Dinosauři a jejich současníci dnes

22. duben 2011

210 milionů let je hodně času na změnu. Co všechno se proměnilo? Superkontinent Pangea se rozpadl a místo, kde je dnes Česká republika, odcestovalo ze šířek jižní Libye o téměř 3 000 kilometrů severněji.

Z písku, po němž v tehdejší poušti, rozkládající se na území dnešních východních Čech, pobíhal dinosaurus, se stal kámen a dinosauři už vyhynuli... kdepak! Dinosauři jsou tu s námi a pozorují nás, savce podobně, jako jsme my zřejmě pokukovali po jejich mohutných tělech v době největšího rozkvětu jejich vlády. Podívejme se tedy na to, co všechno se do současnosti změnilo?


Dinosauři

Před 210 miliony let

Nedávno - během středního triasu - se objevili. Jedná se o omezené množství rodů, mezi kterými bychom nenašli ty největší obry, např. sauropody. Jsou spíše menšího vzrůstu a vzhledem připomínají dnešní ptáky – běžce (ale bez peří) nebo klokany. Jejich největší sláva na ně čeká v následujícím útvaru – v juře – a také ve spodní křídě.

Dnes

Technicky vzato dinosauři nevymřeli. Potomky jedné skupiny dravých teropodních dinosaurů jsou totiž – ptáci. Do té doby, než byla tato teorie obecněji přijata (což je asi 15 let), byli práci pokládáni za pouhé „bratrance“ dinosaurů, odvozené od jiných, už dávno vymřelých triasových plazů.


Savci

Před 210 miliony let

Objevili se první, drobní savci, jejichž zástupce známe zpravidla jen z nevalně zachovalých kosterních pozůstatků. Současně s nimi z předchozího permského útvaru přežili i tzv. savcovití plazi, jejich přímí předchůdci, jejichž fosilní záznam je mnohem bohatší.

Dnes

Sláva savců je – co se týká rozměrů a rozmanitosti forem - možná již za námi, ale každopádně patří k tomu nejvýznamnějšímu z dnešní bioty. Když už pro nic jiného, tedy proto, že k nim patříme i my lidé.


Hlavonožci

Před 210 miliony let

Velmi se rozšířili hlavonožci se zavinutými schránkami rozdělenými složitými přepážkami, amonii. Bylo jich doslova „plné moře“ a mnozí byli rychlí a nebezpeční predátoři. Jiní byli zase – ale to spíše později, v juře a v křídě – častou potravou ichtyosaurů a pleziosaurů. Každopádně tato skupina vymřela spolu s dinosaury při hromadném vymírání na konci druhohor.

Dnes

Dnešními nejvýznamnějšími představiteli hlavonožců jsou chobotnice, sépie a kalmaři. To sou však velmi „vzdálení bratranci“ amonitů. Blízkými „bratranci“ jsou naproti tomu starobylí loděnkovití hlavonožci. V prvohorách se z jejich schránek, většinou kuželovitých a přímých, vytvořily celé skalní masivy. V druhohorách poněkud ztratili na významu, ale kupodivu se s nimi setkáváme i v dnešních oceánech.


Stínka zední (Oniscus asellus)
Suchozemští korýši

Před 210 miliony let

Stejnonožci, příbuzní našich dnešních stánek, byli zřejmě prvními živočichy, kteří záměrně vystoupili na souši. Stalo se tak už ve starších prvohorách. A tak je pravděpodobné, že pod vlhkými kameny jsme se s nimi mohli setkat jak v triasu, tak i dnes.

Dnes

Běžný obrázek ze sklepa či staré budovy – stínka


Žáby

Před 210 miliony let

Objevily se první pražáby (Protanura).

Dnes

Žáby představují největší skupinu obojživelníků a vyskytují se téměř všude od mírného po tropické pásmo. S výjimkou vysloveně suchých oblastí. Pro mnoho badatelů je s podivem, jak mohly žáby např. přežít předpokládanou srážku Země s kometou či asteroidem na konci křídy, když jsou tolika různými způsoby zranitelné a citlivé…


Nahosemenné rostliny

Před 210 miliony let

Na vlhčích místech rozpadajícího se superkontinentu rostly lesy, v nichž největší podíl měly nahosemenné rostliny, a to v míře obdobné cykasy, jinany a jehličnany.

Dnes

Všechny jmenované skupiny nahosemenných stále existují – ale zatímco jehličnany pokrývají největší světový biom – severskou tajgu – a setkat se s nimi lze i jinde, cykasy a jinany už jsou raritami, takřka živými zkamenělinami.


Velký vůz před 250 mil. let (zpracováno s pomocí výpočetního programu www.astronexus.com)
Vesmír

Před 210 miliony let

Pokud se dinosauři zajímali o hvězdy na obloze, zcela určitě se řídili podle jiných souhvězdí, než jaká známe dnes. Dopočítat se do tak vzdálené minulosti pro celou oblohu je nesmírně složité, proto jsme zvolili jedno z nejznámějších souhvězdí severní noční oblohy – Velký vůz. Před 250 miliony let vypadal docela jinak.

Dnes

Dnešní pohled na noční oblohu možná vnímáme jako neměnný, ale z krátké animace, obsahující „jen“ pohled na poslední milion let před současností a výhled na stejně dlouhé období do budoucnosti ukazuje, v jak pomíjivém světě žijeme.

autoři: Marek Janáč , Radek Mikuláš
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.