VIDEO: Jak se zkoumala kostra Tycha Braha

20. listopad 2010

Pozůstatky věhlasného dánského astronoma Tycha Braha (1546–1601) už opět odpočívají v hrobce chrámu Panny Marie před Týnem. Uloženy tam byly v závěru slavnostní bohoslužby, kterou sloužil pražský arcibiskup Dominik Duka. Do hrobky se nevrátilo jen několik nejnutnějších vzorků, které teď dostanou histologové a chemici.

Cílem analýz má být rozřešení, zda Brahe zemřel na akutní či chronickou otravu rtutí, anebo zda mohlo jít o jinou, dosud neznámou příčinu. Klíčovým bude s největší pravděpodobností zkoumání dochovaných vlasů a vousů, v nichž by se rtuť měla zachovat dodnes. Z množství, jaké přístroje na jednotlivých částech těla objeví, lze vyčíst další podrobnosti skonu věhlasného vědce, který patřil k nejlepším astronomům své doby a jehož optická pozorování byla překonána až několik desetiletí po vynálezu dalekohledu.

První záznam z hrobky Tycha Braha on Vimeo.

Vědecké instituce, které se na zkoumání ostatků Tycha Braha podílejí:

Univerzita v Aarhusu
Národní muzeum
Národní památkový ústav
Kodaňská univerzita
Muzeum hlavního města Prahy
Ústav jaderné fyziky AV ČR
Institute of Physics and Chemistry, University of Southern Denmark
Ústav chemické analýzy AV ČR
Nemocnice Na Homolce – Radiodiagnostické oddělení
Univerzita Karlova
Správa Pražského hradu
Ústav patologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Lunds Universitet
Fysiska Institutionen

autor: Marek Janáč
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...