Poslední ze Silver A. Příběh radisty Jiřího Potůčka

13. květen 2018

Tragickou smrtí výsadkařů v kryptě heydrichiáda teprve začíná. A Jiří Potůček v dusivé atmosféře všudypřítomného strachu se vydává na 26hodinový pochod. Ujde 60 km. Smrti neunikne.

Po raziích a zatýkání v říjnu 1941 bylo zničeno radiospojení domácího odboje s exilovým vedením ve Velké Británii. Pomoc a podporu ze zahraničí však český odboj nutně potřeboval, a tak byly na přelomu roku 1941 a 1942 do okupované vlasti posílány výsadky vycvičených mužů – parašutistů. Ti s sebou měli přivážet zbraně, peníze a velmi důležité radioaparáty a jejich součástky.

Navázat spojení

Základním úkolem paraskupiny Silver A (Alfréd Bartoš, Josef Valčík, Jiří Potůček – na fotografii níže) bylo navázat a obnovit ztracené spojení s Londýnem. Paraskupina Silver A letěla ve společném letounu s paraskupinami Silver B a Anthropoid v noci na 29. 12. 1941.

Logo

I přes počáteční potíže, kdy kvůli nepřesnosti v navigaci seskočili o několik desítek kilometrů dál od původně plánovaného místa, byla jejich činnost úspěšná. Radiotelegrafista Jiří Potůček brzy navázal spojení.

Hledá se velitel a radiotelegrafista

V obecném povědomí je, že po zradě Karla Čurdy a po tragické smrti výsadkářů v pravoslavném kostele Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, hlavní drama heydrichiády končí. Ale teror druhého stanného práva, represe a policejní razie se konaly s nasazením desítek tisíc mužů i nadále. Důvodem bylo právě to, že stále ještě nebyli dopadeni dva členové výsadku Silver A – velitel skupiny Alfréd Bartoš a radiotelegrafista Jiří Potůček.

Usedlost Burdychových, odkud se podařilo Jiřímu Potůčkovi utéct

Po prozrazení místa pobytu i úkrytu byl Alfréd Bartoš pronásledován gestapem a svůj život ukončil při pokusu o útěk. Radiotelegrafista Jiří Potůček se s pomocí obětavých a nadmíru statečných lidí přesunul z místa úkrytu ve škole v Bohdašíně do osady Končiny, kde v domě u Burdychů (na snímku) měl přečkat několik dnů, než se pro něj najde další, bezpečnější místo.

Běh o život

Bohužel, i tento úkryt byl odhalen a za velmi dramatických událostí, kdy členové rodiny Antonína Burdycha byli zastřeleni na místě anebo později popraveni, se Jiřímu Potůčkovi podařilo z obklíčení prostřílet a utéct. Obrovská pátrací akce, která po jeho útěku následovala, vyvrcholila v lesíku Dubinka u Pardubic.

Po strastiplné cestě, kdy Jiří Potůček ušel asi 60 km a kdy mu pomáhala spousta ochotných a velice odvážných lidí, byl zastřelen českým četníkem ranou do týla. Zemřel tak poslední člen paraskupiny Silver A, jen 10 dnů před svými 23. narozeninami.

Informační tabule poblíž Končin
Spustit audio

Související