Přepis: Jak to vidí Tomáš Halík – 29. ledna

29. leden 2015

Hostem byl Tomáš Halík.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den a dobrý poslech pořadu Jak to vidí přeje Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Tomáš Halík, prezident České křesťanské akademie. Já vás vítám, pane profesore.

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Dobré ráno.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den. Kde jsou hranice svobody slova a kde již začíná cenzura? Měli by ti přistěhovalci, kteří se nepřizpůsobí pravidlům hostitelské země, odejít? Nakolik úspěšně dosud bojuje Západ proti Islámskému státu a ochromila by ho případná mezinárodní pozemní akce? Zlomek dnešních otázek. Už jsme si, pane profesore, v médiích přečetli, že nejste Charlie. Jak vůbec chápete ono spojení? Řekla bych, že zřejmě pro většinu symbolizuje solidaritu s oběťmi útoky na pařížskou redakci.

Čtěte také

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ano, já jsem se vymezil proti té kampani a proti tomu heslu: Já jsem Charlie proto, že je tam taková past. Takhle ta, tohle heslo je strašně dvojznačné a překrývá rozdíl mezi dvěma možnými výklady. Ten jeden výklad to je ten, ano a předpokládám, že většina lidí to tak chápala, ano, útoky na novináře, to je něco, co je naprosto neslučitelné s náš..., s naší civilizací proti tužce nelze zápasit kalašnikovem, ten terorismus je třeba naprosto odsoudit. Tohle to, myslím, podepíší všichni slušní lidé a v tomto smyslu, kdyby to bylo chápáno jenom v tomto smyslu, tak samozřejmě jsem pro. Ale ono se tam skrývá ještě druhý možný výklad. Ten, který jsme slyšeli především z projevu francouzského prezidenta Hollanda. Oni, ti novináři, jsou naši hrdinové a ten časopis je symbolem naší kultury. A tady tedy jsem cítil morální nutnost říci: Ne. Tedy v tomto smyslu já se Charlie skutečně nejsem. Mně je líto těch zmařených životů, ale ti lidé nejsou hrdinové, řeknu proč. A pokud by ten typ žurnalistiky měl být symbolem naší kultury, tak je to hanba. Proč nejsou hrdinové? Protože mě třeba velice se dotklo, že v jedněch českých novinách byli srovnáváni s Annou Politkovskou a s těmi novináři v Rusku, kteří byli zavražděni. Ti novináři tam byli skutečně bojovníky za pravdu, protože zjevovali ty nepravosti Putinova režimu a zřejmě kvůli tomu byli zavražděni. Ale ti novináři ze Charlie Hebdo, ti žádnou pravdu nezjevovali. Ti prostě projevovali naprosto cynický humor a já o tom typu humoru, o tom budeme za chvilinku mluvit, ale především sloužili určité lži. Ty karikatury Mohameda, zakladatele, zakladatele islámu, ho spojovali vlastně s tím islámským terorismem. Ale to je posilování určitých předsudků a také ještě se, se k tomu, se k tomu vrátíme, pro mě hrdiny v tom celém příběhu jsou ten islámský policista, který položil život za lidi, kteří uráželi jeho náboženství a ještě daleko víc ten druhý muslim, který pomohl těm Židům v tom obchodě, který byl teroristy napaden. To byli hrdinové. Jestliže někdo vstoupí do lví klece proto, aby zachránil děti, které tam spadly, tak to je hrdina. Jestliže někdo vstupuje do lví klece proto, aby exhiboval, že pohrdá všemi pravidly a že je tedy absolutně svobodný a riskuje tím životy nejen, život nejen svůj, ale života mnoha lidí, kteří na to doplatí, tak to pro mě není, není, není hrdina.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale většina médií i veřejnosti, teď samozřejmě si netroufám to nějak procentuálně vyčíslit, vnímá to jako útok na svobodu slova. Jaká je teda pro vás, nebo kde jsou hranice, pane profesore, svobody slova, projevu?

