Jak to vidí Táňa Fischerová - 13. prosince

13. prosinec 2012

Hostem Zity Senkové dnes byla kandidátka na prezidentku Táňa Fischerová. Dvojka, v abecedním pořadí, postupně představuje všech 11 kandidátů na prezidenta České republiky.

Svůj čas dělí mezi divadlo, besedy s lidmi a péči o syna Kryštofa. Jednou prohlásila, že kdyby syn nebyl, tak by nebyla tak odvážná. A odvahu podle T. Fischerové vyžadovala i kandidatura na prezidentku.
Šlo tak trochu o spontánní akci, byla příjemně potěšena až zaskočna tím, kolik lidí ji dnes s kampaní pomáhá a hlavně, kolik lji poporuje. Dozvěděli jsme se i to, co můžeme od ní, jako od případné prezidentky, očekávat, ale i mnohem více.

Táňa Fischerová

  • herečka, poslankyně parlamentu ČR (2002–2006)
  • Po dvou letech studia na brněnské Janáčkově akademii múzických umění nastoupila do pražského Činoherního klubu, odkud musela v roce 1973 odejít. Hostovala v různých divadlech, spolupracovala zejména s Janem Kačerem a Evaldem Schormem. Točila filmy s Antonínem Mášou, Jaromilem Jirešem, Miloslavem Lutherem a Karlem Kachyňou. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderuje televizní Adventní koncerty.
  • V červnu 2002 na kandidátce US-DEU zvolena jako nezávislá poslankyně do Parlamentu ČR. Mandát skončil v červnu 2006.
  • Vedle umělecké činnosti se podílí na práci v nadacích a občanských sdruženích – členka správní rady Nadace Vize 97, čestná předsedkyněobčanského sdružení Remedium (pro duševní zdraví), prezidentka ITI (české středisko mezinárodního divadelního institutu), členka rady patronů přátel Hnutí Duha, členka Společnosti pro trvale udržitelnýživot, členka poradního sboru občanského sdružení Máme otevřeno? (pro integraci mentálně postižených), členka Amnesty International, patronka domu Šance.
    zdroj: www.tanafischerova.cz

"Jak to vidí" vysíláme od pondělí do pátku vždy v čase od 8:30 do 9:00 hodiny.

Přepis pořadu najdete na našich stránkách následující den, zvukový záznam do hodiny po odvysílání.
Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON Media, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dobrý den a dobrý poslech speciálního vydání pořadu Jak to vidí vám přeje Zita Senková. Ve studiu vítám kandidátku přímé volby prezidenta, hosta, kterého pravidelní posluchači klasického Jak to vidí velmi dobře znají, paní Táňa Fischerová, nezávislá kandidátka, herečka i politička. Dobrý den.

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Dobré ráno.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na úvod jako u všech hostů, paní Fischerová, u hostů, které zveme v abecedním pořadí, alespoň pár klíčových údajů z vašeho života i kariéry nejenom umělecké. Po studiu na JAMU v Brně jste hrála v Činoherním klubu a dalších divadlech. Vytvořila jste desítky filmových a televizních rolí. Aktivně jste se zapojila i do událostí listopadu 1989. Od té doby se angažujete v charitě, v ekologii i politice. V roce 2002 jste jako nezávislá na kandidátce Unie svobody - Demokratické unie byla zvolena do Poslanecké sněmovny, kde jste působila jedno volební období. Nyní stojíte v čele občanského Klíčového hnutí, které usiluje o očistu politiky od korupce a klientelismu. Jste známá z mnoha charitativních akcí, působíte v řadě různých občanských sdružení a nadací. Za významný přínos k rozvoji sociální práce jste obdržela v roce plaketu Alice Masarykové. Jste autorkou povídkových knih a maminkou jednoho syna.

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co důležitého nám z vašeho života uniklo, co bychom ještě měli vědět?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Jenom bych opravila tu informaci, to naše Klíčové hnutí je vlastně spíše alternativní. On proti korupci bojuje dnes každý, ale my nabízíme nějaké pohledy do budoucna ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Alternativy.

