Nelíbí se mi, jak jsou konstruovány dějiny, zlobí se historik Jaroslav Čechura

12. listopad 2013

Jak vypadal všední den našich předků? Kdy a jak se zrodila příjmení? V kolika letech se mladí ženili a vdávali? A jaké kdy bývaly výdělky a co se za ně dalo pořídit? O tom všem i o tom, jak se dodržovalo dané slovo, zákony a jak třeba vypadala politika a kultura sněmování? 

Jaroslav Čechura se rozhodl studovat tyto otázky ze dvou důvodů: „Dlouhodobě se mi nelíbí, jak jsou konstruovány dějiny. Jsou obvykle bez lidí a mě zajímá právě člověk. Druhým důvodem je archiv v Třeboni, kde jsou tisíce dokumentů, které obsahují zprávy, jak žili naši předkové před třemi či čtyřmi stoletími.“

Pivo bylo populární

Jak se dříve jedlo a také pilo? „Spotřeba piva byla v 16. století enormní. Byl to tekutý chléb a dávalo se i dětem. Vařilo se z něj. Co se týká civilizačních chorob, byla hodně rozšířená tzv. francouzská nemoc, čili syfilis. Nebezpečný byl mor, ale to hodně záleželo na kontaktech mezi lidmi. V pozdější době vešly v platnost předpisy, které nařizovaly izolovat nemocné, takže dopady byly mnohem mírnější, než ve 14. či 15. století.“

Porodní báby

Hodně se teď mluví o domácích porodech a tak nás zajímalo, jak to probíhalo v minulosti? „Porodní báby byly důležitou součástí společnosti. Měly povinnost nejen asistovat u porodu, ale měly i výsadní právo dítě pokřtít, pokud bylo neduživé a bylo jasné, že nebude dlouho žít. Měly spoustu praktických zkušeností a působily i jako svědkyně, když vznikl spor o otcovství. V pramenech není zachyceno, jestli se jim platilo.“

Svatby

Jak vypadalo manželství v 17. století? „Hodně fungovalo dohazování a dvojice pak hospodařila na statku, který zdědila. U nemajetných byla jiná situace, kdy muži plnili slib, že si vezmou za ženu svoji vyvolenou. Předmanželský sex určitě existoval, protože se např. vyšetřovalo, zda byla žena panna či ne. Ženy se vdávaly kolem 25 let a muži ženili kolem 29. I když to bylo hodně individuální.“

autor: eh
Spustit audio

Související