Moje válka: Z deníku českého provinťáka operujícího v horách sočské fronty

Václav Kasal, 34letý obchodník ze Žiželic, zásoboval proviantem a municí jeskynní kaverny na dnešní slovinsko-italské hranici. V zimě tam leželo i deset metrů sněhu.

Sočská fronta dostala jméno podle řeky Soči, která se vine alpskými údolími na dnešní slovinsko-italské hranici. Konalo se tam celkem 11 bitev. Podmínky vojáků bojujících ve vysokohorském terénu byly velmi obtížné.

Logo

Ve skalách nebylo možné kopat běžné zákopy, ale musely se dolovat kaverny – jakési jeskyně přímo v kamenných stráních. Až desetimetrové závěje znesnadňovaly zásobování. A zrovna Václav Kasal sloužil v zásobovacím útvaru.

Deník Václava Kasala Má historie světové války 1915–1918 nalezl v rodinné pozůstalosti vnuk Stanislav Kasal. Na rekonstrukci textové části pracoval ing. František Steklý. Rozhlasový dokument připravila Jana Davidová.

Autentický snímek z úbočí hor s krytými vchody do kaveren
autoři: Bronislava Janečková , DAV
Spustit audio

Související