Jak to vidí Vladimír Dlouhý - 11. prosince

11. prosinec 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vladimír Dlouhý

Hosty Zity Senkové jsou až do 21. prosince postupně, v abecedním pořadí, všichni kandidáti na pozici prezidenta České republiky. Dnes to byl Vladimír Dlouhý.

Vladimír Dlouhý byl 8 let v politice, ale vždy učil na vysoké škole, což jej prý hodně baví. Proč se ale rozhodl znovu, po 15 letech, vstoupit do politiky? "Mám pocit, že jsem ve svých slibech lidem zůstal na půl cesty," říká Vladimír Dlouhý a dodává: "Jednou politikem, navždy politikem."
Podle V. Dlouhého jsou pravomoci prezidenta velmi obecné, chce proto zahájit debatu o jejich rozšíření. Země musí mít jednotnou politiku a jednotný pohled na zahraniční politiku.
Jak se dívá na svůj vstup do KSČ dnešníma očima? "Nejsem na to hrdý, ale nebyl jsem to já, kdo se v 90. letech hnal do vlády. Byl to Václav Havel, který se mě na můj vstup do kabinetu zeptal."
V těchto dnech čeká na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který má říct, zda bude dále moci kandidovat na prezidenta nebo ne.
Více si poslechněte sami.

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. 
  • Ekonom, vysokoškolský pedagog, poradce 
  • Člen tzv. Pačesovy energetické komise, člen NERV a řady mezinárodních ekonomických organizací 
  • Zakladatel neziskové vzdělávací organizace Prague Twenty 
  • Žije a pracuje v Praze, pracovně působí i v Evropě, USA a Indii 
  • Hovoří pěti jazyky 
  • V 90. letech byl nejmladším a nejoblíbenějším politikem československých a českých vlád za Václava Klause. Z politiky do soukromého sektoru odešel v roce 1997 
  • Má syna Štěpána a dceru Markétu 
  • Má rád běh, lyžování, bigbít a jazz. A samozřejmě především svoji rodinu.
    zdroj: www.vdlouhy.cz

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny.

Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.
Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.


Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den, také dnes vám speciální vydání pořadu Jak to vidí nabídne rozhovor s dalším kandidátem přímé volby prezidenta. U poslechu vás vítá Zita Senková. A vítám dnešního hosta, kterým je pan Vladimír Dlouhý, dobrý den.

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Dobré ráno.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vyberu nejdříve chronologicky několik údajů z vašeho životopisu. Absolvoval jste Vysokou školu ekonomickou, na které jste také přednášel. V letech 1984 až 1989 jste pracoval v Prognostickém ústavu Československé akademie věd. Od roku 1978 do listopadu 1989 jste byl členem Komunistické strany Československa, byl jste místopředsedou nové československé federální vlády a ministrem hospodářství. Zastával jste také v letech 1991 až 1997 za Občanskou demokratickou alianci. Byl jste členem resortu průmyslu a obchodu v obou vládách Václava Klause. V první polovině 90. let jste byl 3 roky nejpopulárnějším politikem v České republice. Poté jste z politiky odešel do soukromého sektoru a dlouho působil jako ekonomický poradce, mimo jiné investiční banky Goldman Sachs. V současnosti jste rovněž členem poradenských skupin různých investičních fondů. Od roku 2009 jste členem Národní ekonomické rady vlády. V letech 2006 až 2008 jste byl členem takzvané Pačesovy komise, která zpracovávala dlouhodobou energetickou koncepci České republiky. Kromě poradenství také přednášíte na vysokých školách. Jste podruhé ženatý a máte dvě děti.