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
... které to postavilo na, na skutečný základ a na nohy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy svůj čas dělíte mezi divadlo, mezi besedy s lidmi a také péči o syna Kryštofa. V jednom rozhovoru jste řekla, že možná, kdyby nebyl, tak byste nebyla tak odvážná a trpělivá. Vyžadovalo hodně odvahy přihlásit se do přímé volby na úřad prezidenta a nyní hodně trpělivosti?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Ano, to skutečně vyžadovalo hodně odvahy, protože já tím, že jsem prošla politikou, tak vím, jak tam fouká, vím, že to je život, který se do určité míry odehrává v ringu a že k tomu potřebujete tu odvahu vůbec to zvednout. Já, mně bylo zcela jasné, že to bude hodně náročné, ale ještě to překonalo moje očekávání, protože je to ještě náročnější, než jsem si myslela. A je to taky ztráta soukromí a času a všeho, takže je to opravdu, je to, chce to odvahu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste, jak už tady zaznělo a sama jste to řekla, v politice byla. Proč jste se rozhodla do ní vrátit?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Já jsem v podstatě z ní úplně neodešla už tím, že jsme spolu založili to alternativní politické hnutí, tak jsem se stále snažila analyzovat to, v čem žijeme, viděla jsem, co všechno nefunguje a to je přece v lidské přirozenosti, že se snaží něco dělat, aby to fungovalo lépe. A ve veřejném prostoru jsem byla vždycky vidět a vždycky jsem se zasazovala o věci, o nichž jsem se domnívala, že je nutné se zasazovat. A nakonec to vyvrcholilo tím, že mě asi i díky tomuto angažmá oslovilo dost lidí a víc skupin a to vlastně sílilo, abych přijala tu kandidaturu, takže po velkém rozmýšlení, kdy jsem to opravdu stále odkládala, jsem se nakonec rozhodla, že to přijmu a uvidím, co se stane, protože když člověk něco nepřijme, nemůže se nic stát, ale když do něčeho vstoupíte, už tím vstupem do něčeho se vlastně něco mění. A proto jsem to udělala.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
O své kandidatuře hovoříte jako o spontánní akci, ještě nelitujete, že jste do toho šla?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Ne, naopak. Já jsem byla velmi příjemně potěšena, až zaskočena tím, kolik lidí si to vlastně vzalo za své, protože já jsem na začátku jasně řekla, že nechci žádné peníze na kampaň, že toto považuju za cestu zkázy, že vlastně stále se mluví o korupci, ale tady ty velké peníze jsou opravdu přinejmenším úplatkem a kdo by neměl peníze, tak se vlastně nemůže vůbec dostat do politiky a celý ten systém mi připadal špatný. A proto jsem vyhlásila, že nesbírám peníze, nechci peníze a že pokud se lidé pro něco rozhodnou, stáhnou si petici a pošlou jí, že to stačí. Ale sama jsem si říkala, je to hodně odvážný krok, to nemůže vyjít a vyšlo to nad očekávání, že vlastně lidé to vzali za své a zapálilo to jakousi jiskřičku, kterou jsem ani nečekala a sama vidím, jak to najednou prohořívá a jak jakoby určitá část lidí dostala naději, že některé věci mají smysl a že oni jako občani také se mohou podílet na věcech veřejných a to je něco nesmírně cenného.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Co bychom mohli od vás jako od hlavy státu očekávat, jste formulovala těmito slovy.

