Putifarka

19. květen 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Pedro Américo: Putifarova žena (1898, olej na plátně)

Žena-svůdkyně. Dáma, zpravidla poněkud starší model, která si umanula na mladého kolouška. Jak to s Putifarkou bylo, se dozvíme v Bibli, ve Starém zákoně.

Nejprve si představme protagonistu tohoto příběhu: Josef zvaný Egyptský, syn Jákoba a Rachel.

Příběh je to spletitý a dlouhý. Josef pocházel z dvanácti bratří. Nejstarší se jmenoval Ruben a nejmladší Benjamín (od té doby se nejmladším dětem v rodině říká benjamínci).

Josef byl předposlední a otec ho měl ze všech synů nejraděj. Možná mu i trochu nadržoval a to bratrům samozřejmě vadilo. A úplně nejvíc jim lezlo na nervy, že Josef uměl vykládat sny.

Jednou se mu zdálo, že váže s bratry snopy obilí. Josefův snop najednou povstal, ostatní snopy ho obcházely a klaněly se mu. Když Josef tohle bratrům vyprávěl, byli vzteky celí zelení. O pár dní později se mu ve snu dokonce klanělo slunce, měsíc a jedenáct hvězd. To nadzvedlo i samotného Jákoba.

Čtěte také

Bratři Josefa nenáviděli čím dál víc, až se rozhodli, že ho zabijí. Ale Ruben byl proti, a tak Josefa jenom hodili do vyschlé studny. Ruben doufal, že ho později vytáhne a zachrání. Jenomže bratři byli rychlejší a prodali Josefa karavaně, která zrovna jela kolem a měla namířeno do Egypta. Zisk byl větší a hřích menší.

Bratři pak pelášili domů, Josefův plášť pomazali krví z jehňátka a namluvili důvěřivému tatíkovi, že jeho oblíbeného synka povečeřela dravá zvěř.

Josef se stal otrokem. V Egyptě si ho koupil faraonův dvořan Putifar (někdy se uvádí také Potífar) a zaměstnal ho ve svém domě. Josef Putifarovi sloužil poctivě, práce mu šla od ruky, navíc mu to pálilo, a pán si ho brzy oblíbil natolik, že z něj udělal správce svého domu.

Trik, který využilo už mnoho žen

Josefovi se vlastně vedlo docela dobře. Jen kdyby se do toho nezačala míchat stará Putifarová. Pořád Josefa zvala k sobě do ložnice, producírovala se před ním polonahá… Josef ji odmítl a zhrzená panička na sobě roztrhala šaty, s pláčem obvinila Josefa z pokusu o znásilnění a ten putoval do vězení. Že v tom byl nevinně? To nikoho nezajímalo! Co zmůže otrok?

Po paní Putifarové tenhle trik zopakovala dlouhá řada žen v literatuře a jistě i v životě. Nejznámější z nich byla Faidra, která se zamilovala do nevlastního syna Hippolyta. A když ji nechtěl, nezbylo jí než nařknout ho z toho, o čem sama snila.

Josef se z vězení nakonec dostal, a to díky svému umění vykládat sny. Ale to už je docela jiný příběh o sedmi zdravých a sedmi hubených kravách a o sedmi tučných a sedmi hubených letech egyptských.


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.

autoři: Jitka Škápíková , Helena Petáková , Dan Moravec
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?