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Je to přesné, akorát možná to maličko ještě upřesním. Já dneska již nejsem v soukromém sektoru vůbec činný. Vy jste tam jednou použila přítomný čas a já jsem k 31. 10. ve všem skončil.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže děkuji za upřesnění. Co podstatné nám ještě o sobě, co zatím nevíme, byste řekl nebo doplnil?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
No tak já myslím, že co se týče pracovního životopisu, tak byl víceméně úplný. Možná do toho jednu maličkost. Vy jste zmínila moji aktivitu na vysokých školách, já kromě těch 8 let v politice vlastně celý život jsem učil na vysoké škole a jenom velmi krátkou dobu v mládí jako na plný úvazek, ale i když jsem pracoval jinde, tak jsem vždycky učil a mě to hrozně baví. A druhá věc osobní, to já zjišťuji teprve teď, když jsem šel do té kampaně, lidi mě považují za hrozně takového studeného profesionála. Já vím, že moje manželka, když byla na nějakém rozhovoru, to já už nevím, pro které noviny, tak se divili, když řekla, že jí přináším kytky.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vidíte, tak to jsme se teď třeba právě od vás dozvěděli. Vy jste s politikou, jak už zaznělo, skončil před 15 lety. Co se stalo, že vás to táhne zpět? Co vám ...

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
No, to je dobrá otázka. Jednou politikem vždycky politikem, to je, to vlastně se mě ptáte na takovou tu už trochu utřepanou otázku, proč kandiduje.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Proč tedy?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
No protože jsem opravdu tím politikem byl a mám pocit, že jsem ve svých slibech lidem zůstal na půl cesty. Za druhé myslím si trochu neskromně, že se mi podařilo taky díky trochu osudu, získat znalosti v různých oblastech, v té akademické, politické, v soukromém sektoru, mám kontakty po světě, učím na různých univerzitách, umím 5 jazyků, že mohu v té funkci lidem něco nabídnout, i když je těžké lidi o tom přesvědčit. A taky v neposlední řadě žiji tady a docela spousta věcí mi tu vadí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste v jednom rozhovoru mimo jiné řekl, cituji: já kdybych byl politikem, tak se budu snažit mluvit daleko více optimističtěji a budu se snažit vlévat lidem do žil trošku jaksi větší teplo a větší naději. Myslíte si, že to postačí?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
No samozřejmě, že to nepostačí, ale dokonce já si myslím, dodnes je to, je to pravda. Vnímání ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy, promiňte, taky sám také říkáte, že vlastně byste usilovat o rozšíření pravomocí prezidenta.

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Ne, to takhle jsem to úplně neřekl.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Není to tak přesná formulace.

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Já jsem říkal, že bych o tom otevřel diskusi, to je, to je hrozně složitá, těžká, komplikovaná věc. Musí o tom proběhnout společenská diskuse. Mělo by to třeba trvat déle než těch 5 let jednoho funkčního období. Nicméně jestliže jsme se rozhodli pro přímou volbu, tak je to přece jenom první krok k nějakému takovému chápání větší role toho prezidenta, protože když člověk jezdí po republice a třeba lidem něco slibuje a lidi říkají, no, pane Dlouhý, to nám tady říkáte hezký věci, ale jak toho dosáhnete jako prezident?

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co jim odpovídáte?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Já jim odpovídám, že prezident už od 1918 v naší zemi vždycky měl určitou autoritu, když nechám stranou ty některé komunistické prezidenty, když něco řekl, tak to má váhu a prezident může říkat něco lidem a ovlivňovat vnímání lidí světa kolem sebe, což třeba vezměme příklad Václava Klause a Evropské unie, že ten jistě ovlivnil vnímání Čechů Evropské unie a postoj Čechů k Evropské unii. Ale prezident může velmi aktivně mít vliv na chování politických stran a já doufám, že ať bude tím prezident zvolen kdokoli, tak ho bude mít v dnešní situaci.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co se týče těch pravomocí, jaká, která vám chybí nebo o co byste je rozšířil? Co by bylo ...

