VIDEO: Nová 3D mapa Česka

21. duben 2012

Povodně v letech 1997 a 2002 vytvořily potřebu modelovat zaplavování krajiny. K tomu ale ani nejpřesnější mapy, které jsme dosud měli, nebyly vhodné.

Výškopis (vrstevnice) používaný v českých státních mapových dílech vytvořili vojenští i civilní kartografové už před více než 55 lety. Přestože použili na svou dobu moderní stereofotogrammetrické metody měření, přesnost výškopisu zobrazeného v mapách je – podle členitosti terénu – v rozsahu od 1 do 10 m. Pro modelování rozlití vody v krajině při povodních tedy takovéto podklady není možno použít.

Letecké skenování

Úkol vytvořit nové mapové podklady spojil tři instituce: Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK), ministerstvo obrany (MO) a Ministerstvo zemědělství (MZe). Do speciálního vojenského letadla ministerstva obrany typu L 410 FG byl namontován letecký laserový skener RIEGL LMS – Q680, zapůjčený firmou IGI mbH včetně příslušenství pro autonomní určování polohy skeneru - GPS (Global Positioning System) a IMU (Intertial Measurement Unit). Letadlo snímá Českou republiku z výšky 1200 až 1400 m nad střední rovinou terénu, a to po blocích dle realizačního projektu a v závislosti na vegetaci. Ideální podmínky pro skenování jsou na jaře a na podzim, přičemž je zapotřebí, aby bylo co největší sucho. Laserový paprsek se totiž od mokré plochy neodráží.

Skener každou sekundu nasnímá a přesně změří polohu až 160 000 bodů na zemském povrchu, při výsledné hustotě přibližně 1,6 bodu na metr čtvereční. Vzniká tak rozsáhlé mračno až 130 miliard výškopisných bodů.

Rozdělení na zóny

Republika byla pro skenování rozdělena na tři pracovní zóny, které se snímají v oddělených etapách. Skenování pásma „Střed“ se uskutečnilo v období od 22. března do 10. října 2010. Pásmo „Západ“ bylo skenováno od 9. března do 27. června 2011. K 31. 12. 2011 bylo naskenováno 68,2 % území ČR. Pásmo „Východ“ má být skenováno v roce 2012.

Mapa pokrytí republiky k 1.1. 2012

Zpracování dat

Naskenované mračno výškopisných bodů obsahuje body, které dopadly na terén, ale bohužel i body, které dopadly na stromy, budovy a jiné překážky. Data se v první etapě zpracovávají automaticky. Speciální program odfiltruje z mračna bodů body, které patří do kategorie zástavba nebo vegetace. Úspěšnost automatické filtrace ale značně závisí na ročním období, ve kterém byla data pořízena, tj. na stupni rozvinutí vegetace. Orientačně lze klasifikovat úspěšnost automatického zatřídění dat pořízených v období bez rozvinuté vegetace (březen – květen) na 90 % a naopak, v oblastech skenovaných později (červen – září), pouze na 30-40 %. Proto data následně kontrolují a upravují speciálně vyškolení pracovníci, kteří chyby upravují.

Helena Kacovská při úpravě dat

Výsledkem je digitální výškový model republiky, který detailně zobrazuje tvar povrchu terénu republiky. K 1. 1. 2012 byla kompletně zpracována oblast o rozloze 17 293 km2. Přesnost nového výškopisného modelu republiky je cca 20 cm.


Podívejte se na některé fotografie v originální velikosti ZDE

autor: Marek Janáč
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.