Většinu smluv není nutné uzavírat písemně, vyvrací zažitý omyl právní poradkyně dTestu

9. srpen 2018

Uzavření smlouvy je někdy až nebezpečně snadné, její rušení může být daleko větší problém. Jednou z nejčastějších představ českých spotřebitelů je, že smlouva se uzavírá pouze písemně. Ve skutečnosti zákon písemnou formu smlouvy vyžaduje spíše výjimečně.

„Kdykoli jdeme do obchodu si něco koupit, klidně třeba jenom nějaké pečivo, tak uzavíráme ústně nebo možná skoro až mlčky kupní smlouvu,“ upozorňuje Kristýna Dobrianská, právní poradkyně dTestu.

Kdy zákon vyžaduje písemnou formu smlouvy?

  • nájemní smlouva k nemovitosti,
  • převod věcných práv k nemovité věci,
  • ručitelské prohlášení,
  • uznání dluhu,
  • dohoda o zrušení spoluvlastnictví.

 

A tak i když si spotřebitelé stěžují, že smlouva je neplatná, protože „nikomu nic nepodepsali“, přesto mohli – byť třeba nevědomky – smlouvu uzavřít. Této nevědomosti často využívají například podvodní prodejci po telefonu. Platnost takto uzavřené smlouvy je sice možné napadnout, ale nevyhneme se problémům.

Nejdřív seriózní jednání, potom výhrůžky. Šmejdi se vydávají i za inspektory

„Tihle lidé se tváří, že nic nenabízí, že jenom kontrolují, a o to je horší, protože přijdou jako autorita, kterou je potřeba poslouchat,“ varuje Jan Tuna před novými praktikami tzv. šmejdů.

Osmdesátiletou paní Zdislavu navštívil člověk, který tvrdil, že jde zkontrolovat, jestli platí za plyn. Ukázala mu SIPO a na výzvu i občanský průkaz, o němž tvrdil, že si ho musí ofotit. I když nic nepodepsala ani neslíbila, začaly jí později chodit pokuty, že odešla od svého dodavatele plynu. Na základě údajů z její občanky někdo zfalšoval smlouvu i její podpis.

Nejjistější je, co nejrychleji od smlouvy odstoupit

Převážně starším lidem se stává, že se už neorientují v rozhovoru a můžou něco nevědomky odsouhlasit. Jak se v takovém případě zachovat? Kristýna Dobrianská radí jednoduchý postup – zavolat třeba i za pár dnů zpátky té firmě a ověřit si, že u vás neevidují žádný závazek. A pokud ano, tak ihned oznámit odstoupení od smlouvy, nejlépe písemně a uschovat si kopii včetně doručenky jako důkaz.

„Bohužel tyto firmy mají dobré právníky, proto je i kvůli naší obezřetnosti lepší odstoupení poslat písemně,“ dodává Kristýna Dobrianská s tím, že nejbezpečnější samozřejmě je s podobnými prodejci, ať už po telefonu nebo s těmi, kteří obcházejí domácnosti a vydávají se například za zástupce energetické společnosti, se vůbec nebavit.

U dodávek energií lze od smlouvy odstoupit do 14 dnů anebo do 15 dnů od zahájení dodávek.
Kristýna Dobrianská, právní poradkyně dTestu

„A pokud už něco podepisujete, tak se dívejte na hlavičku toho dokument, abyste věděli, s kým smlouvu uzavíráte,“ doporučuje právnička a upozorňuje, že podvodníci se mnohdy vydávají za zástupce jiné společnosti, než se kterou vás nakonec nechají smlouvu uzavřít.

autoři: Jiří Holoubek , and
Spustit audio