Sopky: Lomy Vinařické hory

Vinařická hora
Vinařická hora
Díky lomům na západní straně Vinařického kopce se můžete podívat do minulosti sopky. Uvidíte tam uloženiny různých vulkanických erupcí.

Vinařická hora u Kladna je pozůstatkem skupiny vulkánků. Ty soptily před 30 miliony let. Podle typu lávových usazenin musely být místní erupce podobného typu jako erupce Stromboli.

Sopky typu maar

Přestože se v minulosti předpokládalo, že se jedná o relikt stratovulkánu, novější výzkumy ukázaly, že jde o těsnou skupinku menších sopek typu maar a struskový kužel. Opuštěný lom v západní části kopce odkrývá uloženiny různých typů erupcí oddělené lávovými proudy.

Že máte před sebou pozůstatky sopečné činnosti, poznáte podle toho, že tou převažující horninou je čedič. Po obou stranách lomu jsou vidět zbytky láv. A mezi dvěma lávovými proudy jsou rezavé uloženiny strusek, které vypadají jako škvára z kamen.

Tufy

Na jedné z teras nad cedulí č. 4 se otevírá výhled na lomové stěny. Od západu jsou tam uložené lávové proudy a oddělené strusky ze strombolské činnosti.

V bílém zpevněném sopečném popelu, kterému se říká tuf, jsou vidět kamenná slunce neboli větší útržky křídových usazenin. Ty poukazují na jiný typ erupce.

Čtěte také

V tufu je málo úlomků strusky nebo čediče. Vzniká totiž tak, že magma v centrální části kopce se pod povrchem setká s polohou usazenin nasycených vodou. Díky tlaku nadhorních hornin se voda změní v páru. A protože pára má mnohem větší objem než voda, dojde k explozi, která roztrhá horninový masiv.

Kravincové bomby

Na jedné z teras v lomu jsou vidět strusky v oblasti velice blízko sopečného jícnu. Tato uloženina je tvořena protaženými splácnutými úlomky, říká se jim kravincové bomby. Je to erupce havajského typu, kdy se po dopadu stále žhavé a plastické úlomky k sobě připečou.

Po žluté kolem Vinařické hory.jpg

V jednom z posledních lomů, které byly činné, láva natekla do trychtýře kráteru. Lávové proudy jsou tu velice silné. Místo je zajímavé i pro mineralogy. Jsou tu krystaly kalcitu a zeolity a jiné zajímavé minerály.

Trasa reportáže, kterou jste mohli slyšet v Meteoru 9. 8. 2014, je vyznačena v mapě čísly.

S geologem Vladislavem Rapprichem z České geologické služby jsme navštívili Vinařickou horu, jejíž vrchol má souřadnice S 50°11'07", V 14°05'11". Místo se zobrazí po kliknutí na tuto mapu.