Bonus: Pokračování rozhovoru s MUDr. Hnízdilem, který nebyl ON AIR

15. listopad 2015