Pravidla soutěže s názvem Stopování dinosaura

14. duben 2011

Z území České republiky byl do této doby znám jen jediný otisk nohy dinosaura. Vědecky ho popsal teprve v roce 1998 geolog RNDr. Jaroslav Zajíc, CSc., z Geologického ústavu Akademie věd. Druhá stopa dinosaura na své objevení čekala více než desetiletí. Zajícův kolega RNDr. Radek Mikuláš chodil krajinou a hledal v ní místa, kam dělníci vyrovnali kameny z lomu, kde byla nalezena první stopa. Očekával, že pokud se v kameni z lomu Devět křížů objevila jedna stopa, musí jich v něm být více. Tento postup jej po čase zavedl až do Botanické zahrady v Praze Troji, kde objevil druhou stopu dinosaura na našem území.

V průběhu popularizační akce „Stopování dinosaura“ chce Český rozhlas dát prostor k dobrodružnému hledání i vám, kdo jste zatím stopu dinosaura z našeho území neobjevili. V průběhu každého vědecko-populárního magazínu Meteor (každou sobotu v 8.10 Český rozhlas 2 – Praha a od 9.00 stanice Leonardo) vám od 2. 4. do 23. 4. nabídneme čtyři stopy (indicie), díky nimž můžete odhalit jednoslovnou tajenku a vyhrát nejen první odlitek nového objevu, ale také zájezd do Mongolska – na místa, kde paleontologové nacházejí velké množství zkamenělých těl dinosaurů. Dalších pět výherců získá výpravné obrazové publikace s dinosauří tematikou a řadu dalších cen.

Správné heslo odhalíme v sobotu 23. dubna na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v Botanické zahradě hl. m. Prahy v Praze-Troji. Na místě pak bude slavnostně odhalen vzhled objevené stopy a její originál předán děkanovi Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Bohuslavu Gašovi, CSc.

Pro zájemce bude připraven bohatý program spojený s vědeckým určováním vlastních paleontologických nálezů, malováním odlitků dinosauřích vajec, odléváním slavných dinosauřích zkamenělin, hledáním kostry dinosaura v pískové duně. Dozvíte se spoustu zajímavých informací o životě před miliony lety, uvidíte dinosauří jídelníček a proniknete hlouběji do poznání minulosti kousku Země, na němž se právě nachází Česká republika. Všechny podrobnosti najdete na internetových stránkách magazínu Meteor: meteor.rozhlas.cz.

1. Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen z. č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).

2. Soutěž probíhá na území České republiky v období od 2. do 23. dubna 2011.

3. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší osmnácti let s adresou pro doručování výher v České republice.

Účast v soutěži

4. Zájemce o účast v soutěži se do soutěže zapojuje tím, že přijde 23. dubna 2011 do Botanické zahrady hl. m. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha 7 – Troja. Při vstupu do Botanické zahrady vhodí zalepenou obálku obsahující jednoslovné soutěžní heslo – odpověď a jméno a příjmení a adresu pro doručení výhry do pořadatelem zřetelně označené nádoby s nápisem „Stopování dinosaura – soutěžní heslo“. Obálky se do nádoby mohou vhazovat do 15:00 hod. a poté pořadatel vybere obálky, které obsahují správné odpovědi a mají všechny náležitosti a z nich pak během slavnostního vyhlášení vylosuje vítěze soutěže a výherce vedlejších cen.

5. Soutěžní příspěvky musí splňovat následující požadavky:
Správné soutěžní heslo, které soutěžící odvodí z nejrůznějších částí vysílání Českého rozhlasu nebo na internetových stránkách magazínu Meteor meteor.rozhlas.cz či na facebooku tohoto pořadu.

6. Soutěžní příspěvky, které nesplňují výše uvedené požadavky, nebudou do soutěže zařazeny.

Hodnocení soutěžních příspěvků

7. Vítěz soutěže a výherci vedlejších cen budou vybráni prostřednictvím losování ze správných odpovědí, přičemž podmínkou pro získání ceny je osobní přítomnost soutěžícího na losování.

Výhry

8. Hlavní cenou v soutěži určenou pro vítěze soutěže je poukaz na zájezd pro jednu osobu do Mongolska v celkové hodnotě 60 000,- Kč od cestovní kanceláře Livingstone s.r.o a odlitek druhé dinosauří stopy nalezené na území České republiky. Vedlejší cenou je výpravná obrazová publikace „Prehistorie“ z nakladatelství Knižní klub. Pořadatel do soutěže vložil celkem pět vedlejších cen, které jsou určeny pro vylosované soutěžící na druhém až šestém místě.

Vyhlášení vítězů a předání výher

9. Vítěz soutěže a výherci vedlejších cen budou vybráni losováním ze správných odpovědí na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v Botanické zahradě hl. města Prahy (Praha Troja – venkovní expozice) dne 23. 4. 2011. Vítězem soutěže se stane soutěžící, jehož soutěžní příspěvek bude vylosován ve veřejném losování při vyhlašování cen a bude osobně přítomen na místě v okamžiku vyhlášení. Výhercem vedlejší ceny se stávají ti soutěžící, jejichž správné odpovědi budou postupně vylosovány po hlavním výherci na druhém až šestém místě, a to za stejných podmínek, které platí pro vítěze soutěže.

10. Výsledky soutěže společně se jmény výherců budou zveřejněny na internetové adrese meteor.rozhlas.cz. Ceny budou předány na místě konání slavnostního vyhlášení soutěže. V případě, že vítěz nebude osobně přítomen okamžiku vyhlášení, bude po jedné minutě čekání vylosován jiný výherce.

11. Výhry budou výhercům předány osobně na základě předávacího protokolu nebo budou odeslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Prohlášení Pořadatele

12. Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

13. Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci ČRo a osoby ve smluvním vztahu s ČRo, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

14. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

15. Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít jméno soutěžícího, soutěžní příspěvky a fotografie pořízené pořadatelem při vyhlášení na webu Českého rozhlasu a ve svých propagačních materiálech spojených se soutěží za účelem svojí propagace.

16. V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění vítězi, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

17. Plné znění pravidel je k dispozici na internetové adrese meteor.rozhlas.cz

18. Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže a předání cen a poté budou zlikvidovány.

19. Jediná a správná odpověď na soutěžní otázku – soutěžní heslo je předem stanoveno Pořadatelem a je uloženo v zapečetěné obálce u šéfredaktora stanice ČRo Leonardo. Tato odpověď je jako jediná považována za správnou.

Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.