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka /srpnový rozhovor pro Rádio Česko/
--------------------
Protože samozřejmě slovo leccos může změnit, může něco umocnit a může něčemu pomáhat nebo něco brzdit. Já jsem člověk, který už dávno přivádí na svět různí alternativy a bylo by pro mě velmi krásné moci je nějakým způsobem rozvíjet, představovat a umocnit tu diskusi ve společnosti o tom, kam by ta společnost měla směřovat.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tolik úryvek ze srpnového rozhovoru pro Rádio Česko. Vnímáte tedy sílu slova jako, řekněme, hlavní nebo jeden z hlavních nástrojů hlavy státu, který, nebo kterým byste mohla mít vliv na spoustu věcí?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Slovo má nesmírný význam, ale musíme vždycky vážit slova, protože slovo je výrazem té osobnosti, jinak jsou taky prázdná slova a můžete vzletně mluvit, ale když to nežijete nebo když za těmi slovy nestojí váš život, tak jsou zase někdy nebezpečná. Takže vždycky říkám, že ano, slovo je strašně důležité, ale stejně důležité, kdo to říká a co má za sebou, to se musí spojit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy chcete reprezentovat občanskou společnost, nikoli politiku, přesto prezident není od ní odtržen nebo izolován. Jak byste si představovala, paní Fischerová, tu komunikaci mezi politickými stranami a jak byste jako hlava státu mohla přispět ke zklidnění napětí?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
To jsou dvě otázky, jednak komunikaci s politickými stranami a komunikace s občanskou společností. S politickými stranami je to samozřejmě docela náročné, protože dneska stojí opravdu a nejen u nás, všude, pravice proti levici, vlastně není jakoby žádná platforma pro domluvu, protože každý hájí jen to svý a to škodí celé společnosti. To je opravdu škodlivý prvek v politice. Prezident nemůže nic takového zásadně měnit, pokud nebudou ochotni ti druzí naslouchat a pokud to nevezmou jako svůj úkol rovněž. Ale rozhodně může hledat ty styčné body, kde je možné se domluvit s každým člověkem se aspoň v něčem malém můžete domluvit a ten kousek rozšiřovat. Můžete měnit kulturu dialogu, protože ta u nás vlastně není a možná, že odtud se může šířit ta jiskřička toho, že je nutné spolu mluvit, že není možné válcovat většinou jednoho hlasu a že musíme hledat něco, co funguje pro všechny složky společnosti, ne pouze pro tu jednu jedinou, kterou hájí ta jedna část politického spektra. A pokud jde o občanskou společnost, já si myslím, že politici tady obecně od roku 89 až na výjimky nemají občanskou společnost rádi, nechápou její význam. To samozřejmě v čele toho stojí Václav Klaus, který nikdy nepochopil, proč je dobrá občanská společnost a že základem demokracie je rozvinutá občanská společnost, která je vlastně kontrolou politiků, protože bez této kontroly a bez aktivity občanů se ta politika vždycky vzdálí od lidí a začne být až nebezpečná. A u nás přece dochází i k pádu právního státu, což už vlastně říkají i státní zástupci, protože ta nespravedlnost se potom šíří úplně všude, takže občanská společnost je naprosto základním segmentem demokracie a dobré společnosti.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Mimochodem vy už jste se toho dotkla, mnoho zákonů u nás prochází s minimálním rozdílem, na kterou stranu byste se přiklonila například v případě církevních restitucí?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Já už jsem se k tomu vyjadřovala několikrát. Já samozřejmě myslím, že ta myšlenka odluky církve od státu je dobrá a že se na ní má pracovat. Je tady u mnoho různých možností, můžeme se inspirovat i v zahraničí, jak to funguje a funguje to, ale já tento zákon považuji za špatný, že není dobře udělaný, je to vlastně, zavádí nerovnost mezi různými restituenty, přichází v době, kdy se lidem daří opravdu zle a do budoucna vlastně zatěžuje rozpočet penězi, které budou scházet jinde. Potom je tady samozřejmě ta otázka, o které jsem četla, že existoval dvojí druh majetku, jakoby plnohodnotný a méně hodnotný, který je vázán k nějakému účelu a se kterým se nedá úplně volně disponovat a podle toho, co jsem četla, toto se vztahuje na církev a to se uvolnilo. Takže tady je tolik otazníků, že já ten zákon prostě nepovažuji za dobrý v této současné podobě.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, říkáte, paní Fischerová, že bez sociální spravedlnosti není demokracie a že vlastně tento systém je do jisté míry podle vašeho názoru na konci svých možností. Čím je nahradit?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
No my se vždycky musíme vracet k těm základům, co chceme ...

