Vladimíra Dvořáková: Prodloužit akreditace na Univerzitě Jana Amose Komenského? Museli bychom dovzdělávat učitele!

17. únor 2015

Akreditační komise odmítá prodloužit akreditace oboru speciální pedagogika na UJAK. Není to první skandál této školy. Proč nejde nastavit kvalitativní kritéria tak, aby absolventi vysokých škol garantovali akademickou úroveň?

Univerzita Jana Amose Komenského plánuje splnit požadavky Akreditační komise, aby stávajísí studenti mohli obor speciální pedagogika aspoň dostudovat. Komise její první žádost zamítla.

„Trváme na tom, že tu možnost dostudování volíme pouze tehdy, pokud bude jasné, že to dostudování bude znamenat splnění základních standardů,“ říká Vladimíra Dvořáková.

Učitelé s ručením omezeným

„Informace, které nám v první žádosti poskytli, tuto záruku nedávaly.“ Předsedkyně Akreditační komise má na mysli konkrétně otázku diplomových prací, jejich vedení a výstupů.

„Uvědomili jsme si, že bychom tady měli dovzdělávat učitele. A dopadlo by to tak, že by ti učitelé dostali titul, ale nezískali by další kvalifikaci. A to už nám přišlo opravdu dost špatný.“


Speciální pedagogika na UJAK:
- učitelský program už skončil
- neučitelský končí v dubnu 2015

Studenti vědí, jakou školu studují

Osud současných studentů je tedy nejistý. Částečně asi vyplývá i z toho, že je současná společnost posedlá vysokoškolskými tituly.

„Není to tak dávno, co se řešila výuka UJAK v Hrozenkově. Ti lidé to vědí. Tuší, do jakých programů jdou. Mohou si najít informace o té škole: jestli má nějaké problémy, jací jsou tam vyučující. V zásadě je to trošku na jejich rozhodnutí a na jejich zodpovědnosti,“ míní Dvořáková.

V zákoně o kvalitě nic nestojí

Vysoké školy se často před komisí ohánějí zákonem. Podle Dvořákové je to absurdní.

„My řekneme: Bakalářské práce této školy nejsou kvalitní. Oni odpovědí: V zákoně není napsáno, že práce musejí být kvalitní. Takhle to ale nefunguje!“

Novela VŠ zákona

Novela vysokoškolského zákona má proto jít směrem k větší odpovědnosti škol za to, co dělají. Zatím hodlá Akreditační komise vyjít z preambule vysokoškolského zákona: co je vysoká škola.

„Má tam být prostředí, kde se koná věda, kde se studenti vychovávají. A za takovýchto podmínek ta škola nepůsobí jako vysoká škola. Ale je to složitější to právně dokládat.“

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

Komu prospěje příměří na Ukrajině? Funguje Nejvyšší kontrolní úřad? Poslechněte si ze záznamu v iRadiu.

autoři: kko , Vladimíra Dvořáková , rota
Spustit audio