Expedice za Velikonocemi ve světě

3. duben 2021

Ať už Velikonoce vnímáme jako slavnosti křesťanské nebo prosté oslavy příchodu jara, mají mezi svátky výjimečné postavení: slaví se všude ve světě.

Ovšem co jiný kraj, to jiný mrav a jiná oslava velikonočního mystéria. V některých částech světa byste možná ani nepoznali, že jde o Velikonoce. Expedice nahlédne na Velikonoce z pohledu cestovatelského, etnografického i gastronomického a ukáže, co je pro obyvatele různých částí zeměkoule synonymem slov oslava, svátek, vzkříšení a radost.

Velikonoce jako vítězství nad smrtí

Ve většině částí světa mají Velikonoce křesťanský ráz. A pro většinu křesťanů, ať už jde o katolíky nebo protestanty, jsou Velikonoce především oslavou zmrtvýchvstání Krista. A neměli bychom zapomenout na židovské oslavy svátku Pesach, protože Ježíš při poslední večeři se svými učedníky právě tento židovský svátek slavil. Vítězství nad smrtí ale v tomto čase oslavovali už příslušníci předkřesťanských kultur. I oni si uvědomovali, že končí cyklus, který vnímali jako nepříjemný, studený a temný, a nastává obroda nového života  v podobě světla, tepla a nových začátků.

Velikonoce

Křižování na Filipínách

Nejbizarnější oslavy Velikonoc - alespoň z našeho středoevropského pohledu - probíhají na Filipínách. Každý rok na Velký pátek pořádají Filipínci velké průvody, kterými si připomínají poslední cestu a ukřižování Ježíše Krista. Během procesí, jež sledují tisíce diváků, se desítky lidí bičují do zad bambusovými důtkami a na závěr je několik jedinců přibito hřeby na kříž. Tato tradice vznikla v 50. letech minulého století  a má pomoci těm, kteří se jí účastní, odčinit hříchy, kterých se dopustili během uplynulého roku. Církev sice tento způsob  připomínky osudu Krista odsuzuje a bojuje proti nim i filipínská vláda, přesto se tuto zvláštní tradici nepodařilo vymýtit. Dlužno dodat, že rituál je sice krvavý, ale nedokonaný a mladíci, kteří jsou ho ochotni podstoupit, jsou poté ošetřeni.

Woodoo rituály na Haiti

Ostrovní státy jsou vůbec proslulé zvláštními podobami Velikonoc a protože ostrovy jsou uzavřená společenství, kde se tradice drží nejdéle, dochází často ke zvláštním propojením archaických obětních rituálů a křesťanství. Velikonoční svátky na soustroví Haiti jsou např. spojeny s velkými barevnými průvody, které připomínají karnevaly, ve kterých hrají hlavní roli zvuky z bambusových trubek  a pestré kostýmy. A do toho všeho se rituálně a často dost krvavě obětují zvířata. Ta mají uklidnit duchy zemřelých a umožnit vznik nového života, takže se vlastně smíchalo křesťanství a rituály kultu woodoo.

Velikonoce

Zinkové masky na Sicílii

Masky a průvody coby  typický atribut Velikonoc bychom ale našli i v Evropě, a opět na jednom z ostrovů - na Sicílii. Tam si lidé na Velikonoce nasazují strašidelně vypadající zinkové masky, které mají připomínat ďábla a k nim si oblékají červené kostýmy. Ti, kteří jsou takto převlečení za ďábla, během dne nahánějí a snaží se polapit nové duše. Musejí to stihnout do soumraku - večer se totiž objeví Panna Maria s Ježíšem a s anděly a všechny ďábly i zlé duchy odeženou.

Rozbíjené nádobí na Korfu

S odháněním zlých duchů hlukem souvisejí i Velikonoce na řeckém ostrově Korfu. Tam dopoledne na Bílou sobotu vyhazují lidé na ulici hliněné nádobí, hrnce a džbány. Tento hlučný zvyk má předkřesťanské kořeny a souvisí se zbavováním se starého a neživého, aby byla otevřena cesta příchodu nového života. Má zabezpečit úrodu a hojnost v novém roce.

Za netradičními oslavami Velikonoc se Expedice vydá na Kypr s operní pěvkyní Ellie Aloneftou, do afrického Beninu s novinářem Maximem Mededou, do Slovinska s Natašou Štumpar a na Horní Lužici s novinářem Rafaelem Ledzborem.

Spustit audio

Související