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
A to by mělo být?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
... a to by mělo být úcta jednoho k druhému, mravnost a etika lidských vztahů, pomoc jednoho druhému, to, že prostě nebudeme uplatňovat ten darwinismus s drápy, kdy silnější zvítězí a ještě tomu druhýmu šlápne na hlavu a potopí ho do bažiny, protože přece on je úspěšnější a to si zasloužil, bez solidarity ve společnosti. Ta společnost nebude nikdy fungovat. A když jsem řekla, že bez sociální spravedlnosti není demokracie, tak i v tom veřejném prostoru lidé, kteří propadnou tím sociálním sítem, samozřejmě nemohou sledovat politiku, nemají informace, nemohou vlastně volit, nemohou se zúčastnit diskuse v tom veřejném prostoru a tím už jsou vlastně vyloučeni z demokracie, takže ta demokracie nemůže fungovat bez sociální spravedlnosti.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
V čem vy vidíte největší pochybení právě v tom vývoji, ať už v politice nebo v ekonomice a co byste jako případná prezidentka s tím mohla dělat?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
No, stále asi všichni kandidáti opakujeme, že se musí oddělit formální pravomoci, které prezident naplňuje od těch neformálních. Ty neformální já považuji za, za důležité, protože občas se někde objeví názor, že vlastně prezidenta ani nepotřebujeme, ale člověk si musí klást otázku, čím by se nahradil a co je tedy jeho hlavním úkolem nebo proč je důležitý. A já myslím, že předseda vlády nebo někdo, kdo by nebyl prezident, nemůže právě nahradit tu osobnost, která by měla stát nad tím vším. A samozřejmě, že z vnitřní svobody a mravnosti definovat to, co funguje, co by mělo fungovat, kam bychom měli směřovat a co nefunguje a jsou to právě ty neformální pravomoci, které jsou možná důležitější, protože se ve společnosti šíří, ten kód nebo to něco, co buď je prostě ideálem společnosti, zisk a peníze a pak celá společnost klesá, anebo je tam ideálem něco jiného, nějaká sounáležitost, solidarita, soucit a pocit, že patříme dohromady a něco pro to chceme dělat. To je úkolem podle mě hlavním neformálním hlavy státu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na vašich stránkách o programu jste mimo jiné napsala, cituji: je idealistický, protože usiluje o návrat ideálů do politického i reálného života. Takže ten úřad prezidenta chápete především jako mravní úlohu, morální autoritu?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Ano. Především ano, i když podotýkám, že prezident má i jiné úkoly a musí se vyznat v některých věcech. Dnes díky Václavu Klausovi, ale nejen díky němu je ekonomika nadřazená nad všecky ostatní obory. Já stále znova říkám, že základem budoucnosti je rozvoj vědy, vzdělání a kultury, o nichž se pořád u nás tak jako hodně politiků domnívá, že je to taková šlehačka na dortě a že se má o sebe postarat sama, což je základní nedostatek toho myšlení, protože kultura, kultivovat vztahy jednoho ke druhému, vztah ke kráse, k pravdě, to, to je nezbytné pro, pro dobrou společnost, takže tady v tomto ohledu je naprosto zásadní, abychom si tyhle věci uvědomovali a začali je nějak propojovat a pracovat na nich.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Také v Jak to vidí jste na Dvojce už dříve několikrát hovořila o možných alternativách. Které by to byly a co byste pro jejich prosazení či realizaci mohla jako prezidentka udělat?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
No, já jsem už trošku gramofon, jak stále opakuji, mohla bych o nich hlavně mluvit, mohla bych je moderovat, mohla bych svolávat třeba nějaké diskuse, zaštiťovat, to je důležité. Ale v té praxi můžete samozřejmě jít do sněmovny, jít do vlády, ale nemáte zákonodárnou iniciativu, takže můžete navrhovat, jestli by se nezabývali něčím, upoutat pozornost na něco, poukázat na něco, co nefunguje a fungovat nebude. V tom je důležitost toho, co, co hlava státu by měla a může dělat. Jestli potom poslanci vyslyšej její návrhy, to už je potom další věc.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Známá je mimo jiné vaše vize o vlastnictví půdy a nemovitostí. Někdy mám ale pocit, jestli je správně chápána, nebo jestli není dezinterpretována.