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Já o tom nějakou trošku představu mám, já se v tomto radím s ústavními právníky, protože nejsem právník, jsem ekonom, ale já o tom nebudu mluvit moc konkrétně, protože ono je to, jak říkám, velmi citlivé a jako nechci se dopustit chyby, že bych třeba řekl něco, co je v rozporu dnes s ústavou a říkat něco, co je v rozporu s ústavou pro člověka, který chce kandidovat na prezidenta, to je, to je velmi obtížné. Ale opravdu je to tak, že ty dnešní pravomoce jsou, jsou dány tím článkem 62 a 63 a jsou velmi obecné. A myslím si, že jestliže ten prezident bude mít široký mandát od lidí, tak ty by mohly být rozšířeny třeba v některých oblastech týkající se konkrétních výkonů vlády. Ale v našem regionu třeba, kromě Polska, toto nemá tradice, ale můžeme se podívat třeba na ten polský model.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak byste zklidnil napětí mezi politiky, řekněme s těmi stávajícími pravomocemi hlavy státu?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Těžko, těžko. Sám bych byl připraven k určitým kompromisům. Třeba v oblasti zahraniční politiky, v pohledu na Evropu, když si vezmeme modelový příklad, když bude zvolen někdo s takovým pohledem na zahraniční politiku a Evropu jako mám já, to znamená rezervovaný k tomu, že nějak příliš rychle začne probíhat politická integrace zemí eurozóny, která to musí dojít k tomu. A já jsem skeptický. A na druhé straně zvítězí v následujících volbách třeba sociální demokracie, což opravdu nelze vyloučit, která má v tomto směru jiný pohled, tak si myslím, že bych se snažil prostě třeba i některé svoje názory trochu potlačit a najít s tou budoucí vládou kompromis. A to neříkám pro to, abych se jí teď zavděčil, to jejich voliči jaksi těm se bude obtížné zavděčit z mé strany v těchto volbách, ale abych řekl, že by ta země měla mít jednotnou politiku a jednotné vystupování navenek a to je strašně důležité.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jakými konkrétními kroky samozřejmě opět v souladu s možnostmi prezidenta byste mohl přispět k očistě společnosti a politiky, cituje vaše slova: od neřádů, podvodů a korupce?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak to je samozřejmě takové heslo, že jsem řekl, když jsem byl požádán Českou televizí, abych ve 2,5 minutách řekl, proč chci, proč chci kandidovat. Zase ten prezident nemá příliš mnoho jiných možností, než o tom mluvit, mluvit, mluvit. Ale třeba jakmile proběhne nějaký skandál v politické straně, no tak se sejít s vedením té politické strany a říct - prostě takhle to dál nejde, podívejte se, co si o tom myslí lidé. Třeba zvát si lidi, kteří, kteří otevřeně protestují a začínají mít v té společnosti podporu. Dám příklad pozitivní evoluce Karla Janečka. Já Karlovi, který je můj soused v práci, kde máme kancelář a shodou okolností před 10 lety, když já jsem tam přišel, jsme se vůbec neznali, máme kancelář ve stejné budově, takže se z tohoto titulu známe. Já přesně nerozumím tomu, co on tím sleduje. Je spousta vět, které třeba já bych, já bych nikdy neřekl, které říká on, ale je to člověk, který když cestuje po republice a pořádá své akce, má ty sály plné. Lucernu zaplní. No, tak bych si pozval a snažil bych se s ním navázat kontakt, zjistit, o co mu jde. A já vždycky říkám - poslouchat, vnímat, poznávat a hledat cesty řešení ven z té, z těch problémů.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Kandidovat v přímé volbě jste se rozhodl podle vašich slov na svatého Štěpána u lahve červeného vína, jak dáváte k dobru tuto historiku. Nelitujete svého rozhodnutí? Ono kvůli chybovosti v petici jste nebyl ministerstvem vnitra jako kandidát zaregistrován, nyní čekáte na vyjádření Nejvyššího správního soudu. Máte už nějaké informace?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Tak za prvé informace nemám a řeknu a není to klišé, já tomu Nejvyššímu správnímu soudu důvěřuji. Každý přemýšlí, jestli, když nám tu, to naše podání zamítnout, jestli půjdeme k Ústavnímu soudu nebo ne, já říkám dost často, že nepůjdeme. Mé okolí, tomu se to nelíbí, to by chtělo, abych bojoval až do konce, já to všechno posoudím. Ale mám docela důvěru, nesnažím se získat apriorní informace, prostě budiž. A jestli lituju? Nelituju. Je to těžké, je to dokonce těžší, než jsem si myslel a myslel jsem si, že to bude zatraceně těžké. Vracím se po 15 letech z politického stínu, tak bylo by asi hodně naivní, ambiciózní si myslet, že hned napoprvé to vyhraju, ale souhlasím s vámi, s těmi podpisy je to nepříjemnost. Ale zase na druhé straně všichni jsme věděli, jak složitý a ne příliš dobře napsaný je ten prováděcí zákon, bylo to riziko, které jsme všichni věděli předem, tak já nechci být někdo, kdo teď bude plakat, že mu ublížili.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Běh vás, jak říkáte, naučil vytrvalosti a překonávání krizí. Na běhu jste postavil i svou kampaň. Na vaší životní trati je i 11letá etapa v KSČ. Jak se k ní stavíte? To je otázka, kterou dostáváte často, které se nelze vyhnout.

