Paní redaktorko, vy jste strašně krásná!

13. červen 2014

K nadužívání slova strašně vede lidi snaha zesílit význam řečeného.

Spojení výrazu strašně se slovy protikladného významu kdysi vzniklo z ušlechtilého důvodu – ze snahy zvýraznit adjektivum či sloveso paradoxně něčím negativním.

„Byla v tom kreativita, ironie,“ říká publicista Vladimír Just. „Ale jakmile došlo k pandemii, přemnožení, najednou je ze slova vytěsněný původní význam a vzniká absurdita, zpuchřelost. A mně je toho slova líto.“

Příkladů bychom našli mnoho:
- strašně se mi to líbilo
- on je strašně chytrej
- bylo to strašně super

„Řeknu-li třeba vám, paní redaktorko, že jste strašně krásná,“ obrací se Vladimír Just na Ivanu Denčevovou, „vyjadřuju tím jen svou duchovní prázdnotu.“

Profesor Just radí slovo buď plně vynechat, anebo trochu přemýšlet: „Můžu říct třeba propastně krásná... Prostě cokoli méně zpuchřelého a partiového než slovo strašně.“


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.

autoři: ide , Helena Petáková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...