Spotřebitelská poradna: Vodné a stočné v otázkách a odpovědích

03462814.jpeg
03462814.jpeg

Na otázky k tématu vodného a stočného ve čtvrteční spotřebitelské poradně odpovídal ředitel spotřebitelské organizace dTest Martin Černý.

Jaký je rozdíl mezi vodným a stočným?
Vodné je zjednodušeně řečeno to, co do domácnosti přitéká, a stočné je to, co z ní vychází, tedy odpadní vody.

Jak se zjišťuje výše vodného a stočného?
Stočné se většinou neměří, ale odvozuje se od spotřeby vodného. Drtivá většina domácností má dnes už instalovaný vodoměr. V bytových domech je to takzvaný patní vodoměr, který je společný pro celý objekt. V jednotlivých bytech jsou pak umístěny takzvané podružné vodoměry, které ovšem nejsou směrodatné pro celkové vyúčtování vodárenské společnosti.

Co je to patní vodoměr a k čemu slouží podružné vodoměry?
Podružné vodoměry slouží k lepšímu přehledu o tom, kolik která domácnost spotřebuje vody. Spotřeba naměřená vodárnou na patním vodoměru se rozpočítává na jednotlivé vlastníky či nájemníky bytů podle hodnot naměřených na jejich vodoměrech. Pokud je odchylka součtu podružných vodoměrů a hodnoty odečtené z patního vodoměru více jak 25 %, je dobré hledat, kde je chyba a jestli je možné vyúčtování reklamovat.

Při koupeli ve vaně spotřebujeme v průměru asi 100 litrů vody. Desetiminutové sprchování jí ušetří polovinu.

Jsou ceny vodného a stočného stejné po celé republice?
Nejsou, jejich cena závisí na mnoha faktorech. Momentálně se pohybuje kolem 86 až 88 korun za metr krychlový.

Mají maloodběratelé stejné cenové podmínky jako velkoodběratelé, například firmy?
Cena by měla být stejná podle konkrétní lokality, velikost odběratele nerozhoduje.

Jak může odběratel reklamovat nesprávné vyúčtování vodného a stočného?
Každý spotřebitel může vznést námitku proti vyúčtování. Následně nezávislá instituce zkontroluje, zda vodoměr funguje správně. Pokud chybu neodhalí, je spotřebitel povinen uhradit náklady za požadovaný posudek.

Jak se dá ušetřit na stočném?
Pokud část vody, kterou spotřebováváte, neodtéká do veřejné kanalizace, ale využijete ji například k zalití zahrady nebo jiným způsobem, nemusíte za ni platit. Je ovšem potřeba si nechat nainstalovat podružný vodoměr u zdroje, který neodtéká do kanalizace. Naměřené hodnoty z tohoto vodoměru by se neměly účtovat do stočného. Podmínka ovšem je, že náměr na tomto vodoměru je minimálně 30 metrů krychlových.

Ilustrační foto

Jak vysoký je nájem za vodoměr?
Platba vodného se skládá ze dvou složek - pevné, což je například nájem vodoměru, a pohyblivé, tedy kolik je skutečná spotřeba vody. Rozdělení jednotlivých složek záleží na konkrétním smluvním ujednání mezi spotřebitelem a vodohospodářskou společností nebo obcí.

Jakou životnost má vodoměr?
Od roku 2012 jsou vodoměry cejchované jednotně pro studenou i teplou vodu na 5 let.

Kdo a za jakých okolností může kontrolovat vodoměry, čím se musí prokázat a musí se ohlásit?
Vodoměry může kontrolovat zástupce vodohospodářské společnosti či obce, ale musí se ohlásit alespoň 15 dní předem. A spotřebitel má povinnost umožnit mu přístup k vodoměru.