Slovníček pojmů 9 mýtů o financích (1/9)

13. červenec 2017

Slibovaný malý slovníček nabízí vysvětlení pojmů, se kterými jste se setkali v prvním díle 9 mýtů o finaních.

Aktivní/pasívní příjmy

Aktivní příjem je takový, který získáváme svou aktivitou, měníme svůj čas za peníze (zaměstnání, živnost, brigády apod.). Pasivní příjem je pravidelný příjem (nejčastěji 1x měsíčně nebo 1x ročně), který nám plyne, aniž bychom pro něj museli vynakládat další aktivitu.

Buduje se pomocí investic – finančních anebo časových. Jedná se třeba o nájem z nemovitosti, či podíl na zisku (z akcií, vlastního podnikání, či investic do podnikání jiných osob).

Výdaje/investice

Výdaje jsou finanční prostředky vynaložené ke spotřebě, zatímco investice generují zisk nebo pasivní příjem.

Cashflow

Rovná se tok peněz, rozdíl mezi příjmy a výdaji. Tok peněz musíme sledovat, abychom se nedostali „do mínusu“ a měli vždy v daném okamžiku prostředky na pokrytí výdajů (a investic).

Finanční rezerva

Úspora finančních prostředků, která slouží na pokrytí nečekaných výdajů (krátkodobá rezerva), nebo na zajištění prostředků pro budoucí sny a cíle (dlouhodobá rezerva).

Spotřebitelský úvěr

Může být účelový (na konkrétní účel) nebo neúčelový (půjčka na cokoli). Jedná se o nejčastější typ úvěru, který lidé používají na vykrytí dočasného nedostatku finančních prostředků.

Hypotéka

Půjčka na bydlení. Poskytuje se zpravidla na dobu 10 – 30 let. Dlužník za úvěr ručí svou nemovitostí, nad nemovitostí je tzv. zástavní právo banky.

Exekuce

Vykonávací řízení vedené exekutorem, kdy je po dlužníkovi vymáhána dlužná částka. Exekutor může obstavit účty, finanční produkty nebo zabavit majetek.

Spustit audio