Unikátní historické mapy v české sbírce

14. červen 2014
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Rogerova mapa. Idrisi. Měřitko neuvedeno.Stuttgart: Konrad Miller, 1928. Faksimile.

Afrika jako žena na krokodýlovi. A Čechy mezi Váhem a Dunajem. Podívejte se na mapy staré až 900 let.

Na 130 000 map skrývá depozitář Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V některých případech jde o světové unikáty, které nenajdete v žádné jiné sbírce.

Mapová sbírka je od května přístupná i veřejnosti. Její ředitelka Eva Novotná vybrala pro posluchače pět nejzajímavějších map a poutavě o nich v Meteoru vyprávěla.

Jsou to krásná umělecká díla, k jejichž popisu slova nestačí. Prohlédněte si všech pět map popisovaných v Meteoru na vlastní oči.

Mapa Evropy
Mapa edamského kartografa Everta Gijsbertsze (1598–1601) zobrazuje oblast Evropy a Středozemního moře a je orientovaná na západ. Jednotlivé světadíly jsou perzonifikované: Afrika jako žena na krokodýlovi, Evropa jako královna a Asie jako orientální princezna na koni. Mistrovsky a s detaily jsou ztvárněny lovecké scény. Napravo je popis i kresba polární výpravy mořeplavce Barentse, který objevil Špicberky, roku 1597 (což je i rok vzniku mapy) zmapoval Novou Zemi a přezimoval na Arktidě, což ho stálo život. Zcela dole je veduta Jeruzaléma.

Mapa Evropy. Gijsbertsz, Evert. Měřítko: [ca 1: 7 800 000]. 1598. Rukopis.

Zobrazení maltského přístavu
v současnosti obleženého Turky, pořízené podle jiných velmi přesných zobrazení zaslaných z Malty a obsahující poznámky o ležení nevěřících a mnoha jiných podrobnostech, které dosud nebylo možno tak názorně spatřit

Mapa jednoho z nejvýznamnějších tiskařů a vydavatelů Giovanniho Francesca Camocia (1552–1575) znázorňuje bitvu o přístav na severovýchodním pobřeží Malty. Světové strany určuje strážný anděl, vznášející se nad křesťanskou pevností s. Angelo. Severovýchodně orientovaná mapa detailně popisuje obléhání Malty Turky. V roce 1557 stanul v čele řádu maltézských rytířů J. P. de la Valette. V květnu 1565 zaútočilo na Maltu turecké vojsko, vedené sultánem Sulejmanem I., se 40 tisíci muži a Dragutovými piráty. Proti nim stálo 540 rytířů a 8 tisíc Malťanů a žoldnéřů. Díky statečnosti obránců i sicilskému místokráli Garciovi de Toledo, který přispěchal s posilami, Turci utrpěli porážku.

Zobrazení maltského přístavu v současnosti obleženého Turky… Camocio, Giovanni Francesco. Měřítko: [ca 1:10 000]. In Venetia: alla libraria della piramide, ca 1565.

Nová a přesná mapa celého Německa
Kolorovaná nástěnná mapa nizozemského kartografa a nakladatele Fredericka de Wita (1610–1698) se skládá z 29 mědirytinových černobílých tisků na ručním papíře. Mapa byla vytvořena pravděpodobně úpravou z tiskových desek N. Visschera. Zachycuje oblast Svaté říše římské, Německo a střední Evropu, jejíž obraz byl bohužel poničen. Podobně jako u předlohy i zde jsou veduty podle série 24 význačných měst Evropy, kterou vytvořil P. H. Schut. Rozdílné jsou pouze počty vedut. Předlohou veduty Prahy (vlevo) byl Schutovi lept V. Hollara z roku 1649.

Nová a přesná mapa celého Německa. Wit, Frederick de. Měřítko: [ca 1:1 088 000]. Amsterdam: F. de Wit, mezi 1648 a 1690.

Rogerova mapa
Na obří mapě o rozměrech 3,32 m délky a 1,48 m výšky pracoval arabský geograf a vědec Idrisí (1100–1165) 15 let. Sicilský král Roger II. ji dal vyrýt na 3 mm silnou stříbrnou desku stolu o rozměrech 3,5 × 1,5 metru a váze 150 kg. Mapa byla překreslena také na 70 barevných listů obdélníkové mapy světa. Je orientována k jihu a obsahuje 2500 arabských geografických jmen. Podle řecko-arabské tradice je rozdělena na 7 vodorovných vrstev (tzv. klimat) a 10 svislých pásů dělících klimata na 70 sekcí. Města jsou umístěna přesně, ale při zákresu řek se Idrisí dopustil značných omylů. České země, označené jako Bilad Buabíja (= Buamíja), například chybně umístil mezi Váh a Dunaj.

Rogerova mapa. Idrisi. Měřítko neuvedeno.Stuttgart: Konrad Miller, 1928. Faksimile.

Kopie nejstarší mapy Království českého
Římskokatolický kněz, děkan, doktor filosofie a nejvýznamnější český kartograf národního obrození František J. J. Kreibich působil v Žitenicích a poté v Litoměřicích. Originální Klaudyánovo kartografické dílo, složené ze tří slepených ručně kolorovaných listů zabíralo třetinu tisku. Bylo inspirováno cestovní mapou Erharta Etzlauba, která se v praxi rovněž používala se slunečními hodinami, a proto byla orientována na jih. Mapu rámují typická pohraniční pohoří, znázorněná stromy. Zakresleny a popsány jsou české řeky Vltava, Labe, Ohře, Jizera, Orlice a Sázava. Celkem se zde nachází 280 česky označených sídel. Mapové značky rozlišují města královská, poddanská, katolická a kališnická. V levé horní části je Klaudyánův tiskařský signet. Jediný dochovaný tisk se nacházel na litoměřickém biskupství. Tato kopie římskokatolického kněze, děkana, doktora filosofie a nejvýznamnějšího českého kartografa národního obrození Františka J. J. Kreibicha byla vydána v roce 1816 jako příloha k Bílejovského Kronice církevní.

Kopie nejstarší mapy Království českého chované v biskupské knihovně v Litoměřicích. Kreibich, František Jakub Jindřich. Měřítko: [ca 1:685 000]. Po roce 1815. Rukopis.

Širší informace naleznou posluchači v katalogu k výstavě Poklady mapové sbírky.

Bibliografický záznam díla: NOVOTNÁ, Eva, Mirka TRÖGLOVÁ SEJTKOVÁ a Josef CHRÁST. The Treasures of map collection: exhibition catalogue 7th May - 31st July 2014. 1st. ed. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Science, Map Collection, 2014, 105 s. ISBN 978-80-7444-026-7.

Audiozáznam Meteoru najdete také v iRadiu.

autoři: Petr Sobotka , Eva Novotná
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...