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Je to velice samozřejmě obtížná otázka. Já jsem jednoznačně pro svobodu slova a k té svobodě patří i existence pornografie a prostě takových tisků jako byl ten Charlie, Charlie Hebdo. Víte, mnozí lidé, kteří z toho viděli třeba jednu karikaturu, tak si říkali, no to bylo vlastně takové neškodné, ale mnozí, kteří se potom později dostali k těm dalším, dalším karikaturám, tak řeknou: Měl jste pravdu. Jaksi zobrazovat Svatou Trojici jako trojici kopulujících mužů a Pannu Marii, která rodí prase a prostě věci tohohle typu, tak tam žádná pravda zjevována není, to není humor, to je skutečně, to je skutečně hanobení. Jistě, že je třeba zase rozlišovat, vždycky tady říkám, je třeba, je třeba, je třeba rozlišovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jaké jsou třeba, pane profesore, tedy hranice, řekněme, satiry nebo humoru? I pro vás osobně možná, co vás, nad čím jste se opravdu upřímně zasmál v poslední době?

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Tak já, každý, kdo mě zná, tak ví, že jsem člověk, který má velký smysl pro humor a je to humor i v té oblasti náboženství. Já si vůbec nemyslím, že by mělo být náboženství chráněno před kritikou a, a, a satirou. Náboženství v tom smyslu té společensko-kulturního výrazu, víry, těch vnějších lidských věcí, tam samozřejmě je ta kritika a dokonce humor něco velmi potřebného. Já si myslím, že současné křesťanství velice získalo tím, že bylo vystaveno té racionální kritice třeba v osvícenství, na rozdíl například od islámu a že ten, ten humor je skutečně zdravý. Ten humor pomáhá proti fundamentalismu, protože fundamentalismus znamená, že přestáváme symboly chápat jako symboly. Symboly jsou významné tím, že poukazují k něčemu za sebe. A fundamentalisté, ať už ti náboženští fundamentalisté nebo ti ateističtí fundamentalisté, tak ti vlastně tomhle nerozumějí, neví, že to náboženství poukazuje, že ty symboly poukazují někam dál za sebe. Ale humor, na to upozornil přítel a věčný oponent Vašek Bělohradský, velice dobře. Humor je důležitý. Já sám jsem napsal řadu textů o náboženství a humoru a říkám, že právě ten smysl z humoru, dělat si i legraci z těch, z toho v rámci svého vlastního náboženství, je znamením, je znamením zdravé spirituality, že jenom fanatici a skeptikové, ti nejsou schopni se smát. Je příznačné, že lidé zdravé víry jsou často lidé nesmírně s ohromným smyslem pro humor. Já bych vám mohl tady hodiny a hodiny vyprávět anekdoty o farářích, papežích a dokonce i o, o biblických, biblických postavách. Ale jedna věc je tahle ta stránka náboženství, druhá věc je ta intimní sféra, kde se jedná o víru. A tam si myslím, že skutečně ve věci rasy, národa, rodinných příslušníků a osobní víry bychom měli zachovávat určitý respekt, protože to jsou věci, které se dotýkají té nejintimnější sféry lidské identity. A když tyhle ty věci necitlivě napadáme, tak vytváříme, ty lidi zraňujeme a vytváříme skutečně, skutečně nepřátelství. V téhle té oblasti by měla být jakási kultura respektu. Já tedy skutečně nevolám po nějaké cenzuře. Já si myslím, že ve svobodné společnosti by především ten autor sám měl mít určitý smysl pro hranice. Já si myslím, že k tomu je nám dána naše kulturnost. To znamená smysl, určitý kulturní vkus, smysl pro odpovědnost. Prostě ten člověk, který nerozlišuje třeba karikatury politiků a zesměšňování jaksi těch, těch, těch intimních symbolů víry, tam si myslím, že skutečně přestáváme rozlišovat hranice mezi kulturou a barbarstvím. Samozřejmě, že tím arbitrem nemůže být nějaký úřad, jak, jsou chvíle, kdy...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kdo právě...

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ano?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozhodne, nebo určí, kde je opravdu ten limit, co třeba jednoho uráží, ale neplatí to u všech?

