• Vzdělávání
  Vzdělávání
  17. květen 2016

  Minx

  Dobrava Moldanová vykládá příjmení Minx a Mink z latinského rodného jména Dominicus, které se vykládá jako „pánův“ a jeho českou podobou je Dominik. Přitom došlo k ...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  16. květen 2016

  Landkammer

  Příjmení Landkammer si můžete vyložit z německého Land- „zemský“ + Kammer zde ve významu „pokladna, pokladnice“, nebo ve významu „úřad“ (soudní komora apod.). Šlo t...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  16. květen 2016

  Šostek

  Příjmení Šostek vzniklo z apelativa šos, jež má svůj původ ve středohornoněmeckém apelativu Schoz, které znamenalo „daň“, „peněžní dávka“. Dříve byly tzv. šosovní v...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  16. květen 2016

  Jahn

  Příjmení Jahn vzniklo z nářeční podoby rodného jména Ján, které bylo zapsáno německým pravopisem (-h- označuje délku). Jan je hebrejského původu a vykládá se jako „...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  16. květen 2016

  Řezáč

  Příjmení Řezáč se vykládá z apelativa řezáč, které má několik významů, mohl by to být „ten, kdo řezal řezanku, slámu, vinnou révu apod.“, nebo „řezbář“ (řezáč je ta...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  12. květen 2016

  Kratochvíl

  Máte apelativum kratochvíle ve významu „zábava“ i přídavné jméno kratochvilný, tj. „zábavný člověk“. Kratochvíl byl tedy člověk, který uměl krátit příjemným způsobe...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  12. květen 2016

  Proček

  Příjmení Proček patrně vzniklo stejně jako běžnější příjmení Prošek ze jména Proch, které je odvozeno z rodného jména Prokop. Uvažovat byste snad mohli i o motivaci...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  12. květen 2016

  Kraus

  Příjmení Kraus je německého původu a podle Jany Matúšové je to 4. nejčastější německé příjmení u nás, nosí ho 8 637 osob. Patří do kategorie příjmení podle vlastnos...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  12. květen 2016

  Šrytr

  Šrytr bude patrně nářeční podoba příjmení Šreter. To vzniklo ze středohornoněmeckého apelativa schrotaere, které označovalo buď toho, „kdo dopravuje pivo, víno“ (ve...

 • Vzdělávání
  Vzdělávání
  12. květen 2016

  Tetiva

  Příjmení Tetiva patrně souvisí s apelativem tětiva, tj. „šňůra na luku nebo kolovratu“. Máme i příjmení Luk, Šíp, Toulec nebo Hrot. V současnosti u nás žije 80 nosi...

Stránky

O pořadu

O původu příjmení | foto: Fotobanka Pixabay

O původu příjmení

Pátrejte s námi po původu svého jména v rubrice Odpoledne s Dvojkou.

Délka pořadu: 4 minuty
Více o pořadu
Čas vysílání
po–čt 13:50Dvojka

E-shop Českého rozhlasu