Do posledního muže: bitva u Verdunu

2. listopad 2014

Jedna z největších bitev první světové války trvala 10 měsíců. Při bojích o necelých 10 kilometrů čtverečních padlo zhruba 700 000 vojáků. Na konci bitvy dospěly obě strany zhruba do stejné situace jako na začátku. Ze strategického ani taktického hlediska neexistuje žádné ospravedlnění pro tak otřesné ztráty.

„Muselo to být malebné místo. Řeka Mása tu meandruje a levý břeh pokrývá Argonnský les. Ale teď je tu jen zlověstný hnědý pruh mrtvé přírody. Vypadá jako z jiného světa,“ popisuje dějiště bitvy u Verdunu pilot, který se svým bojovým letadlem přelétal nad zdevastovanou krajinou.

Logo

„Každá známka života byla smetena. Stromy a cesty zmizely, jako když se smaže křída na tabuli. Z vesnic nezůstalo nic. Jen šedé skvrny. Neustále se zvedají sloupy hliněného dýmu z vybuchujících granátů. Během soustavné palby prší střepiny jako déšť. Bezpočet doutnajících sloupů dýmu připomíná obraz ohnivých hrobek z Danteho Pekla.“

Obec, která zemřela pro Francii

Vesnice Verdun byla v roce 1918 prohlášena za obec, která „zemřela pro Francii“. Dnes ji připomíná jen kaple a náhrobky místo domů. V bojové zóně bylo totálně zničeno 9 vesnic. Krátery po vybuchlých granátech zůstaly dodnes vepsány do krajiny.

Rozhlasové dokudrama

Podívejte se na klíčové momenty Verdunské bitvy očima autentických svědků. Několika francouzských vojáků a dvou mužů bojujících za německou armádu: malíře Franze Marca a básníka Ernsta Tollera.

Francouzské jednotky přesouvající se k Verdunu

Jejich svědectví zachovaná v dopisech, poznámkách a denících použila autorka dokumentu Radka Lokajová k vytvoření řady scén dramatizovaného dokumentu. V režii Vlado Ruska účinkují: Svatopluk Schuller, Marcel Rošický, Ivan Řezáč, Zdeněk Dolanský a Jan Szymik.

Verdunský komplex

„Kvůli Verdunu možná, alespoň podle mě, vzniklo u Francouzů něco, co bych nazval verdunský komplex,“ konstatuje historik Jaroslav Beránek.

„To se projevilo rychlým ústupem a rychlou kapitulací v té další válce. Vlastně v té druhé etapě 1. světové války, protože maršál Foche řekl zcela jasnozřivou větu na mírové konferenci ve Versailles v roce 1919: Toto není mír, to je jen příměří na 20 let. Trefil se naprosto přesně, protože druhá světová válka, tak jak jí říkáme, vypukla 1939.“

Logo
autor: Radka Lokajová
Spustit audio

Související

  • Drina: tažení plné omylů

    Jedna z prvních akcí 1. světové války. Podcenění protivníka, špatné rozmístění armád, nevhodně zvolená taktika vrchního velitele rakouských sil Oskara Potiorka a masakr.

  • Proti sobě: bitva u Zborova

    „Žádám o co nejrychlejší a nejpřesnější sdělení důvodů selhání IX. sboru c. a k. armády u Zborova,“ požaduje vrchní velitel rakousko-uherské armády 3. července 1917.

  • Bitvy na Soče: I země byla mrtvá

    Dokument Bronislavy Janečkové vám přiblíží dramata bitev první světové války z pohledu dvou českých vojáků – Václava Kasala a malíře a spisovatele Josefa Váchala.