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ano, myslím, že k tomu prostě by měla být ta, ta kulturní atmosféra ve společnosti. Jistě, že jsou, jsou věci, kdy máme také právní prostředky, každý stát, včetně našeho, má také zákony na ochranu osobnosti, zákony proti hanobení rasy...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Rasy, hm...

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Národa, přesvědčení a jestliže, prostě někdy ty věci jsou tak notoricky, tak, tak jaksi dlouhodobě urážející, pak samozřejmě je možné se dovolávat prostě i, i tohoto zákona, aplikovat prostě tu právní ochranu důstojnosti, ale ne všechno, co je, není postižitelné zákonem, je tím pádem správné. V tom ti mnozí lidé, kteří se ozvali proti tomu mému článku, tak bylo patrné, že nejsou schopni rozlišovat, zase rozlišovat, mezi legitimitou a legalitou, mezi tím, co je právem dovolené a mezi tím, co je správné. Prostě každá kultura počítá nejenom s tou právní, s tou právní ochranou, ale počítá také s určitým morálním povědomím. Samozřejmě, že ty věci, že tady nemůže být někdo, kdo to mocensky rozhodne, ale právě proto má být svobodná diskuse, právě proto lidé, kteří jsou ti opinion maker, ti lidé, kteří mají ve společnosti určitou váhu, mají právo a povinnost do té diskuse vstoupit. Já tedy taky si pro sebe vůbec ne..., ne..., nárokuji něco, aby můj osobní vkus byl, byl prostě nějakým arbitrem, nebo jak mně to někteří přičítali, tak to vůbec není. Ale i já mám právo kritizovat kritiky, i já mám právo vstupovat do té diskuse. A právě ta svobodná diskuse, která by měla být ale věcná a bez osobních napadání, ta vytváří určitou, určitou, určitou kulturu a v té kultuře prostě je potom ta schopnost rozlišování těch, těch mezí. Nelze to jednoznačně dát zákonem. Zákon může pomáhat, ale musíme kultivovat svůj smysl pro odpovědnost a svůj smysl pro hranice mezi kulturou a barbarstvím.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V Lidových novinách jste, pane profesore, mimo jiné uvedl, že vám karikatury v časopisu Charlie Hebdo silně připomínají znevažující obrázky Židů v antisemickém tisku. Není to trochu přehnané tvrzení?

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Tak tady uznávám, že ti kritici toho mého článku v něčem mají pravdu, protože samozřejmě každé přirovnání v něčem kulhá a tady je dost jiný ten, ten historický kontext. Ale na druhé straně ten styl těch obrázků, protože některé byly skutečně, skutečně nechutné a kdybych opakoval vůbec, co tam bylo napsáno, tak prostě se dopouštím ve veřejném rádiu prostě vulgarit, a to nechme hulvátům z Hulvátova. Takže ano...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Například, já bych jenom doplnila, ředitel Židovského muzea pan Pavlát, označil ty karikatury tehdy za nacismu, karikatury Židů za jaksi předehru k připravené genocidě.

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Víte, to je, to je jistě pravda. Oni se podobali tím typem toho tak, jak je tam zpodoben prostě muslim, jak je tam zpodoben Mohamed a jak jsou tam zpodobeny prostě Panna Marie a tak dále. Tak to skutečně tím stylem připomíná ty, ty, ty fašistické, ty fašistické karikatury. Ten kontext je poněkud jiný, ale oni jsou tyhle ty obrázky taky velmi nebezpečné. Víte, teď nastává taková hvězdná hodina dějin, kdy vlastně zápasíme o smýšlení a postoje 1,5 miliardy muslimů na světě. A jako nikdy před tím ta naprostá většina muslimů si uvědomuje, tak tudy skutečně ne. Od tohohle se distancujeme. A distancovali se od těch teroristů. Ty všechny velké autority, autority islámu...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Postačí to ale?

