Johanka z Arku. Upálena jako kacířka. Později prohlášena za svatou

Jana z Arku, Johanka z Arku, Panna Orleánská nebo jen Panna. Narodila se 6. ledna 1412. V roce 1431 byla bojovnice proti anglické okupaci Francie v pouhých devatenácti letech upálena za kacířství. Dnes je považována za patronku vojáků, vězňů a za spolupatronku Francie. V roce 1920 byla prohlášena za svatou. Johanka z Arku pocházela z vesnického prostředí. I přes svůj neurozený původ, či chybějící vzdělání se ve Francii stala jednou z nejdůležitějších žen své doby.

Iniciovala odpor proti anglické nadvládě a korunovaci Karla z Valois za krále Karla VII. K tomu ji vedla její křesťanská víra i vidiny svatých, které jí k její cestě nabádaly. I přes všelidovou podporu se jí po jejím zajetí nepodařilo zachránit, a při inkvizičním procesu byla obviněna z kacířství a upálena. Pojďte si poslechnout pravdivý příběh o jedné z nezajímavějších žen své doby. Od narození Johanky z Arku právě uplynulo 611 let.

Spustit audio

Související