Slovníček pojmů 9 mýtů o financích (6/9)

17. srpen 2017

Slovníček nabízí vysvětlení pojmů, které jste mohli zaslechnout už v 6. dílu letní rubriky 9 mýtů o financích.

Investiční zlato (mince, slitky)

Zlato (a stříbro) je vhodnou komoditou k investování zejména kvůli uchování hodnoty v jiné formě než v penězích. Jedná se o konzervativní investici s potenciálem poměrně vysokého zhodnocení – i když jako jiné investice zaznamenává krátkodobý pokles ceny, v dlouhodobém horizontu jeho cena roste nebo si alespoň udržuje svou hodnotu. Má i poměrně vysokou likviditu (schopnost rychle jej přeměnit zpět na peníze). Investiční zlato je také osvobozeno od DPH.

Nejčastější podobou investičního zlata (stříbra) jsou mince a slitky (cihly). Mince se dají pořídit v řádu tisícikorun, pro slitky budete potřebovat spíše větší obnos peněz.

LTV = Loan to value

Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi hypotéčním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Udává se často v kombinaci s číselnou hodnotou – např. LTV 80 znamená „osmdesátiprocentní hypotéku“. Číslo značí procento z ceny nemovitosti, z kterého lze vypočítat maximální výši úvěru. LTV je jeden z hlavních rizikových faktorů, který banka nebo jiný věřitel hodnotí při žádosti o hypotéku. Obecně lze říci, že čím je vyšší LTV, tím je úvěr pro banku rizikovější a tím nabídne žadateli vyšší úrok.

Podílový fond

Podílový fond je spravován investičními společnostmi a sdružuje určitá (investiční) aktiva. Podílníci přes něj zhodnocují vložené prostředky. Aktivy mohou být různé formy investic, jako jsou cenné papíry, komodity, nemovitosti, cizí měny apod. Každý fond se zaměřuje vždy na jeden typ aktiv (kromě smíšených fondů, které sdružují akcie a dluhopisy).

Běžní lidé většinou investují do tzv. otevřeného podílového fondu. Ten má na rozdíl od tzv. uzavřeného podílového fondu povinnost od podílníků odkupovat podílové listy zpět za jejich aktuální kurz snížení o srážku při odkupu. Vydávání nových podílových listů otevřeného podílového fondu není početně nijak omezeno, zatímco u uzavřeného je jejich počet omezen zdola i shora. Fondy se dělí také podle investiční strategie – od konzervativnějších k rizikovějším.

Cenné papíry

Cenný papír je listina (popř. i záznam v elektronické podobě), který dává držiteli určitá práva spojená s určitou hodnotou či majetkem (např. podíl na zisku). Nejčastější podobou cenných papírů jsou akcie, dluhopisy, směnky či podílové listy.

Podílový list

Podílový list je majetkový cenný papír (doklad o vlastnictví) v podílovém fondu. Je základní jednotkou fondu a jeho držitel se nazývá podílníkem fondu. Počet podílových listů vyjadřuje hodnotu podílu ve fondu.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.