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ti mnozí lidé, ano, pardon, ti mnozí lidé se chtějí integrovat nějakým způsobem, ti muslimové, kteří jsou, jsou, ta naprostá většina muslimů, kteří jsou v Evropě, se chtějí integrovat, ale jestliže my v tomhle tom okamžiku budeme je zahrnovat urážkami, které nerozlišují mezi, mezi, mezi Mohamedem a teroristy, tak tito lidé si potom řeknou, tak do čeho, proboha, se máme integrovat? Pak tyto lidi těmito urážkami vlastně naháníme směrem k těm, k těm, k těm, k těm extrémistům. A v tom já vidím to největší nebezpečí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Myslela jsem vlastně, jestli opravdu postačí jenom, aby se muslimové distancovali od těch teroristických útoků?

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Co mají dělat víc?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Právě.

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ale...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jestli není čas prostě více demonstrovat to, že jsou opravdu jiní. Protože podle, například, nejnovějšího výzkumu Bertelsmannovy nadace v Německu se 57 % občanů Spolkové republiky islámu bojí a evidentně nestačí jenom prohlášení třeba Ústřední rady muslimů v Německu, že jsou jiní.

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ano, ale já tady opravdu tyhle ty věci nelze směšovat. Víte, ta, ten jeden velký předsudek, který se taky ozval v těch, v těch debatách je, že sekulární lidé a zvláště u nás si myslí, že ti extrémisté islámští, nebo jak, kteří se dovolávají islámu, že ten problém je v tom, že jsou to nějací fanatici, kteří příliš mnoho v to náboženství věří, ale to je základní omyl. Naprostá většina těch teroristů vůbec nejsou věřící v náboženském slova smyslu. To jsou lidé, kteří z velké většiny Korán naprosto neznají, o islámské kultuře nemají ponětí, jsou to lidé, kteří pijí alkohol, kteří používají drogy, to všecko islám a islámské právo zakazuje. Jsou to prostě vykořenění lidé, kteří jsou frustrovaní a hledají, jak vybít tu svoji frustraci. To je stejný typ lidí, v kterých lovil nacismus, v kterých lovil komunismus, těch vykořeněných lidech, kteří jsou buď sociálně vykořeněni, nebo duchovně a kulturně vykořeněni, protože často ti lidé se nerekrutují z nějakých příliš chudých oblastí. Jsou to lidé, kteří mnohdy Západ poznali, dokonce někteří z nich mají i vzdělání, ale najednou pocítili nepřijetí ze strany té západní společnosti, nemohli se vrátit do těch tradičních společností a tak tu svoji, tu svoji frustraci prostě vybíjejí a hledají nějakou ideologii, která ten pocit hněvu na svět, jim ospravedlňuje. Kdysi to byla třídní nenávist, rasová nenávist a nyní je to nenávist, která využívá ty náboženské, náboženské symboly, ale problém není v tom, že by tam bylo moc náboženství. To po 11. září takový ten militantní ateista Richard Dawkins napsal článek: no kdyby lidé nevěřili ve vzkříšení a nevěřili v Boha, tak není žádné 11. září. Na to velmi vtipně odpověděl tehdejší anglikánský arcibiskup, řekl: Kdyby nebyla letadla, tak také není 11. září. Prostě tohle to jsou nástroje, ta moderní technika, nebo ty náboženské symboly nejsou příčinou, ale jsou nástroj. Na druhé straně ale já tady nejsem jako nějaký člověk, který by nekriticky obhajoval všecko v islámu, to jsem trošku manipulován do téhle té pozice, když jsem jednou v televizní debatě řekl, že bysme alespoň měli přijmout těch 15 rodin se zraněnými dětmi, tak jsem dostal záplavu mailů, že tady chci zaplevelit naši českou společnost nějakými islámskými teroristy a tak dále. Já samozřejmě vím, že jsou problémy v islámu, a, a to i v islámu samém. Já mám spoustu důvodů pro to, proč jsem křesťanem a ne muslimem. A je tady veliký rozdíl, který spočívá především v tom, že křesťanství se naučilo chápat ty vlastní posvátné texty v určitém historickém kontextu a vědět, že a naučilo se rozlišovat, co jsou ty věci dobově podmíněné a co jsou ty věci, které patří k tomu ústřednímu morálnímu poselství. Tohle to v islámu je velmi řídké. V islámu chybí osvícenství, v islámu chybí ta schopnost chápat ty vlastní texty jako něco, co, prostě se mění v historickém kontextu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co říkáte, pane profesore, výrokům prezidenta Zemana o nutnosti mezinárodní ozbrojené akce proti takzvanému Islámskému státu?