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Jistě, nelze se jí vyhnout. Já poslední dny a týdny, které z tohoto pohledu nejsou pro mě určitě lehké, se dostávám do takové trochu radikální polohy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co to znamená?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Já říkám, víte, ano, rozhodně to je něco, za co, s čím se nemohu chlubit. Nejsem schopen vůbec vysvětlit, za jakých okolností jsem tam vstoupil, protože ať podám jakékoli vysvětlení, tak ho vždycky nějaký chytrý komentátor okamžitě rozbije, a tak to je. Ale já říkám jednu věc, já když jsem se vrátil z těch zahraničních studií, kvůli kterým jsem de facto do strany vstoupil, tak já jsem se nestal nějakým velkým šéfem v komunistické nomenklatuře, nepřijal jsem třeba i lukrativní nabídky práci v podniku zahraničního obchodu. Já jsem si našel skupinu ekonomů, kteří byli v té šedé zóně, které byli na pomezí vlastně přijatelnosti. Šel jsem na velmi nízký plat do akademie věd, prostě já jsem chtěl v této zemi něco změnit. A my jsme byli skupina ekonomů, kde byli vyloučení, vyškrtnutí členové strany, prostě my jsme se 10 let docela aktivně připravovali, studovali jsme docela poctivě úplně jinou ekonomii, než která se tady učila, vykládala. Současně jsme pracovali ve svých zaměstnáních a byli jsme připraveni aspoň trochu potom jaksi tu úlohu přijmout, kterou vlastně, která nám přišla v revoluci v roce 89. A koneckonců ačkoli o mně kde kdo něco s prominutím napovídal a napsal, nebyl jsem to já, kdo se hnal do té vlády, byl to Václav Havel, který se mě zeptal k mému docela velkému překvapení, jestli do vlády chci vstoupit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vy osobně reagujete na zhoršující se ekonomické podmínky, pokud jde o osobní finance? Změnil jste nějak v průběhu krize třeba osobní hospodaření?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Takhle, já a taky jsem se rozhodl, že se s tím vůbec nebudu skrývat, já patřím k těm obyvatelům České republiky, kteří sice nejsou miliardáři a nějací superboháči, ani se nevystavuji na nějakých velkých zbohatlických akcích, ale byl jsem za posledních 15 let dobře placen a mám solidní životní úroveň. Co se týče krize, tak já se přiznám a už jsem to několikrát říkal, že kromě toho, že jako jsem si za těch 15 let na české poměry docela solidně vydělal, tak jsem také třeba investoval do jednoho nemovitostního fondu, který investoval v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a docela jsem o tu investici přišel, prostě bylo to špatné rozhodnutí. Nejlepší rozhodnutí v tomto směru dělá moje žena, která je taková normální ženská s nohama na zemi a říká, hele, když máme nějaký peníze, tak do žádných fondů a po světě a akcií, i když ona trošku do českých akcií taky investovala, ale protože je stavební inženýrka, tak prostě koupila zříceninu vedle a renovuje je jí a myslí si, že to je ta nejlepší investici, a asi má pravdu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dostáváte na setkáních s občany také otázky na vaši vlastně angažovanost v 90. letech ve vrcholné české politice?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Ano, zatraceně hodně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co konkrétně?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Samozřejmě ta 90. léta jsou vnímána problematicky.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste byl, promiňte, jedním z klíčových ministrů.

