Václav Malý: Nelíbí se mi takové to přílišné propagování práv homosexuálů

7. prosinec 2018

Knižní výroky papeže Františka o homosexualitě mezi duchovenstem a gay kultuře jako módní záležitosti znovu rozvířily debatu o postavení homosexuálů v církvi. Jak se na to dívá světící biskup pražský?

V knižním rozhovoru Síla povolání se papež František přiznává ke znepokojení nad tím, že homosexuálové mohou získat kněžské svěcení. Podle něj projevy náklonnosti ke stejnému pohlaví nemají mezi duchovenstvem, co dělat. Mimo jiné taky poznamenává, že se v mnoha společnostech homosexualita stávala jakoby módní záležitostí.

Mediální špek

„To je teď takový mediální špek,“ bránil papeže světící biskup pražský Václav Malý ve vysílání Dvojky. „Bylo by dobré přečíst si celý jeho rozhovor. Ta kniha se zabývá ,povoláním‘, rozhodováním toho, kdo chce jednou být služebníkem církve jako kněz nebo kdo chce vstoupit do nějakého církevního řádu.“

„Pojednává o předpokladech, o lidské zralosti, duchovní, duševní zralosti a mimo jiné se tam mluví také o homosexualitě. Ale nikde tam František neříká, že homosexualita jako taková by byla deviací nebo nemocí. Ano, mluví tam o tom, že se stala dnes jako by módou a že také se začíná šířit tzv. gay kultura.“

Gay „v řeholi“

Václav Malý

„A co týká toho přijetí jedince s homosexuální orientací, tak tam neříká ,zásadně nikdo‘. Ale říká, že nelze přijmout jedince na přípravu ke kněžství nebo vstupu do řehole, který má hluboce zakořeněnou homosexuální tendenci.“ Proč by to mělo vadit?

„Protože se musí rozpoznat, jestli ten člověk s touto orientací je schopen se opravdu ovládat a jestli příliš nepodporuje gay kulturu.“ Malý upozorňuje, že „v řeholi“ pak žije homosexuálně orientovaný člověk v komunitě se stejným pohlavím.

Gay kultura

„To je, jako když by heterosexuál vstoupil do ženského prostředí. To nebezpečí uklouznutí je větší. Proto na to papež upozorňuje. To se týká těch mužských, případně ženských řeholních komunit, kde člověk sdílí 24 hodin s těmi druhými. Tam je ten skluz velmi pravděpodobný a ten člověk se musí mnohem více ovládat.“

Není sexuální orientace ryze soukromou záležitostí? „Samozřejmě, že je. Mně se ale zase na druhou stranu příliš nelíbí takové to přílišné propagování práv homosexuálů. Já osobně lidsky nemám proti nim nic. Na druhé straně některé ty projevy, to myslím, že opravdu souvisí s tou gay kulturou.“

Další témata rozhovoru: advent ztratil svůj ráz; co stojí za oběť; sjednocení církví na Ukrajině; homosexuálové v církvi; zrušení celibátu v církvi, 70 let od vydání Všeobecné deklarace lidských práv; postřehy z kultury.

autoři: Zita Senková , rota
Spustit audio

Související