Ne každý, kdo měl rodiče závislé na alkoholu, se musí taky stát závislým

29. prosinec 2014

Oslavy příchodu nového roku bývají obvykle spojené s nadměrným veselím a popíjením všeho možného. Může alkohol znamenat hrozbu? Jaké množství je považované za přiměřené? Jaké jsou další návykové látky?

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Oslavy a svátky Nového roku a Silvestra nás čekají. Jsou většinou spojené s alkoholem, s vydatnou dávkou alkoholu, a tak se nedivte, že dnešní Zdravotnická poradna bude právě o tom. Proti mě už sedí primář Petr Popov z Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den, vám přeji.

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Dobrý den.

Čtěte také

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Je ten alkohol na konci roku, nebo tedy na přelomu Silvestr - Nový rok skutečně takovou nástrahou? Přece to nic není, když se jednou za rok člověk trošku více napije alkoholu, pane primáři?

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Tak, mohli bychom si povídat o tom, jestli je to opravdu jenom jednou za rok, protože aspoň mně osobně se zdá, že těch příležitostí, kdy lidé mají pocit, že je potřeba něco pořádně oslavit a nedokážu si to představit bez velké dávky alkoholu, je podstatně více než je Silvestr. Ale ten Silvestr je výjimečný v tom, že to dělá velká množství lidí současně a je to kromě takové tradiční záležitosti i skutečně datum, kdy to bývá spojeno s řadou rizik nejen kvůli velkým dávkám alkoholu, ale také jiným.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Například?

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Například velké dávky jídla.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Aha, pořádně se najíme, pořádně se napijeme, pak je nám pořádně špatně.

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Ano, ano, ano, přesně tak.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná bychom, mohli mluvit i o jiných rizikových látkách, ale nevím, jestli ty k tomu k těm oslavám Silvestra patří?

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Pro někoho bezesporu, protože to už není jenom tradiční droga, kterou v České republice představuje alkohol, ale taky některé jiné návykové látky, které lidé, kteří je i běžně neužívají, tak mají pocit, že je vhodné vyzkoušet stejně jako běžně během roku neodpalují rachejtle, tak během roku třeba neužívají nějaké jiné drogy, ale na Silvestra si řeknou, že to je docela dobrý nápad si něco zajímavého vyzkoušet, obzvlášť, když jim to někdo nabídne a obzvlášť, když jsou ovlivněni alkoholem, tak to prostě udělají.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane primáři, řekněte mi, jak se pozná alkoholik, kde je ta hranice asi velmi křehká a jemná, hranice závislosti na alkoholu?

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
To slovo alkoholik se doopravdy u nás dříve používalo zejména pro lidi, kteří jsou na alkoholu závislí, ale ta hranice je poměrně neostrá. Máme sice diagnostická kritéria pro závislost tak, jak je uvádí mezinárodní klasifikace nemocí, ale to, když se člověk stane závislým, se neodehrává v nějakém krátkém okamžiku, to se odehrává většinou v nějakém delším období měsíců a let, kdy už jsou přítomny některé známky závislosti a člověk může mít závažné zdravotní problémy kvůli konzumaci velkých dávek alkoholu nebo pro pravidelné popíjení, pořád ještě třeba u něj nejsou přítomna všechna ta diagnostická kritéria, ale pak se to stane, a když už někdo takovou diagnózu udělá, tak to většinou není tak, že by k tomu došlo včera už před nějakou dobou.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Mohl byste vysvětlit pojem kvartální piják?

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Kvartální piják, tak se říká člověku, který vlastně jedna z podob závislosti, kdy ten dotyčný je schopen často dlouhé období, proto se používá třeba to slovo kvartál, tedy i několik měsíců abstinovat a pak najednou přijde epizoda pití, která je velmi nebezpečná tím, že ten člověk dokáže v krátké době vypít opravdu velké množství alkoholu a pije tak závažným nebezpečným způsobem, že ho to může stát i život.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Je to většinou tvrdý alkohol, který pije, anebo je to jedno?

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Je to vcelku jedno, ale je pravda, že v případě rozhodnuté závislosti člověk vyhledává spíše koncentrovaný alkohol, destiláty, protože tam přece jenom hlídá už nějaký výkon - cena, takže za své peníze chce rychle dosáhnout psychotropního efektu, který etylalkohol jako psychoaktivní látka přináší, takže většinou nejde o nějaké velké potěšení z chuti a z jemných odstínů chuti toho, kterého alkoholického nápoje, ale proto, aby se dosáhlo toho efektu na centrální nervový systém a k tomu slouží většinou rychlá konzumace větších dávek koncentrovaných alkoholických nápojů.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane primáři, řekněte mi, jestli se může člověk, který je na té jemné hranici závislosti, dostat z té pasti sám?