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Já myslím, kde to bylo v nějakém jiném pořadu, dokonce myslím televizním, ne rozhlasovém, jsem řekl a hlásím se k tomu, že jedním z důvodů, proč se do té politiky vracím, je, když ne obhajoba, tak jako určitě jaksi stanovisko vůči těm 90. létům. Já vím, že obyvatelé, já nevím, Zlínska nebo prostě takových těch oblastí, kde třeba byly od první republiky továrny, ať třeba patřily do zbrojního průmyslu nebo byly to baťovské fabriky, které byly založeny, které vzkvétaly za první republiky, přežily Němce, přežily komunisty a my jsme se zprivatizovaly a ten někdo to vytuneloval, prodal, tak tito lidé asi nemají na 90. léta dobré vzpomínky. Ale měli bychom se o tom bavit trošku komplexněji, měli bychom si říct, že řada těch podniků v té době po 90. letech, protože v té době se změnilo nejenom Československo a Česká republika, ale celý svět, celá ekonomika, že ty by asi nepřežily, kdybychom je privatizovali sebelépe. Ne všechny, jistě v té privatizaci byla celá řada chyb, ale že prostě 90. léta první dekáda nového, nového století byla doba, kdy i v těch nejvyspělejších ekonomikách lidé zažívají jeden stejný jev, zavírají se podniky, přesouvá se práce a z tohoto vyspělého světa do, do míst, kde je daleko levnější pracovní síla, úplně se mění věci, které trvaly 100, 150 let a bojují s tím všichni. Já to neříkám jako omluvu, já to jenom říkám jako něco, že, kde chci vysvětlit, že jsme ty základní kroky ekonomické transformace po roce 90 udělali v této zemi velmi dobře a že samozřejmě privatizace měla své stinné i pozitivní stránky, ale dnešní relativní odolnost naší ekonomiky vůči krizi, nejsme Řecko nebo Maďarsko, je důkazem, že ty základy nebyly položeny špatně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Říkáte, že ekonomicky jsme na tom mnohem lépe, než si myslíme. V čem bychom měli nebo můžeme růst, co se týče ekonomiky?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Je to, je to takové jako průměrné hodnocení a jak známo, průměrná teplota za nemocnici neříká nic o konkrétním zdraví konkrétního pacienta. Já jsem si vědom toho, že v naší zemi jsou regiony, kde ta situace třeba a nezaměstnaností není příliš dobrá nebo i špatná a že jsou tady příjmové skupiny, které, když je to, já nevím, třeba dělnická profese, máma, táta s dvěma dětmi, že ti lidé žijí opravdu, opravdu na hraně. Na druhé straně zase máme oblasti, kde, které velmi dobře rostou, že tady máte obce, které jsou v jižních Čechách, na jižní Moravě, ale i na té, na té střední a severní Moravě, ve východních Čechách, které se opravdu se vyvíjí velmi dobře, a máte obce kde vidíte, že to jde hrozně špatně, čili jsou to regionální rozdíly, ale my stále ten základ v tom průmyslu a hlavně v tom zpracovatelském průmyslu máme docela solidní. My jsme takový subdodavatelé pro koncové výrobě, ať v oblasti investičních statků nebo v oblasti konečných produktů, jako je, jsou třeba automobily a to nás bude ještě 5, 10 let držet. My musíme nyní investovat do vzdělanosti, do infrastruktury, do výzkumu, dokonce investovat i v této době, kdy musíme jinak šetřit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Položím vám nyní, pane Dlouhý, otázky, jako ostatně všem kandidátům. Jak byste přistupoval k udělování milostí?