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Víte to vyhlášení jakési křižácké války proti Islámskému státu mně trošku připomnělo, jak když paní Milerová vezla Švejka na vozíčku a mával berličkou a volal: Na Bělehrad, na Bělehrad! Prostě tohle to není řešení. Ale tam je v tomhle tom výroku prezidenta Zemana je něco velmi nebezpečného. To není jenom takový ten obvyklý výkřik, jak lidé prostě v hospodě vykřikují. Tam mu zejména tleskali ti lidé, kteří organizovali celou tu akci, a to byli lidé spojeni s prezidentem Putinem. Jim nešlo o to, aby byl uctěn holocaust, ale jim oš..., šlo o to, protože tam to navštívil ten oligarcha spojený, spojený s Putinem a chtěl sem přivézt také Putina, což se naštěstí nestalo, ale jim šlo především o to, aby někdo, prezident Zeman byl tomu velmi ochotný, vlastně vyhlásil to, oč nyní jde Putinovi a ruskému režimu, aby tím poukazem na nebezpečí, které je reálné nebezpečí, toho Islámského státu, se zakryly zločiny Putinova režimu na Ukrajině. A jestliže by bylo nyní Rusko přizváno do jakési koalice, tak prostě tím bude legitimováno a lidé zapomenout na to, že vede špinavou válku proti Ukrajině, že protiprávně anektoval Krym a tak dále. Západ nemůže tyhle ty věci integrovat, ty věci ignorovat. Čili mně se zdá, že prostě ten originál toho Zemanova projevu, možná byl původně napsán v ruštině, ale já se...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A, promiňte, hm, já jenom...

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Ano?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Možná vás teď překvapím, pane profesore, ale mnozí bezpečnostní analytici vlastně sdílejí podobný názor jako pan Zeman. Můžeme se to dočíst například ve zprávě Institutu pro strategický dialog o možné ozbrojené mezinárodní akci, byť má několik ale, to je pravda. Například s tou možnou potenciální spojeneckou ofenzívou by se pojily komplikace, jako by byl nárůst nebo možné útoky takzvaných vdov. Ale tato myšlenka není jenom pana Zemana.

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Podívejte se, to já netvrdím. Mně se tam nelíbí tenhle ten, tenhle ten kontext, protože tam bylo stále to, že je třeba v tom spojenectví s Ruskem. Na spojenectví s Ruskem dneska bych si dal veliký pozor. Na druhé straně samozřejmě nelze podceňovat to nebezpečí, toho Islámského státu. To je klasicky fašistický stát, který je neobyčejně agresivní a kde je třeba také zasáhnout i silou a Spojené státy to, to také dělají a neměly by v tom, v tom, v tom být samy. Jsou určité věci, kde je legitimní použít násilí, a to ten případ je. Ale takové jaksi silácké volání k nějakému, k nějakému obecnému křížovému tažení, to je prostě nedomyšlené. Tady je třeba promýšlet mezinárodní strategii, koordinovat jak tím diplomatickým tlakem tak samozřejmě tím vojenským a zvážit také vždycky tu druhou stránku, že ty americké invaze do Iráku a na mnohá jiná místa byla, byly problematické zásahy a způsobily víc, víc špatného než dobrého. Jistě je správné i ty vojenské zásahy, které tam probíhají, ale ty vojenské zásahy také samozřejmě ty bomby dopadají také na ty lidi, kteří jsou utlačováni tím Islámským státem. Ti lidé potom utíkají před tou genocidou a jestliže my řekneme, my před nimi prostě zavřeme dveře, žádné takové lidi tady nechceme, tak v tom je, v tom je, v tomhlectom je určitý rozpor.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale Islámský stát není jenom problémem islámského světa, nebo si to myslíte? Přece ho tvoří vlastně ty bojůvky i stovky tisíce Evropanů.

