Spolu

15. srpen 2015

Prostřednictvím projektu SPOLU studenti psychologie z Filozofické fakulty a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně pomáhají pacientům psychiatrických klinik a nemocnic.

Projekt vytvořila v létě 2012 studentka psychologie Bára Chvátalová poté, co v červnu absolvovala praxi na Psychiatrické klinice FN Brno, na oddělení s pacienty s diagnózou schizofrenie. Koncept byl jednoduchý: mezi studenty psychologie z FF i FSS Masarykovy univerzity, odborným personálem kliniky a hospitalizovanými pacienty by mohla vzniknout spolupráce, která by byla přínosná všem třem stranám.

Studenti psychologie mohou pacientům kliniky zpestřit a zpříjemnit průběh hospitalizace tím, že jim dobrovolně věnují svůj čas a energii (ať už v podobě rozhovoru, anebo prostřednictvím aktivit pro volný čas). Studentům to navíc může přinést zkušenosti z reálného kontaktu s pacienty a zároveň i praxi, o kterou je často během studia nouze.

Čtěte také

V počátku byla očekávání velmi opatrná. Autorka projektu nevěděla, zda bude vůbec někdo ze studentů mít zájem trávit na klinice dobrovolně svůj čas. Na druhou stranu nebylo jisté, zda bude mít o spolupráci zájem samotná klinika.


Nakažlivý entusiasmus studentů se rozšířil jako lavina

Spolupráci se podařilo navázat nejprve s oddělením 23 a během následujících měsíců se projekt rozšířil na tři další oddělení. V současnosti jsou tak zapojena všechna čtyři oddělení psychiatrické kliniky v Bohunicích.

1982069_10203071635689950_1548850790_nok.jpg

Kromě oddělení pro diagnózu schizofrenie se jedná o oddělení 22 s poruchami nálady a osobnosti, oddělení 21, které se věnuje dětské a dorostové psychiatrii, a oddělení 24, psychoterapeutické oddělení a krizové centrum. Zde pro pacienty vytváří volnočasový program asi 60 studentů. Významně přispívají ke zkvalitnění péče poskytované pacientům anebo ulehčují práci ošetřujícímu personálu. V současnosti se projekt rozšiřuje do Psychiatrické nemocnice Brno v Černovicích i ve Slavkově a také vzniká pobočka projektu v Olomouci.

Čtěte také

V říjnu 2013 byl projekt podpořen nadací Think Big. Dostalo se mu tak nejen finanční podpory, ale také možnosti rozvíjet své vize dál, nadace pak projekt podpořila i v navazujícím běhu na jaře 2014. Nadále je tedy projekt SPOLU ve stadiu dynamického rozvoje a obohacování.

V dokumentu o svých zážitcích a své motivaci vypráví vedle Barbory Chvátalové i studentka Hana Sedláková, dále slečna Lenka, která má s hospitalizací pacientů s psychiatrickou diagnózou své zkušenosti z minulosti i současnosti, a mnoho dalších v projektu zapojených idealistů.

Rozhlasový dokument Spolu pro cyklus Dobrá vůle natočila Alena Blažejovská. Režie Radim Nejedlý, dramaturgie Lenka Svobodová, zvukový mistr Lukáš Dolejší.

Poslouchejte v sobotu 15. srpna 2015 od 18:30 na Dvojce nebo pak až do 15. září 2015 v iRadiu.

Spustit audio