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Velmi opatrně, protože si myslím, že bych chtěl věřit našemu soudnictví, že se nedopouští příliš mnoho chyb, ale asi řeknu to, co řekne každý, pokud jsou tam nějaké humanitární, zdravotní a další důvody, tak bych se tím zabýval. Velmi bych stál vždycky o stanovisko ministerstva spravedlnosti. A ještě řeknu jednu věc, kterou říkám trošku, abych se odlišil od těch ostatních, já bych se chtěl vždycky seznámit u toho člověka s celým tím průběhem té jeho kauzy, co spáchal, jak byl obviněn, jak probíhalo vyšetřování, jak probíhal soud, jak byl odsouzen, jak se potom choval dál ve výkonu trestu, což asi by vždycky bylo na stole. Čili z tohohle hlediska bych trošku se seznámil s jako hodně hlubokou historií toho jeho činu, kvůli kterému byl odsouzen a to by byla asi velmi důležitá, důležitý faktor, který bych při tom udělení milosti zvažoval.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Doporučil byste třeba svým příbuzným spoření na důchod v soukromých penzijních fondech podle dnešních parametrů?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
No, asi ano, dokonce sám sobě, nejenom svým příbuzným, ale i sám sobě bych to doporučil. To je zase otázka na samostatný pořad. Ale já řeknu jednu věc, proč jaksi jistě s velkými jaksi někdy velkou rezervovaností pro ten druhý pilíř jsem. Já totiž se velmi obávám demografických trendů nejenom u nás, ale v celé Evropě a prostě my stárneme jako populace a ten stát nebude schopen dávat lidem to zajištění, které, které dává dneska a na to už si lidé stěžují, takže z tohoto pohledu myslím si, že třeba bych měl jít i určitým příkladem. Jistě, že pak to hospodaření těch soukromých fondů by mělo být pod přísnou kontrolou, aby se nestalo to, co se stalo v Maďarsku nebo částečně i v Polsku, že zpětně pak vlády ty fondy znárodnily.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak hodnotíte rozdílný přístup v hlasování Česka pro uznání Kosova a proti lepšímu diplomatickému postavení Palestiny v OSN?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Já začnu tou druhou otázkou. Já jsem v tomto explicitně podpořil vládu a její hlasování z důvodu toho, že za prvé si myslím, že ten problém není, nebo k jeho řešení toho izraelsko-palestinského problému nepřispěje jaksi ten statut nečlenského pozorovat, nebo nečlenské pozorovatelské země v OSN pro Palestinu, neboť to je věc, která opravdu musí být řešena konkrétním jednáním těch dvou zúčastněných. Za druhé co je to palestinský stát? Je to ten, který je, je Fatah, který reprezentuje Mahmud Abbas, který jede do New Yorku a vystupuje v OSN? Nebo je to taky Hamas, který okupuje Gazu nebo má obsazeno území Gazy, který s Fatahem, s tím Abbasem sám je velmi na kordy, není nad ním kontrola, chová se jednoznačně jako teroristická organizace, čili to je druhá otázka. Třetí otázka je, že OSN jako takové vždycky bylo dlouho, dlouhodobě vnímáno jako víceméně antiizraelský mechanismus většinový. A za čtvrté, jistě, mohli jsme se zdržet jako některé země západní Evropy jako třeba Německo, jenomže to já považuji za obojaké a já jsem rád, že my jsme dokázali zaujmout pevné stanovisko. U toho Kosova já sám naopak jsem byl k tomu kritický, já patřím k těm, kteří s uznáním Kosova jako samostatného státu mají problém.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem včera představitelé Evropské unie převzali v Oslu Nobelovu cenu za mír. Česko tam nemělo svého zástupce. Vy byste tam jel jako případná ...

