Češka chce zkoumat co nikdo před ní

30. listopad 2013

Ještě nikdy žádný vědec v Česku nebyl v její roli. Nikdy nikdo nevystavil svůj projekt na internetu a nesnažil se lidem představit unikátnost svého výzkumu tak jako ona. Riskuje, protože chce přijít na kloub více než stoleté záhadě.

Jmenuje se Zuzana Šterbová. Je to mladá antropoložka, studující doktorát na 1. lékařské fakultě Karlovy univerzity. Jejím cílem je zjistit, kde v našem dětství vzniká otisk rodiče opačného pohlaví, ovlivňující, jakého si vybereme životního partnera. Ten jev se jmenuje „sexuální imprinting“ (vtištění) a ještě nikomu před ní se nepodařilo přesně určit lidské podrobnosti toho, co už bylo prozkoumáno na zvířatech. Tento jev ovlivňuje životy nás všech, proto se Zuzana Štěrbová rozhodla ke kroku, který zatím nemá v české vědecké komunitě obdobu.

Rozhodla se sehnat si potřebných 50 tisíc na výzkum s pomocí veřejné sbírky mezi drobnými věřiteli. S pomocí tohoto tzv. crowdfundingu (davového financování) chce za získané peníze nakoupit licence na specializovaný program EvoFit pro vytváření portrétů lidí. Jde o program, který ve světě používají policejní složky a nelze jej získat zdarma.

Děti (ilustrační foto)

Sexuální imprinting (vtištění) je mechanismus výběru partnera nebo partnerky na základě podobnosti s rodičem odpovídajícího pohlaví. Zuzana Štěrbová zkoumá tento mechanismus jako obecný jev, ale z technických důvodů pracuje ve výzkumu především s ženami. Jako vedlejší produkt crowdfundingové sbírky probíhá i nábor respondentek, které se jí v uplynulých 5 týdnech přihlásily. Je jich už 110 (z potřebných 300). „Na tom je skvělé, že získávám ženy z úplně jiných okruhů, než v jakých bych je hledala já sama,“ komentuje autorka. Je také překvapena, že mezi těmi, kdo už projekt finančně podpořili, nejsou jen ženy, ale jak se z přezdívek zdá, také mnozí muži. A přispěli i významnými částkami. Lidé si tedy podle ní uvědomují, že výzkum bude mít přínos pro všechny. Potvrzuje to i korespondence a desítky e-mailů s osobními příběhy, které Štěrbová dostává.

Psycholog a sexuolog Petr Weiss je odborným garantem projektu Zuzany Štěrbové. Proč je důležité sexuální vtištění prozkoumat? „Svobodně se může rozhodovat pouze člověk informovaný,“ říká Weiss, „a budeme-li znát, jak mechanismus funguje, budeme vůči němu daleko méně bezbranní.“ Dnes o něm totiž s jistotou nevíme prakticky nic. Ví se, jak funguje vtištění u zvířat, ale jeho vliv na život lidí zůstává zatím nepopsaný. „Je s podivem, jak vážná je to věc a jak málo seriózních studií se mu věnuje.“ Výzkum Štěrbové bude proto ojedinělý. „Její závěry budou uveřejněny v nejprestižnějších zahraničních odborných časopisech,“ nepochybuje Petr Weiss. Proniknou do vzdělání budoucích psychologů, antropologů, sexuologů. A od nich už přímo k široké veřejnosti. Zájemci o vědu ale můžou těch několik kroků obejít a zajistit si výsledky rovnou v osobním článku, který pro ně Zuzana Štěrbová na konci výzkumu připraví. Ten je totiž jednou z odměn za příspěvek do sbírky.

Sexuolog Petr Weiss byl hostem Radiožurnálu

Finanční částku na zahájení výzkumu se podařilo vybrat dva dny před koncem sbírky. Děkujeme všem, kdo přispěli.

Výzkum může ihned začít. Dotazníky jsou připraveny a na zprovoznění nově zakoupeného softwaru stačí řádově dny. Zuzana Štěrbová chce zkoumat osobnostní charakteristiky rodičů a partnerů a zároveň i jejich fyziologické a tělesné rysy. Tím by se poprvé mohlo ukázat, v které z těchto dvou oblastí se mechanismus učení odehrává, případně jestli v obou nebo v žádné. Závěry takového souhrnného výzkumu by proto byly mnohem cennější.

Startovac.cz je český crowdfundingový portál, který byl spuštěn v dubnu 2013. Do této chvíle bylo pomocí portálu realizováno téměř 20 úspěšných projektů, převážně debutujících autorů. Nejúspěšnější dosavadní kampaní je projekt mladého týmu Indian TV, kteří vybrali více než pětinásobek požadované částky a splnili svůj cíl na 552%. Startovac.cz jako jediná platforma v Česku vrací podporovatelům 100% částky v případě, že je projekt neúspěšný.

autor: Vilém Faltýnek
Spustit audio