Biskup Malý: Mezi 365 účastníky synodu biskupů poprvé zasedne také 54 žen. I s hlasovacím právem

6. říjen 2023

Ve Vatikánu probíhá generální shromáždění biskupské synody. Jaký je jeho význam a jakými změnami prošel? „Je to snaha současného papeže Františka, aby bylo slyšet, co si boží lid myslí a co pokládá za důležité pro směřování katolické části společnosti do budoucnosti,“ říká světící biskup pražský Václav Malý. V záznamu se ještě vyjádří k novým zjištěním ohledně papeže Pia XII. a holocaustu i plánovanému rozšíření skupiny BRICS.

Ve středu začalo ve Vatikánu světové zasedání biskupů a dalších významných členů katolické církve. Cílem zasedání je určit směřování církve na následující roky. „Je důležité, že mezi 365 účastníky tohoto synodního shromáždění je 54 žen, které mají hlasovací právo. Úplně poprvé v historii,“ komentuje změnu shromáždění biskup Václav Malý.

„Už několik let probíhá určitá proměna vatikánských institucí. Ženy jsou v různých tzv. kongregacích ve Vatikánu a teď je opravdu výrazně zdůrazněna jejich přítomnost mezi účastníky zasedání. Pokládám to za velmi důležité, protože tím se dává jasné znamení. Dnes je veliká otázka rovnost a zastoupení žen v různých institucích společenských, politických, kulturních a někdy je katolická církev nahlížena, že ženy upozaďuje. Je důležité slyšet hlas žen, protože přece jen je jejich vnímání skutečnosti trochu jiné. Je třeba, aby se navzájem tyto dva pohledy doplňovaly,“ přibližuje biskup.

Reforma církve podle papeže Františka

Během zahájení synodu papež František mimo jiné řekl, že je církev nutné reformovat tak, aby byla otevřená všem. Podle něj má být církev místem, kde jsou všichni vítáni a kde kněží věřícím naslouchají a doprovází ji, místo aby je soudili. Jak se to daří naplňovat ve farnostech?

Čtěte také

„Stále se to učíme. Záleží na místních společenstvích, protože tam začíná ten kvas. Nemůžeme očekávat, že vrchnost o něčem rozhodne a jen ukáže nějaké směřování. Je důležité, aby se lidé naučili navzdory různým pohledům naslouchat a zároveň reagovat na to, co bylo řečeno, a ne být uzavřeni ve svých představách.“

Biskup Malý tedy vidí hlavní přínos v tom, aby naplnění představy papeže Františka začalo odspodu. „Znamená to být spolu. Ve všem se nemusíme shodnout, ale na druhé straně  nevytvářejme hradby a unesme pestrost, že každý jsme trochu jiný. Každý má někdy jiné vnímání určitých skutečností. To neznamená, že člověka odepíšeme, nebo že dokonce bude naším nepřítelem.“

LGBTQ+ a církev?

Čtěte také

Kromě zmíněné role žen se začala církev zabývat také otázkami LGBTQ+ komunity. „Některá společenství o tom velmi živě hovoří, některá se tomu brání, ale nemůžeme se uzavřít do své ulity. Ano, nejsou to otázky jednoduché, ale je třeba dobré a hluboké analýzy, co která otázka znamená, jakou je pro nás výzvou. Nemůžeme žít izolovaně. Neznamená to, že všemu přitakáme, ale není možné říci, že to není pro nás, máme své a nezajímá nás to,“ přibližuje svůj postoj biskup.

A jak Václav Malý vnímá novinové titulky z posledních dnů, podle kterých by měl papež žehnat homosexuálním svazkům? „Papež říká, že manželství je vztah muže a ženy, který je otevřený předávání života. Nic jiného tedy manželství v plném slova smyslu není. Co se týká požehnání a přístupu k LGBTQ+, papež říká, že je třeba prohlubovat pastorační lásku, to znamená tyto lidi nesoudit, nepokládat je jen za hříšníky. Ale neudělovat požehnání, které by stvrzovalo jejich svazek jako manželství. Jsou ale situace, kdy tito lidé můžou žádat o modlitbu boží pomoci, v tomto případě se požehnání může dát," uzavírá biskup Malý.

Poslechněte si celý rozhovor.

Spustit audio

Související