Psychiatr Höschl: Dětských psychiatrů je jako šafránu. Poptávka po nich ale nesmírně vzrostla

14. září 2021

Obor dětské psychiatrie se v tuzemsku potýká s obrovskými problémy. Komplikací je nejen nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, ale i minimum vhodných zařízení pro léčbu dětí a dospívajících. Největší psychiatrické léčebně pro děti v Opařanech dokonce teď hrozí zánik.

Je to nejpalčivější problém v péči o duševní zdraví vůbec. Netýká se to jen Opařan. Nedostatek dětských psychiatrů je celorepublikový problém. Je jich opravdu jako šafránu,“ potvrzuje v pořadu Jak to vidí... psychiatr Cyril Höschl.

Čtěte také

Proč k tomuto stavu došlo? Jeden z důvodů je měnící se systém specializační přípravy. Tedy toho, jak se po promoci na medicíně stát dětských psychiatrem. Jednu dobu k tomu byla zapotřebí atestace z psychiatrie a potom teprve nástavbová dětská psychiatrie. To byl zbytečně dlouhý a komplikovaný proces.

Stigma psychiatrie

Obor navíc nebýval příliš finančně atraktivní, a ani poptávka po psychiatrické péči v době, kdy systém takto fungoval, nebyla taková. Došlo ale ke dvěma podstatným změnám.

Jednak se změnil systém specializační přípravy. Studium psychiatrie je dlouhou dobu společné a teprve na konci se část mediků specializuje na dětskou psychiatrii. Na druhé straně nesmírně vzrostla poptávka po dětských psychiatrech v souvislosti s tím, jak narostlo povědomí o různých vývojových a specifických poruchách pro dětský věk.

Podle Cyrila Höschla je ale také možné hledat příčiny problému v obecném nedostatku zájmu o obor psychiatrie. Psychiatrie je stigmatizována všude na světě. Mezi lékařskými obory je co do zájmu mediků většinou na chvostu. A to souvisí jistě s tím, že praxe je diametrálně odlišná od mnohdy atraktivního studia.

Cíle reformy

Cílem probíhající reformy péče o duševní zdraví je tedy nejenom restrukturalizovat systém péče, ale také destigmatizovat obor. Na konci této snahy by mělo být zvýšení atraktivity oboru pro studenty medicíny. Aby si psychiatrii volili častěji jako svoji specializaci. A tím by se sekundárně mohla zlepšit i situace v oblasti dětské psychiatrie.

Problém v oblasti dětské psychiatrie je ale mnohem komplexnější, než by se na první pohled zdálo. Dětská psychiatrická oddělení nejsou jen o nedostatku dětských psychiatrů. Potřební jsou také psychologové, vychovatelé a učitelé. Dítě nemůže zameškat školu nebo propadnout jenom proto, že je někde delší dobu hospitalizováno. Vyřešit lusknutím prstu to tedy nejde, uzavírá Cyril Höschl.

Další témata rozhovoru: právo na soukromí pacientů; profesionální sportovci a jejich duševní zdraví; stres jako spouštěč deprese.

Spustit audio

Související