Brýle mámení

7. květen 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Růžové brýle

Brýle mámení má nasazeny člověk, který vidí svět jinak, než jaký je ve skutečnosti. Najdeme je v pohádkách, ale taky v díle nejznámějšího českého učitele.

Labyrint světa a ráj srdce, jeden z vrcholných skvostů barokní literatury, poprvé vyšel roku 1631, pravděpodobně v saské Pirně.

Jan Amos Komenský dokončil první verzi rukopisu v roce 1623 a dedikoval ji moravskému zemskému hejtmanovi Karlovi staršímu ze Žerotína.

Všezvěd Všudybud, poutník a Mámení: hlavní postavy Komenského Labyrintu

Jde světem poutník a hledá smysl života. Tu se k poutníkovi připojí podivný chlapík, „křepkého chodu, obratného vzhledu a řeči hbité“, jménem Všezvěd Všudybud. Ptá se poutníka, kam má namířeno, a jestli nepotřebuje průvodce.


Celý název spisu Jana Amose Komenského zní:
Labyrint světa a lusthauz srdce, to jest světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází.

Ti dva hned vyrazili na cestu. A než se nadáli, přitovaryšilo se k nim Mámení. Všudybud usoudí, že poutník potřebuje uzdu všetečnosti, Mámení se vytasí s brýlemi. Jenže poutníkovi nasadí ty brýle „křivě jaksi“, takže se může úkosem dívat vlastníma očima.

Svět Komenského Labyrintu se podobá městu s okrouhlými hradbami. Lidé vstupují Branou života, najdeme v něm zástupce všech stavů: řemeslníky, učence, duchovní, vrchnost, válečníky..., i královnu Moudrosti.

Nad městem ční těžko dostupný Hrad Štěstěny, kam se chtějí dostat lidé toužící po bohatství, rozkoši a slávě. Jenže poutník nikde nenachází ani smysl ani štěstí.

Učitel národů se inspiroval starozákonní knihou Kazatel, která je připisována králi Šalomounovi, a Novým zákonem. Zatímco starozákonní Šalomoun řešení zoufalé lidské situace v tomto světě nenašel, autor-poutník ano. A to ve světničce svého srdce.


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.

autoři: Jitka Škápíková , Helena Petáková , Dan Moravec
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

Karel Klostermann Ze světa lesních samot

Ze světa lesních samot

Koupit

Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád "světa lesních samot" narušila živelná katastrofa.