Paulína Tabery: Češi jsou optimističtí a věří, že bezprostřední ohrožení nákazy pomine do léta

1. duben 2020

Lidé v Česku podle dosavadních sociologických průzkumů podporují současná restriktivní opatření. Téměř absolutní důvěru mají zdravotníci, shrnuje vedoucí Centra pro výzkum veřejného mínění postoj Čechů k současnému pandemickému ohrožení.

„Na válce v Sýrii nebo na migrační krizi, kde Češi vnímali pocit ohrožení relativně intenzivně, máme potvrzené, že lidé si na situaci postupem času zvyknou. Dá se to očekávat i teď,“ myslí si Paulina Tabery.

Ženy mají obavy, mladí muži jsou v klidu

Podle všech průzkumů zatím Češi stávající opatření vidí jako potřebná a jsou s nimi srozuměni. Dál sociologové zjišťují, jaký v lidech nemoc vyvolává strach a obavy, jak pociťují ekonomické dopady nebo jestli se osobně znají s někým z nakažených.

Čtěte také

Lidé jsou poměrně optimističtí, pokud jde o odhad doby trvání karanténních opatření. Většina Čechů očekává, že bezprostřední ohrožení nákazy pomine do léta. Zajímavý je rozdíl vnímání mezi muži a ženami a mezi různými věkovými kategoriemi.

„Není to tak, že by nejstarší skupina měla největší obavy,“ vysvětluje Tabery výsledky průzkumů nejen v ČR. Obecně platí, že větší obavy si dělají ženy. Úplně nejméně se bojí skupina mladších mužů.

Vývoj v Česku vidí Češi jako stabilizovaný

V čem se Česko liší například od USA, je vývoj postojů v čase. „U nás k nějakým prudkým posunům v čase nedochází. Zatímco v USA pozorujeme momentálně velmi prudké posuny v názorech. Třeba obavy tam vzrůstají týden co týden.“

„My naproti tomu reagujeme de facto pořád stejně, protože reagujeme na zakonzervovanou situaci a máme pocit určitého uklidnění,“ shrnuje socioložka v pořadu Jak to vidí...

Další témata rozhovoru: práce sociologů při karanténních opatřeních; relevance předvolebních průzkumů v době nouzového stavu; vliv pandemie na hranice mezi ohroženou a strádající třídou společnosti.

Související