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Já jsem řekl, že bych tam jel. Ne že bych si myslel, že to je ta nejvhodnější, ne to nejvhodnější rozhodnutí zrovna v roce 2012. Tohle rozhodnutí dost dá té Evropské unii nebo vůbec evropskému integračnímu procesu, protože v té době se to jmenovalo jinak, Nobelovu cenu za mír. To mohlo být uděleno třeba, vymyslím si, v roce 76, 78, protože ten přínos k míru, která evropská nebo evropský integrační proces po roce 1948/49 do těch 70. let přinesl, by zásadní. Odstranění té francouzsko-německé animosity, která byla od roku 1870 do roku 45 zdrojem tří válek, pochopení, že jaksi ten mír lze také zajistit společným ekonomickým prostorem plus spousta dalších věcí, to je obrovský přínos. Dneska je to podivné, mnoho lidí to nechápe, ale já bych z toho nedělal takovou kauzu, jaká se z toho dělá, já bych spíš jaksi konstruktivně tu Evropu kritizoval, až bych byl třeba nepříjemný, ale tam bych jel.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nabídnu vám ještě, pane Dlouhý, jednu minutu bez mojí konkrétní otázky, můžete jí využít třeba ke shrnutí vašich priorit.

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Ke shrnutí vašich priorit, mých priorit ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nebo jak je libo.

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Já, já začnu tím, čím vy jste začala. To jest tím pesimismem. Mně se spousta lidí směje, mně spousta lidí říká - tobě se žije dobře, ty jsi si vydělal u zahraničních finančních společností, ty vůbec ani nevíš, jak, jak lidé žijou a ještě nám tady říkáš, že budeš nalévat optimismus do žil a budeš nám tady běhat po náměstí v létě, vrať se do Prahy a užívej si svůj život a už se do té politiky neplet. Já si myslím, že to, že to není pravda, že když pozoruju třeba život lidí v menších obcích a já hodně cestuji po republice, i dřív, tak vlastně vidím, že ti lidé se zase nemají tak špatně, ale jsou na tu politiku tak naštvaní a i na ten stát, nedůvěřují mu, že se stáhli do ulity soukromého života, ale v tom soukromém životě, se mi zdá, že žijí třeba daleko aktivněji, než žili před 5, 10 lety, že ty lidi nežijí špatně. Jenom kdyby to, jak žiju, kdyby dokázali zase z té ulity vytáhnout a aspoň trošku dát k té změně věcí kolem nás.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Minutka vypršela. Blíží se Vánoce, i rok od svatého Štěpána, kdy, jak už zaznělo, jste se rozhodl kandidovat. Jak strávíte ty letošní svátky?

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
No, samozřejmě normálně jako v každý jiný a i myslím, že všichni kandidáti na toho 24. prosince, 25., 26. stráví tak, jak obvykle Vánoce stráví, předpokládám většinou se svými rodinami, tak já plánuji, já plánuji totéž. Samozřejmě pokud mě ten Nejvyšší správní soud za 2 dny vrátí do hry, no tak asi budu mít v hlavě stále ty volby. Pokud mě do hry nevrátí, tak jakkoli o tom všem bude hodně přemýšlet a chci zůstat v tom společenském životě a pokud se teda nerozhodnu se obrátit na Ústavní soud, tak asi ty Vánoce především využiju k odpočinku, k odpočinku nejenom fyzickému, ale i duševnímu. A docela se těším na svoji ženu, protože ta si to se mnou teď v uvozovkách ten celý rok užila a moc mě neviděla a pokud jsem byl doma, tak jsem duchem spíš nepřítomen u počítače, u telefonu, u Facebooku, u e-mailu a tak, tak se docela těším na svoji ženu. Mám taky syna a dceru z prvního manželství, mám vnoučka a takže prostě normálně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vladimír Dlouhý byl hostem speciálního vydání pořadu Jak to vidí, ve kterém postupně v abecedním pořadí představujeme názory a vize kandidátů a kandidátek přímé volby prezidenta. Zítra bude naším hostem Jan Fischer, protože k nám vzhledem k povinnostem nemůže přijít v našem vysílacím čase, tak jsme rozhovor již předtočili. Pane Vladimíre Dlouhý, děkuji za váš čas a vaše názory, mějte se hezky.

Vladimír DLOUHÝ, prezidentský kandidát
--------------------
Také děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Na shledanou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji, na shledanou. Příjemný den vám i posluchačům přeje Zita Senková. Na slyšenou.

autor: zis
Spustit audio