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
A no, děkuji za to. Je deiznterpretována, protože za prvé toto je pohled do budoucnosti a návrh, jak by se s půdou mělo nakládat. To neznamená, že se okamžitě udělají nějaká nařízení. To za prvé. My jenom a to jsme nevymysleli, to bychom byli hodně chytří, vycházíme z toho, že půdu člověk nevyrobil, to není zboží. Půdu jsme dostali jako dar matky Země nebo, nebo duchovních světů, jak to nazveme a musím, je to budoucnost. Pokud nebudeme mít půdu, nebudeme mít jídlo, nebudeme mít obživu, takže půda je velmi vzácný statek, se kterým takto musíme nakládat. A tato myšlenka vychází z toho, že by půda měla být vlastnictvím obcí, nadací, prostě nějakých uskupení, které jí budou pronajímat jako právo užitku pro ty ostatní a kdo se o ni dobře stará a kdo ve shodě, já nevím, se společností dobře hospodaří, tak celý život jí má prostě v pronájmu, ale neměla by být pro spekulanty, pro zastavění podniků, pozemků. Neměla by to být komodita jakoby zboží. To je nebezpečné. Totéž u nemovitostí. Když máte zámek nebo nějaký obytný dům, tak v ústavě je, že majetek je spojen s dobrým hospodářem, s dobrým vlastnictvím a u nás se na tohle úplně zapomíná. Tady se vůbec neodlišuje dobrý a špatný vlastník. A pokud se někdo o to nestará, pak by to měl dostat k jiný k obhospodařování, kdo se o to dobře stará a kdo naplňuje ten účel. To neznamená, že se bude znárodňovat, vyvlastňovat, ale je to myšlenka, abychom si uvědomili, že člověk je odpovědný a měl by podle toho nakládat se vším, co je okolo něj. A krom toho i dneska už jsou tu půdní zákon, lesní zákon, který, které upravují pravidla nakládání s půdou, s vodou, takže i dneska tu máte nějaká pravidla, jak byste se měla chovat. Jenom jsou nevymahatelná nebo prostě ani se o to nikdo nesnaží.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Doporučila byste, paní Táňo Fischerová, spoření na důchod v soukromých penzijních fondech podle těch dnešních parametrů důchodové reformy?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
V žádném případě. Já to považuji ten druhý pilíř za naprosto scestný. Je to pouze vyvedení peněz, které budou potom scházet, z té velké pokladny do soukromých fondů, které nemohou přece zaručit, že nezkrachují, vždyť v cizině se mnohokrát stalo, že celoživotní úspory některých lidí, kteří si dali peníze do soukromých fondů, v krizi klekly a ty lidi jsou bez koruny. To prostě záleží na tom, jak bude fungovat ekonomika. To je důležité. Když nebude fungovat ekonomika, nebude se dařit dobře nikomu, ale ani těmto soukromým fondům, které jsou navíc samozřejmě také na zisk, kdežto ty veřejné fondy nejsou primárně vybaveny na zisk, ale na to, aby pomáhaly lidem, takže já jsem zásadně proti tomu druhému pilíři a považuji jej za chybu a vlastně lobbismus některých, kteří si to prolobbovali.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak byste přistupovala k udělování milostí, pokud byste se stala hlavou státu?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Já myslím, že o tom mluvili i moji kolegové. Milost je vždycky vzácné koření, je to, je to prostředek, který se jistě užívá po velké rozvaze a rozmyslu. Určitě bych konzultovala s nějakým právním oddělením. Ale myslím si, že je to, je to institut dobrý, protože přece jenom pro to byl zaveden, že se vždycky vědělo, že někdy je nutné, aby byla nějaká vyšší moc, která se na věci podívá z jiného hlediska a to samozřejmě z těch humanitních. Někdy se může soudní moc mýlit, protože já si stále uvědomuju, že tady není odpovědnost soudců, když někdo udělá nějaký špatný rozsudek, tak se vlastně nic neděje, ale v té společnosti zůstává pocit nespravedlnosti. Všichni sice říkají, že prezident nemá opravovat soudní rozhodnutí, to jistě nemá, v zásadě ta myšlenka je správná, ale co když se něco takového stane? A děje se to často. Takže já si myslím, že tady ta milost je, je dobrý prostředek, jenom se musí využívat velmi opatrně s rozmyslem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zmínil jste se, pardon ...

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
A ne příliš často, promiňte, končím.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Zmínila jste se o odpovědnosti, tak jenom jsem si vzpomněla na to, jak jsme debatovaly, jestli existuje odpovědnost osobní, veřejná nebo politická. Nakonec jsme se shodly na tom, že je jenom jedna. Jaká by měla být odpovědnost prezidenta?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Je jenom jedna odpovědnost, nicméně čím je člověk výš, tím ta odpovědnost stoupá, protože dosah jeho slov a činů je mnohem větší. A má možnost ovlivnit mnohem víc lidí, a proto ta odpovědnost je nesmírně veliká. Myslím si, že odpovědnost prezidenta je z tohoto pohledu ještě větší, než moje osobní odpovědnost, i když samozřejmě splývají, protože je to jedna osoba, která je odpovědná za to, co dělá a činí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak byste chtěla vidět další vývoj Evropské unie a postavení Česka v tomto společenství?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
No, samozřejmě, že bych si přála, aby naše tam byla důstojným partnerem, který je vnímán jako přínos a který je vnímám s úctou, který přináší něco, co může Unii pomáhat rozšiřovat. Já si myslím, že po roce 89 se na ten náš blok mnoho intelektuálů nebo zajímavých lidí z té západní strany dívalo s nadějí, že přineseme něco nového, že rozvineme něco po naší zkušenosti, co oni nemají. A my místo toho jsme se vrátili 30 let před ně a vlastně jsme přijali podle mě to nejhorší, ale stále tady je ta zakopaná hřivna zlata. V těch nejlepších lidech, v těch nejlepších myšlenkách. A myslím si, že kdybychom toto uchopili, že bychom opravdu mohli přinést Unii něco, co tam třeba není. Jenomže my vlastně spíše uvažujeme statisticky, ekonomicky, úzce účelově. To nikdy nepřinese nic dobrého. A ještě jsme se postavili do role těch zlobivých žáčků, kteří vždycky vystřelí ten prak někomu do zadnice a to, to není dobrý postoj. Takže já bych se postavila právě rovně k tomu, že bychom mohli začít přispívat něčím jiným než tímhle.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nabídnu vám ještě, paní Fischerová, jednu minut bez mojí konkrétní otázky. Prosím.

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Já mám pocit, že poslední dobou je příliš mnoho slov a málo ticha. Já si čas od času říkám, že bych dala teď tu minutu ticha lidem, aby mohli přemýšlet a rozjímat a aby se třeba připravovali i na ty duchovní a rodinný svátky, které nás čekají. Já jsem se z toho důvodu rozhodla, že ukončím tu kampaň potom a začnu až někdy po lednu, teda ne po lednu, ale po Novém roce, protože mám pocit, že to je postoj lidí a že nás prezidentských kandidátů je všude už tolik, že, že se lidem musí dělat špatně. A já bych moc ráda, aby i oni měli taky ten svůj prostor, takže přeju krásné svátky a trochu ticha a klidu a radosti.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Děkuji za to přání, s radostí opětuji samozřejmě. Zůstaňme ještě chviličku, máme pár minut, u Vánoc. Za 11 dnů, pokud se nepletu, máme Štědrý den. Těšíte se na Vánoce?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Moc. Ale moc. My jsme se synem spolu a stále odpočíváte. Zapalujeme si vždycky ty svíčky na adventních věncích, na adventním věnci a vždycky to vnímáme opravdu jako více a více světla do tmy, ve které žijeme, a současně Kryštof, můj syn, ví, že to světlo musí rozsvítit v sobě. Tak se ho vždycky ptám - myslíš, že tam že se rozsvítí, myslíš, že se nám narodí u nás vevnitř v duši? A on tak se rozzáří a řekne ano, ano. A tak se jako posvátně drží, tak na to myslím, aby se to opravdu světlo, aby se světlo rozsvítilo v nás, abychom začali svítit trošku víc do té tmy.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Budou ty letošní Vánoce vzhledem k vaší kandidatuře do přímé volby na hlavu státu přece jenom o něco jiné, nebo budou klasické jako každoročně?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Budou klasické a budou o to krásnější, že toho shonu teď bylo moc a že opravdu ten prostor klidu moc potřebujeme. A prostor té rodině. Takže myslím, že čím je člověk ve větším presu, tím víc potom oceňuje ty chvíle volna, kdy opravdu nechá působit krásu a koledy a tu naději a to je něco, z čeho se dá potom čerpat dál.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Přece jenom budou malinko jiné, protože letos po mnoha, mnoha letech poprvé neuvádíte tradiční televizní adventní koncerty, nahradí vás, tuším, Jan Potměšil nebo zastoupí. Chybí vám to hodně?

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
Schází mi to. Tak byla to moje každoroční radost a práce. A byla jsem se minule podívat na kolegy, takže jsem tam s nima seděla a bylo to pro mě moc hezký je vidět. Ale současně toho mám tolik, že skoro vím, že bych možná pro to ani v tuto chvíli ani tu kapacitu neměla, protože to vyžaduje taky velkou přípravu a soustředění. Každá věc vyžaduje soustředění a já v tuto chvíli opravdu nemám pro adventní koncerty, ale s radostí si vždycky se na ně podívám, nebo tam mezi ně jdu a je mi dobře. A přeju jim hodně štěstí a aby nasbírali taky, aby pomáhali dál, protože na to čeká hodně lidí.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Táňa Fischerová byla hostem speciálního vydání pořadu Jak to vidí, ve kterém postupně v abecedním pořadí představujeme všechny kandidáty a kandidáty přímé volby prezidenta. Zítra bude hostem pan Vladimír Franz. Paní Táňo Fischerová, děkuji za váš čas a za rozhovor. Mějte se pěkně.

Táňa FISCHEROVÁ, prezidentská kandidátka
--------------------
I já děkuju, krásný den.

Zita SENKOVÁ, moderátorka
--------------------
Příjemný den vám i posluchačům přeje Zita Senková. Na slyšenou.

autor: zis
Spustit audio