1. září s Meteorem do Afriky

29. srpen 2012

Vydejte se s námi za nesmírně zajímavým africkým hlodavcem, který vědce fascinuje svým podivuhodným životním stylem. Podobá se v něm včelám a mravencům.

Tento hlodavec se jmenuje rypoš lysý. Je to stvoření, jehož "královský pár" podřízené členy své rodiny šikanuje tím, že po nich při průchodu norami šlape. Níže postavení jedinci se přitom pro blaho hnízda vzdávají možnosti mít vlastní potomky.

Vědci tento živočišný druh studují právě pro jeho podivuhodné sociální vazby. Nejbližší příbuzní - rypoši kapští - jsou totiž agresivní a samotářští. Čím je tedy změna chování způsobena? Vše naznačuje, že jsou za ni odpovědné hormony, jako např. oxytocin, ovlivňující mozkovou činnost. Nejen u rypošů. Výzkumy ve Velké Británii, kde vědci podávali oxytocin mužům, ukázaly, že pokusným osobám se po oxytocinu prohloubila schopnost empatie. Výzkumy pokračují a laskavá spolupráce badatelů z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějicicích umožňuje Meteoru nabídnout Vám na těchto výzkumechosobní účast v roli pozorovatelů.

Budějovické výzkumy využívají rypoše obří a rypoše stříbřité. Budete svědky záznamu fyziologických parametrů zvířat, například tepové frekvence rypoše na obrazovce v klidu a při interakci s dalším jedincem. Tento pokus pomáhá určit, jaké podněty jsou pro zvíře stresové a jaké ne; nebo také - jak se mění jeho aktivita v průběhu dne. Při druhém pokusu budete zkoumat hlasové projevy rypošů (tzv. vokalizaci), tedy jak se rypoši dorozumívají pomocí zvuků, zda se poznají podle hlasu a jaký mají repertoár chování. Uvidíte jak se zvuky nahrávají a jak zpracovávají a budete si moci nahrát i svůj vlastní hlas.

Rypoš stříbřitý (Heliophobius argenteocinereus)


Akce začíná ve 14:00 a končí v 17:00. Jednotlivé skupiny začínají oprohlídku ve 14:00, 14:45, 15:30 a 16:15. Podle zájmu je možno absolvovat prohlídku v délce 45 min. nebo 1,5 hod. Každá skupina může mít maximálně 15 účastníků, v případě zájmu pojedou obě navštívená pracoviště paralelně. Maximální počet účastníků je tedy 90.

Přihláška

Na tuto akci můžete přijít i bez ohlášení. Pokud si však chcete zajistit místa, zašlete nám KDYKOLIV DO soboty 1.9., do 11:00 hod. e-mail na adresu meteor@rozhlas.cz, v němž uvedete počet míst, která vám máme zajistit. Termín v němž s Vámi počítáme Vám potvrdíme okamžitě, jak Váš mail zpracujeme (čím větší je zájem, tím narůstá prodleva mezi doručením mailu a odesláním odpovědi).

Adresa

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Branišovská 31, České Budějovice.


Zobrazit místo Velká letní soutěž Meteoru na větší mapě
autor: Marek Janáč
Spustit audio