Šachy, pat, mat

31. leden 2015

Slova šachy, šach a také mat pocházejí z perštiny, šáh mát je persky „král je mrtev“. Výraz pat však s asijským původem této hry nesouvisí, vznikl později v italštině ze spojení essere patta, tedy být si kvit, být ve hře nerozhodný.

Slůvko patta vzniklo z patto, což je smlouva, smír, narovnání. Tenhle výraz vznikl z latinského pactum, z něhož my máme pojmenování smlouvy, dohody výrazem pakt. Italské patta pak dostalo německou, francouzskou i naši podobu pat nepochybně podle perského mat.

Slovo pat se začalo používat v šachové terminologii jako pojmenování remízy, nerozhodnutého zápasu, přesně řečeno situace, kdy nelze táhnout králem.

Pozoruhodné je, že slovo pat se užívá v šachách a pak také přeneseně jako pojmenování bezvýchodné nebo se také módně říká zablokované situace. Pro nerozhodný výsledek v jiných sportech, než jsou šachy, se užívá výraz remíza.


Příspěvek zazněl v pořadu Slova, který v letech 2002–2005 vysílala Regina.

autoři: Michal Novotný , Helena Petáková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová