Hřivny pro varhany

4. duben 2015

Příběh varhan v Zábřehu na Moravě a jejich zachránkyně 85leté Soni Jelínkové, varhanice v malém kostele Církve československé husitské v Zábřehu na Moravě. Titul varhanice je pouze čestný, protože varhany v kostele téměř 30 let nehrají.

Varhany doplatily na neodborné zásahy a nedostatek peněz na průběžné opravy. Při bohoslužbách si věřící musejí vystačit se starým šlapacím harmoniem.

Soňa Jelínková se s tím ale nesmířila. V roce 2003 prosadila, aby farnost začala se sbírkou na generální rekonstrukci varhan.

Finanční potíže

Počítali, že budou potřebovat asi půl milionu korun. Na získání dotací na opravu kulturní památky neměli naději. Varhany patří spíš k menším nástrojům, ve 40. letech je vyrobila krnovská firma Rieger-Kloss.

Ani kostel není svou historií nebo architektonickým řešením mimořádně pozoruhodný. Jeho základní kámen položili v roce 1896 význační zábřežští průmyslníci a němečtí evangelíci, bratři Otto a Hermann Brassovi.

Kdo bude na varhany hrát?

Místní sbor je navíc malý, členů ubývá a mladí nepřicházejí. Peníze se proto nehrnuly. Na konci prvního roku shromáždili z darů něco málo přes 5000 korun. K výsledné částce půl milionu jim zbývala ještě hodně dlouhá cesta.

Varhanář jim ale vyšel vstříc. Souhlasil, že opraví vždy takovou část nástroje, na jakou právě budou mít peníze.


Po dvou letech se babička s vnučkou znovu sešly, aby příběh varhan a varhanice uzavřely. Ukazuje se, že dobré konce nejsou výsadou pohádek. A může k nim přispět i Český rozhlas.

Připravila: Marie Štěrbová
Dramaturgie: Lenka Svobodová
Režie: Tomáš Soldán.

Další dokumenty z cyklu Dobrá vůle si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: Marie Štěrbová
Spustit audio