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Určitě může, je řada lidí, kteří si včas uvědomí rizika spojená s konzumací alkoholu, řeknou si, že tak by to dál nechtěli a rozhodnou se buď pro abstinenci a nebo pro nějakou rozumnější bezpečnější variantu konzumace a povede se jim to. Dozvídáme se o tom v případě pacientů, kteří mají třeba nějaké zdravotní potíže, na které upozorní jejich lékař. Většinou to nebývá psychiatr, ale častěji to bývá třeba internista nebo všeobecný praktický lékař a oni tomu varování uvěří a zařídí se podle toho a dosáhnout změny, která je efektivní. Čili nestanou se z nich závislí.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodává pa primář Petr Popov, primář Kliniky adiktologie Všeobecní fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jestli se ho chcete zeptat na cokoli, co souvisí s alkoholem, případně s dalšími psychotropními látkami, tak vytočte číslo 221552525 a nebo 2424 na konci.

/ Písnička /

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pokračuje Zdravotnická poradna na Dvojce. Dne je jejím hostem Petr Popov, primář Kliniky adiktologie Všeobecní fakultní nemocnice v Praze. No, a vy se ptáte na telefonu 221552525 na všechno, co souvisí s alkoholem a látkami psychotropními. Dobrý den přeji.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady je Dobra z Hranic.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Těší nás, ptejte se.

osoba
--------------------
Chtěla bych se zeptat, jestli alkoholismus je dědičný, protože se na to hodně vymlouvá z rodiny, tak,že to je prostě dědičné. A pak bych se chtěla zeptat, jakým způsobem je možno donutit člověka, kterej z našeho pohledu nebo prostě si myslíme, že už je alkoholik, donutit ho k léčbě, jestli to jde, prostě víme, že dobrovolně to není a když máme rozhovor, protože máme to tak v rodině trošku asi ten alkoholismus nějak, když ho chceme donutit, tak prostě všechno je v pohodě, on to zvládne a pak říkám, má takové kvartální období. Je prostě, opravdu třeba je delší dobu v pohodě, všechno zvládá i komunikativně, prostě všechno je, a pak přijde ta fáze měsíc, několik, jo, nebo týdenní prostě, kdy člověk má o něho strach. Jak donutit nebo jakým způsobem na něho působit na toho člověka, který je alkoholik, aby se dal na tu léčbu nebo, aby prostě nějakým způsobem to přizpůsobil nebo prostě to přiznal ten alkoholismus.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozumíme, pan doktor Popov vám odpoví.

osoba
--------------------
Je to prostě mladý člověk ještě, který je hudebník, muzikant, jako syn, a taky prostě má k tomu tendence, právě se na to tak trošku vymlouváme, je to v rodě, a o tím, že je muzikant, tak prostě k tomu alkoholismu má blízko a taky má takové ty období já to zvládám, jak to je normální, prostě se při tom pije. Takže tři věci mám, jak donutit, jestli je to dědičné a jak prostě působit, jestli více tlačit nebo spíš ho nechat nějak volně, jo, děkuji.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Co dělat, děkujeme. Pane primáři, zkuste odpovědět.

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Tak paní posluchačka popsala řadu příznaků, které se vyskytují u lidí, kteří mají vážný problém s alkoholem, respektive jsou závislí. Co se týče dědičnosti, tak alkoholismus se dědí ve smyslu vlohy, dispozice, to znamená, že ne každý, kdo měl třeba otce závislého na alkoholu, se musí automaticky stát závislým, také, ale to riziko, že se stane závislým, je u něj významně větší než u někoho, kdo mezi svými příbuznými, mezi svými předky nikoho závislého na alkoholu neměl. Čili je to důvod ke zvýšené pozornosti a opatrnosti, než k tomu, že by se člověk vymlouval, nedá se nic dělat, prostě jsem to zdědil, tak si s tím nemůžu pomoc, naopak. K tomu přesvědčit někoho, kdo má problémy s alkoholem, aby se šel léčit, je potřeba spojit síly. Když paní posluchačka mluvila o tom, že to je u nich v rodině, je potřeba aby se rodina, všichni, kdo toho člověka znají, jsou s ním v kontaktu, semkli a spojili se, ono často stačí ne nutit, to nebývá úspěšné, ale nepodporovat. Čili neumožňovat tomu člověku, aby pokračoval v pití, aby se vymlouval na to, že to jinak nejde, nabízet mu alkohol třeba i v nějaké menší míře, v menším množství nebo v bezpečnější podobě, to je nesmysl. Je potřeba toho člověka přesvědčit o tom, že to opravdu problém je, že ho všichni z rodiny mají rádi, ale že mu nebudou pomáhat v pokračování v pití, ale že mu pomůžou v tom, aby s tím začal něco dělat a zprostředkují mu léčbu.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Poslechneme si další telefonát, pane primáři. Dobrý den přejeme, Dvojka.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady je Červíčková jižní Čechy. Já bych měla takový dotaz na pana primáře. Můj manžel je alkoholově závislý, dlouhodobě abstinuje, ale užívá Antabus, byl léčený tedy a užívá Antabus. A já bych se chtěla zeptat, jak dalece může užívání Antabusu v kombinaci s alkoholem tomu člověku ublížit, pokud by to nezvládl? A pak bych se ještě chtěla zeptat, jestli je dlouhodobé užívání Antabusu pro ostatní organismus prostě bez jakýchkoliv jiných jakoby následků? Děkuji vám.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme. Pane primáři?

