Unikátní historické mapy v české sbírce

14. červen 2014

Afrika jako žena na krokodýlovi. A Čechy mezi Váhem a Dunajem. Podívejte se na mapy staré až 900 let.

Na 130 000 map skrývá depozitář Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V některých případech jde o světové unikáty, které nenajdete v žádné jiné sbírce.

Mapová sbírka je od května přístupná i veřejnosti. Její ředitelka Eva Novotná vybrala pro posluchače pět nejzajímavějších map a poutavě o nich v Meteoru vyprávěla.

Jsou to krásná umělecká díla, k jejichž popisu slova nestačí. Prohlédněte si všech pět map popisovaných v Meteoru na vlastní oči.

Mapa Evropy
Mapa edamského kartografa Everta Gijsbertsze (1598–1601) zobrazuje oblast Evropy a Středozemního moře a je orientovaná na západ. Jednotlivé světadíly jsou perzonifikované: Afrika jako žena na krokodýlovi, Evropa jako královna a Asie jako orientální princezna na koni. Mistrovsky a s detaily jsou ztvárněny lovecké scény. Napravo je popis i kresba polární výpravy mořeplavce Barentse, který objevil Špicberky, roku 1597 (což je i rok vzniku mapy) zmapoval Novou Zemi a přezimoval na Arktidě, což ho stálo život. Zcela dole je veduta Jeruzaléma.

Mapa Evropy. Gijsbertsz, Evert. Měřítko: [ca 1: 7 800 000]. 1598. Rukopis.

Zobrazení maltského přístavu
v současnosti obleženého Turky, pořízené podle jiných velmi přesných zobrazení zaslaných z Malty a obsahující poznámky o ležení nevěřících a mnoha jiných podrobnostech, které dosud nebylo možno tak názorně spatřit

Mapa jednoho z nejvýznamnějších tiskařů a vydavatelů Giovanniho Francesca Camocia (1552–1575) znázorňuje bitvu o přístav na severovýchodním pobřeží Malty. Světové strany určuje strážný anděl, vznášející se nad křesťanskou pevností s. Angelo. Severovýchodně orientovaná mapa detailně popisuje obléhání Malty Turky. V roce 1557 stanul v čele řádu maltézských rytířů J. P. de la Valette. V květnu 1565 zaútočilo na Maltu turecké vojsko, vedené sultánem Sulejmanem I., se 40 tisíci muži a Dragutovými piráty. Proti nim stálo 540 rytířů a 8 tisíc Malťanů a žoldnéřů. Díky statečnosti obránců i sicilskému místokráli Garciovi de Toledo, který přispěchal s posilami, Turci utrpěli porážku.

Zobrazení maltského přístavu v současnosti obleženého Turky… Camocio, Giovanni Francesco. Měřítko: [ca 1:10 000]. In Venetia: alla libraria della piramide, ca 1565.

Nová a přesná mapa celého Německa
Kolorovaná nástěnná mapa nizozemského kartografa a nakladatele Fredericka de Wita (1610–1698) se skládá z 29 mědirytinových černobílých tisků na ručním papíře. Mapa byla vytvořena pravděpodobně úpravou z tiskových desek N. Visschera. Zachycuje oblast Svaté říše římské, Německo a střední Evropu, jejíž obraz byl bohužel poničen. Podobně jako u předlohy i zde jsou veduty podle série 24 význačných měst Evropy, kterou vytvořil P. H. Schut. Rozdílné jsou pouze počty vedut. Předlohou veduty Prahy (vlevo) byl Schutovi lept V. Hollara z roku 1649.

Nová a přesná mapa celého Německa. Wit, Frederick de. Měřítko: [ca 1:1 088 000]. Amsterdam: F. de Wit, mezi 1648 a 1690.

Rogerova mapa
Na obří mapě o rozměrech 3,32 m délky a 1,48 m výšky pracoval arabský geograf a vědec Idrisí (1100–1165) 15 let. Sicilský král Roger II. ji dal vyrýt na 3 mm silnou stříbrnou desku stolu o rozměrech 3,5 × 1,5 metru a váze 150 kg. Mapa byla překreslena také na 70 barevných listů obdélníkové mapy světa. Je orientována k jihu a obsahuje 2500 arabských geografických jmen. Podle řecko-arabské tradice je rozdělena na 7 vodorovných vrstev (tzv. klimat) a 10 svislých pásů dělících klimata na 70 sekcí. Města jsou umístěna přesně, ale při zákresu řek se Idrisí dopustil značných omylů. České země, označené jako Bilad Buabíja (= Buamíja), například chybně umístil mezi Váh a Dunaj.

Rogerova mapa. Idrisi. Měřítko neuvedeno.Stuttgart: Konrad Miller, 1928. Faksimile.

Kopie nejstarší mapy Království českého
Římskokatolický kněz, děkan, doktor filosofie a nejvýznamnější český kartograf národního obrození František J. J. Kreibich působil v Žitenicích a poté v Litoměřicích. Originální Klaudyánovo kartografické dílo, složené ze tří slepených ručně kolorovaných listů zabíralo třetinu tisku. Bylo inspirováno cestovní mapou Erharta Etzlauba, která se v praxi rovněž používala se slunečními hodinami, a proto byla orientována na jih. Mapu rámují typická pohraniční pohoří, znázorněná stromy. Zakresleny a popsány jsou české řeky Vltava, Labe, Ohře, Jizera, Orlice a Sázava. Celkem se zde nachází 280 česky označených sídel. Mapové značky rozlišují města královská, poddanská, katolická a kališnická. V levé horní části je Klaudyánův tiskařský signet. Jediný dochovaný tisk se nacházel na litoměřickém biskupství. Tato kopie římskokatolického kněze, děkana, doktora filosofie a nejvýznamnějšího českého kartografa národního obrození Františka J. J. Kreibicha byla vydána v roce 1816 jako příloha k Bílejovského Kronice církevní.

Kopie nejstarší mapy Království českého chované v biskupské knihovně v Litoměřicích. Kreibich, František Jakub Jindřich. Měřítko: [ca 1:685 000]. Po roce 1815. Rukopis.

Širší informace naleznou posluchači v katalogu k výstavě Poklady mapové sbírky.

Bibliografický záznam díla: NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. The Treasures of map collection: exhibition catalogue 7th May - 31st July 2014. 1st. ed. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, Map Collection, 2014, 105 s. ISBN 978-80-7444-026-7.

Audiozáznam Meteoru najdete také v iRadiu.

autoři: Petr Sobotka , Eva Novotná
Spustit audio