Slovníček pojmů (9/9)

7. září 2017

Slovníček nabízí vysvětlení pojmů z 9. (a posledního dílu) rubriky 9 mýtů o financích.

Networking

Znamená budování sítě kontaktů. Síť přátelských a pracovních kontaktů si jednak budujeme přirozeně nebo cíleně (např. síť obchodních kontaktů k rozvoji vlastního podnikání). Široká síť kontaktů nám může přinést více životních příležitostí. Různé organizace pořádají networkingové akce, které jsou na navazování nových kontaktů přímo zaměřené.

Syndrom vyhoření

Stav, kdy člověk dojde na okraj svých možností a není schopen dále vykonávat činnost. Syndrom vyhoření vychází často ze stresu, pocitu nedostatečného pozitivního ohodnocení vlastní práce a nemožnosti dalšího rozvoje. Projevuje se nechutí dále pokračovat nejčastěji v práci.

Dobrovolnictví, dobrovolník

Práce pro firmu či organizaci bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnictví však přináší možnost získat nové zkušenosti a vykonávat prospěšnou činnost. Je spojováno zejména s neziskovým sektorem, mezi dobrovolnictví bychom však mohli zařadit i pracovní stáže (právě za účelem získání potřebných zkušeností).

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...