Jiří Hlaváč: Jsme synové a dcery Karla IV.

12. květen 2016

Letos to je 700 let, co se narodil římský císař a král český Karel IV. Byl to jedenáctý český král, do historie země se ale zapsal jako první, tedy jako zakladatel vzdělanostní, urbanistické a duchovní kultury.

„Státotvornost Karla IV. měla hned několik rozměrů,“ myslí si hudební pedagog Jiří Hlaváč. „Stejně jako TGM nebo Václav Havel v sobě nesl prvek státotvornosti a odpovědnosti. A všichni jej také unesli.“ Nevyhledával války a uměl diplomaticky vyjednávat.

„Uvažoval v rovině Panevropy. Celku, který by se měl obchodně, hospodářsky doplňovat a spoluvytvářet. Rozhodně ale ne mezi sebou válčit.“ Přitom ale sám absolvoval řadu bitev, tři křižácké výpravy (kruciáty) a už v 16 letech byl pasován na rytíře.

Odkaz Karla IV.

„Jako národ jsme pořád hodni toho, že jsme dcery a synové Karla IV. Jsme nápadití, kreativní, přemýšliví. Pořád máme tu důležitou míru vytrvalosti jít za svou vizí. Já nás stále vidím velmi sympaticky a optimisticky.“ Na druhou stranu si ale podle Hlaváče máme z odkazu českého krále taky něco vzít.

„Nebuďme pyšní, zkusme se domlouvat a nacházet řešení. Nevyvolávejme sváry, buďme trpěliví. A pokud jde o Evropu, buďme těmi, kteří chtějí být celku přínosem, kteří umí unést odpovědnost.“

Karel IV. je považován za velkého vzdělance. Vliv vzdělanosti je velký i dnes. „Ale ignorance těch, kteří by to měli přijímat, je ještě větší. Co je vysloveno, není přijímáno.“ I když stačí jen 1 % vzdělané populace planety, aby se lidstvo stále vyvíjelo. „Ale služba konzumu a zábavě odvádí své!“

autoři: lup , zis , Jiří Hlaváč
Spustit audio