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Tohle je to, na tom vlastně nejvíce nebezpečné, nejenom z toho hlediska čistě bezpečnostního, ale řekněme z hlediska kulturního. Jaksi my se, my si musíme položit otázku, co tvoří naši evropskou identitu, čím je a má být Evropa atraktivní pro své obyvatele i pro ty lidi, kteří přicházejí prostě z různých kultur a tomu nelze zabránit, nelze prostě udělat nějakou, nějakou neprostupnou železnou zeď, ten dnešní svět znamená to prolínání kultur a spoustu těch lidí tady je a také už dlouho bylo, že jo, je problém jenom v tom, že ty miliony lidí z těch zemí byly do 11. září 2001 označováni jako Marokánci, Alžířané, Turci a po 11. září se říká: to jsou muslimové a mnoho těch lidí s islámem jako náboženstvím zase moc společného nemají a prostě začínáme, přestává se rozlišovat prostě ta schopnost rozlišovat to je něco, co, na co já pořád kladu důraz, neházet ty věci zjednodušeně do jednoho pytle. A to je prostě úloha vzdělaných a kulturních lidí, aby na tohle to ale..., apelovali. Protože jinak prostě tady budou taková ta hnutí jako je ta Pegida v, ve východním Německu. Je příznačné, že ten největší nerozlišený strach z islámu je tam, kde prakticky žádní muslimové nejsou. Z ev..., v Evropské unii je největší strach z islámu je v České republice a v té určité části východního Německa, to jsou části, kde těch muslimů je neméně. Tam ten strach je také z neznalosti. Jestliže tady byla ta velká demonstrace, Islám tady nechceme, tak jsem viděl, že ti lidé, kteří tam prostě mají ty zaťaté pěsti a ty nenávistné tváře, to je úplně stejná mentalita, jako je právě těch islámských fanatiků. Na obou stranách je strašlivá neznalost, jestli paní vysoká činitelka ODS a starostka...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Černochová.

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Černochová tam byla možná vyslána skomírající ODS, aby tam nabrala v těchhle těch nejtemnějších vodách taky nějaké hlasy a nenechala tyhle ty nevzdělané a, a rozčílené lidi jenom Okamurovi a Bobošíkové a prostě těmhle těm útvarům, které žijí jenom z té hlouposti a nenávisti, tak jí měli dát aspoň prostě nějakou brožurku, aby si o tom islámu něco přečetla a neplácla potom takovou věc, že prostě ve Starém zákoně není přece žádná kritika islámu a jaksi nikdo jí asi nepověděl, že tam není proto, že je mezi těmi starozákonnými texty a, a islámem 1800 let rozdílu, takže mnozí lidé, kteří na takových demonstracích Islám tady nechceme, o islámu řeční, o islámu ví asi tolik, jako housenka o britském muzeu, takže ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč tam tedy chodí?

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
No, je tam, je tam řada lidí, kteří prostě se chtějí vyřvat, že jo, lidé, kteří chodí tam, kde budou nějaká hesla a lidé, kteří jsou frustrovaní a prostě si potřebují na někom vybít, nemohou žít bez, bez nepřítele, že jo, potřebují si prostě na nějakou skupinu ukazovat a mít nepřítele. Z toho je ten islámský fanatismus a z toho je ten protiislámský fanatismus a my musíme mezi těma dvěma extrémy hájit ten prostor pro rozum a slušnost.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Profesor Tomáš Halík a jeho názory v dnešním Jak to vidí. Děkuji vám za to. Na slyšenou.

Tomáš HALÍK, prezident České křesťanské akademie
--------------------
Na slyšenou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zítřejším hostem bude biolog David Storch. Na slyšenou se těší Zita Senková.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: zis
Spustit audio