David Storch: Vysazování stromů může mít negativní následky

22. říjen 2019

Ministerstvo teď nabízí dotace každému na výsadbu stromů. Biolog varuje před masivním vysazováním a zpochybňuje argument kyslíku. Kolik kyslíku stromy skutečně vyrobí?

Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který umožní každému žádat o peníze na výsadbu stromů. Podle šéfa resortu Richarda Brabce výsadba významně přispívá k adaptaci na změnu klimatu, k čistšímu ovzduší, podporuje zadržování vody v krajině, snižuje erozi půdy.

Zalesňují se poslední plochy bezlesí

„Tyto efekty stromy samozřejmě mají,“ uznává biolog David Storch. „Vysazování stromů ale může mít i následky, které jsme si nepřáli. Hrozně záleží třeba na tom, kde ty stromy budou vysazovány,“ upozorňuje v pořadu Jak to vidí.

Stromy

„Mluví se o vysazení 10 milionů stromů. To je docela dost. Já si dokážu představit, že i vysazování v okolí lidských sídel může mít negativní následky. Protože v okolí sídel můžou být nějaké zajímavé loučky, kde se udržují poslední zbytky nějakých organismů.“

Strom znamená větší odpar vody

„Další problém je v tom, že strom znamená zároveň větší odpar. To sice nemusí nutně vadit, pokud tady máme tzv. malý vodní cyklus, kde se zkondenzovaná voda dostane zpátky. V klimaticky méně příznivém stavu ale hrozí, že voda, která se odpaří, díky větrům odejde pryč.“

Čtěte také

„Vysazování stromů je tak vlastně dvojsečné: lokálně to může klima zachránit, ale regionální klima to může zhoršit,“ shrnuje Storch. „Když budou trvat sucha, vysazení stromů nepomůže, protože stromky uschnou. Tím se sice zamezí ztrátě vody, ale přijde vniveč práce, která do toho byla vložena.“

Kolik kyslíku vyrobí stromy?

A co argument, kolik kyslíku stromy vyrobí? „To je úplně marginální věc,“ mává rukou Storch. „Rozhodně není problém v tom, že máme nedostatek kyslíku. Navíc i průměrná dlouhodobá bilance je nulová.“

„Když strom roste, asimiluje oxid uhličitý. Uhlík si dává do svých pletiv a kyslík uvolňuje. Ale nakonec stejně shoří nebo zetlí. Nemůžete si naivně představovat, že bude čím dál víc dřevní hmoty, a tím pádem víc kyslíku a méně oxidu uhličitého.

„Tohle mi vadí i na představách boje se změnami klimatu – snižování množství oxidu uhličitého vysazováním stromů. Ano, na chviličku to bude fungovat. Ale celková bilance je nulová. Ze dřeva se nakonec uhlík uvolní zase zpátky do atmosféry.“

Dvě klíčová rizika

„Z mého hlediska má výsadba stromů dvě rizika. Hrozně záleží na tom, kde se ty stromky budou sázet a jaké bude další klima. Protože jedna negativní věc souvisí se ztrátou vody. O tom nic nevíme, protože to bude záležet na tom, jak to globální nebo regionální klima bude vypadat. Druhá věc je to, že sázení stromků může ničit prostředí, kde se udržují  poslední zbytky dříve běžných organismů.“

Další témata rozhovoru: stav podzemní vody; negativa výsadby stromů; novela lesního zákona; zničené brazilské biomy; zvířata v cirkuse jsou přežitek.

autoři: Zita Senková , David Storch , rota
Spustit audio

Související