Slovníček pojmů 9 mýtů o financích (7/9)

24. srpen 2017

Slovníček nabízí vysvětlení pojmů ze 7. dílu letní rubriky 9 mýtů o financích.

Učenlivost

Je schopnost a ochota učit se. Takový člověk se rychle učí novým věcem, rozvíjí se a přizpůsobuje změnám. Je to důležitá kompetence pro život.

Proaktivita, Aktivita, Reaktivita, Pasivita

Být proaktivní znamená převzít odpovědnost za to, že se věci stanou. Měla by to být plánované a vědomé.
Aktivita označuje konkrétní činnost, být aktivní znamená jednat.
Reaktivita je schopnost reagovat – je opakem proaktivity, při reaktivním jednání člověk pouze pasivněji reaguje na danou situaci.
Pasivita je pak nečinnost, tedy člověk nevyvíjí žádnou aktivitu a rozhodují za něj jiní.

Svoboda a odpovědnost

Svoboda je možnost, případně také schopnost volit, rozhodovat a jednat „podle své vůle“. Se svobodou je spjata i odpovědnost za vlastní činy. Svoboda je pro mnoho lidí důležitou hodnotou, ne všichni si však uvědomují propojení s odpovědností.

Spustit audio