Nasazovat někomu psí hlavu

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pes (ilustr. foto)

To, že s nejlepším přítelem člověka spojujeme negativní vlastnosti, má kořeny v Bibli.

Ta psa měla za stvoření nečisté, nízké, opovrženíhodné, jako symbol špatnosti a odchýlení se od víry. „Nevěřící pes“ se nadávalo kacířům, neznabohům, nebo jinověrcům.

Nasazovat někomu psí hlavu znamená podsouvat mu negativní úmysly, zveličovat jeho chyby, svádět na něj vinu, očerňovat ho, pomlouvat, hanět, říkat o něm jen to nejhorší.

Člověk s psí hlavou, to ale není jenom metafora. Ve středověku se věřilo, že takové příšery skutečně žijí. Tou dobou lidé doslova prahli po nejrůznějších bizarnostech.

Čtěte také

Největším bohatstvím strašlivých nestvůr oplývala Indie. Podle starých knih prý v Indii žily podivné stvůry, které měly nohy obrácené patami napřed, na nohách 18 prstů a na rukách 17!

Také vyprávění o Alexandru Velikém, vydané tiskem na počátku 16. století, se zmiňuje o tom, že Alexandrovo vojsko při tažení do Indie narazilo na les, „v němž plno psohlavcuov bieše, a ti psohlavci hnedky se úprkem zdvižechu“.

Čtěte také

Jan Blahoslav zaznamenal lidové rčení „Rádi by na něj, na chudinu, psí hlavu vstrčili“. Bulharské pořekadlo z dob tureckých nájezdů zní: „Turek a pes, jedno jest.“

Psohlavci se říkalo domažlickým Chodům a nebylo to myšleno lichotivě. Uplynuly desítky let, než se slovo psohlavci ve vztahu k domažlickým Chodům změnilo z nadávky vlastně v pochvalu.

Výrazů, v nichž pes vystupuje v negativním významu, je hodně

- vypeskovat
- sepsout
- být ve psí – tedy úplně na dně
- být studený jako psí čumák – ve smyslu být nepříjemný chladný člověk bez emocí
- pes by od něj ani kůrku nevzal
- vést mizerný psí život nebo život pod psa
- dostat z leknutí psotník – tedy božec, odborně tetania infantum, dětskou nemoc vyznačující se křečemi
- jídlo tak hnusné, že by ho ani pes nežral
- nepoživatelné hrozny psího vína
- psota, zima jako v psinci, psí počasí, do kterého by ani psa nevyhnal
- psí dni – dies caniculares, od půlky července do půlky srpna, daly základ ruskému slovu каникулы, prázdniny. Pro žáky čas radostný, ale pro bakaláře doba mizérie, kdy nedostávali plat.

Kliku ve tvaru psí hlavy najdeme na Pražském hradě

A teď konečně několik slovních spojení, kde pes vystupuje kladně

- příslovečná je psí věrnost
- a také psí sluch nebo čich – s kvalitou smyslů těchto čtvernožců se my dvounožci nemůže rovnat ani zdaleka
- pokud na vás někdo udělá psí oči, pak zkrátka vyměknete, i když jste jinak na každého pěkný pes.

Takže Cave canem – pozor na psa!


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.