Tomáš Kraus: Nejbrutálnější projevy antisemitismu u nás zaznívají na fotbalových tribunách

6. srpen 2019

Lidé v mnoha zemích včetně Česka si připomněli památku romského holocaustu. Proč byl u nás dlouho přehlížen? A jak bojovat se současnými projevy rasismu a antisemitismu?

V noci z 2. na 3. srpna 1944 bylo ve vyhlazovacím táboře Osvětim-Březinka zavražděno 2897 Romů ze 14 zemí. Romský holocaust, kterému padlo za oběť na půl milionu Romů, byl na rozdíl od toho židovského po válce dlouho přehlížen. Informace o něm začali historikové a s nimi i veřejnost objevovat až relativně nedávno.

Židovská obec o něm věděla,“ říká Tomáš Kraus, „protože když přišel do Osvětimi takzvaný terezínský rodinný tábor, byl svědkem likvidace těchto Romů.“ Oba tábory byly totiž v Březince umístěny do bezprostředně sousedících sektorů.

Druhá největší vražda Čechoslováků

Vyvěšování romské vlajky na budovu Židovské radnice v Praze 2. 8. 2016

Z vyprávění svých rodičů proto vím, že tam přes ostnaté dráty docházelo ke kontaktu, protože mezi vězni na romské straně byli také lidé z Čech a z Moravy,“ doplňuje Tomáš Kraus.

Vyhlazení romského tábora představovalo dokonce druhou největší hromadnou popravu československých občanů za druhé světové války. Tou nejpočetnější byla právě hromadná vražda terezínského rodinného tábora.

Historickou paměť je potřeba udržovat

Po padesáti letech mizí kolektivní paměť, respektive se přesouvá do akademické roviny a zůstává z ní pouze určitá vzpomínka. A jde o to, jak se k tomu společnost postaví a jak si bude tyto události připomínat,“ zamýšlí se Tomáš Kraus. „Nastupující generace je zvyklá na rychlý a do jisté míry i povrchní pohled, a proto je potřeba nejen události holocaustu neustále připomínat.“

Když fanoušci křičí ‚Jude‘, nevědí, co činí

Pochod fanoušků Sparty do Edenu

Právě nevědomost totiž podle něj stojí často za nejbrutálnějšími projevy veřejně vyjadřovaného antisemitismu a rasismu, které u nás zaznívají na tribunách fotbalových stadionů.

Myslím, že lidé, kteří na Spartě nebo na Slavii pokřikují ‚Jude‘, úplně nevědí, co to znamená. Je to importovaný pokřik, nejspíš z Polska. Ale samozřejmě podstata zůstává a je třeba to považovat za projev antisemitismu,“ zdůrazňuje Tomáš Kraus. I proto je důležité šířit osvětu a poukazovat třeba na nezastupitelnou roli Židů v předválečném českém sportu.

Další témata rozhovoru: Kdo byl nedávno zesnulý Američan Mark E. Talisman a jak se zasloužil o Českou republiku?

autoři: Zita Senková , Tomáš Kraus , and
Spustit audio

Související