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Tak, já začnu od té druhé otázky. Antabus se dá používat při závislosti relativně dlouho, to znamená měsíce. V případě, že to je léčba spojená s ambulantní léčbou v komplexní podobně, tak ho u pacientů používají většinou i jeden celý rok. To bychom si nemohli dovolit, kdyby to představilo nějaké zvláštní zdravotní riziko pro člověka, který většinou nebývá v úplně dokonalé zdravotní kondici. Takže to představuje spíše energetickou, metabolickou zátěž pro organismus, není to látka, která byla sama o sobě toxická. V okamžiku, kdy ale ji spojí člověk s konzumací alkoholu, napije se na Antabus, tak toxická látka acetaldehyd, který je mezi produktem metabolismu alkoholu, se v těle začne hromadit, a ten skutečně může způsobit velkou škodu, takže kombinace alkoholu a Antabus je velmi riziková, nebezpečná a může být až život ohrožující.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodává pan primář Petr Popov. Ptát se ho budete moci i po písničce, telefon 221552525.

/ Písnička /

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale právě teď v pondělí v 10 hodin a 25 minut pokračuje Zdravotnická poradna s primářem Petrem Popovem, primář Kliniky adiktologie Všeobecní fakultní nemocnice v Praze vám radí, pokud máte problémy s alkoholem nebo s jinými rizikovými látkami. Máme tu další telefonický dotaz, dobrý den přejeme.

osoba
--------------------
Dobrý den, tady je Nina Baláčková. Já mám dotaz na pana doktora Popova, co jaký je jeho názor, když někteří jeho kolegové doporučují denně pít 2 až 3 deci vína, tak jako nemůže se z těch lidí potom stát taky jako závislí nebo alkoholici dejme tomu, ne asi nějaký silný, ale myslím, si, že zvlášť ženy by mohly mít možná problémy? Jaký je na to jeho názor? Děkuji.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane primáři? Děkujeme.

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Osobně se domnívám, že lékař by neměl pacientovi doporučovat konzumaci alkoholu vůbec. Pokud to ale myslí tak, že chce pacienta upozornit na to, že pije moc a že by měl tu dávku omezit, tak to může být rozumné doporučení. V případě pacienta, který má nějaké zdravotní problémy, zejména v oblasti tělesného zdraví a může to souviset s alkoholem a jeho lékař ho na to upozorní a doporučí aby abstinoval, nebo alespoň abstinoval po nějakou dobu, než se ten zdravotní stav upraví a pak případně upravil dávky, pokud chce konzumoval alkohol dál a není na něm závislý, aby konzumoval alkohol dál v nižších dávkách a menším množství, které ho nebude ohrožovat, tak jako ty předtím konzumované vysoké dávky, tak to může být rozumný postup.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Dodává pan primář Petr Popov. Kdybyste se chtěli dozvědět nějaké další zajímavé informace, tak najdete je na příklad na webu www.adiktologie.cz, no, a nebo můžete využít náš chat na webu 2.rozhlas.cz, kde se vám pan primář Petr Popov bude ještě tak 15 nebo 20 minut věnovat, pokud vyplníte svůj dotaz, tak určitě odpoví. Děkujeme, pane primáři, no, a přejeme klidný závěr roku. Ať těch, kteří přebrali alkoholu, nemáte ve svých rukou příliš mnoho, možná nejlépe nikoho.

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Já děkuju za pozvání, taky bych byl rád, ale asi to není reálné přání, tak přeji všem, aby do Nového roku vkročili všichni bezpečně.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
A možná i s jasným rozumem, střízlivou hlavou.

MUDr. Petr POPOV, primář Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
--------------------
Přesně tak.

Daniela BRŮHOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkujeme, na slyšenou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: Daniela Brůhová
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.