosti kandidátů, všímat si toho, co dotyčný dokázal, co udělal a jak se choval. Z toho lze totiž predikovat mnohé do budoucnosti.

Nejdůležitější ale podle Tomáše Zimy je, aby nový rektor uměl dobře komunikovat. Měl by hledat to, co lidi spojuje, a ne to, co je rozděluje. A měl by se obklopit lidmi, kteří mu budou dobře radit a budou chytřejší než on sám. Díky takto nabytým moudrostem se pak bude moci lépe a kvalifikovaněji rozhodovat.

Vize obudsmana

Jedním z bodů programu Mileny Králíčkové, která by se v případě úspěchu stala první ženou v čele univerzity v její 700leté historii, je potřeba zřídit novou funkci univerzitního ombudsmana.

Role ombudsmana je krok správným směrem. Do této chvíle jsem různé stížnosti a dotazy řešil já s pomocí etické komise, studijního odboru a odboru vnitřní kontroly. Když nápravu bude řešit někdo na centrální úrovni, bude to jistě dobré.

Vize ekologie

Oba kandidáti se shodují také na tom, že by se univerzita měla více angažovat ve veřejném životě a usilovat o ekologii a rozvoj v souladu s odpovědností k planetě.

Tyto věci jsou již nastartované. Jako jedna z prvních institucí jsme například uzavřeli dohodu s ministerstvem práce a sociálních věcí o tom, že uchazeči o veřejné univerzitní zakázky musejí splňovat podmínky udržitelného rozvoje.

I jedna z podmínek veřejné soutěže na nově budovaný Kampus Albertov byla, že tyto budovy musejí být energeticky neutrální. Je to vše otázka výzkumu. Ostatně já hlavní roli univerzity vidím především v oblasti výzkumu, uzavírá Tomáš Zima.

Další témata rozhovoru: výstavba nového Kampusu UK na Albertově; kde začíná a končí veřejný zájem ve vztahu ke zdraví prezidenta republiky.

Spustit audio

Související