Šachy: co ve skutečnosti znamená šach mat a co pat?

5. prosinec 2018

Slova šachy, šach nebo mat pocházejí z perštiny. Výraz pat ale s asijským původem této hry nesouvisí, vznikl později v italštině.

Slova šachy, šach nebo mat pocházejí z perštiny. „Šáh mát“ je persky „král je mrtev“. Výraz pat vznikl později v italštině ze spojení „essere patta“, tedy být si „kvit“, být ve hře nerozhodný.

Slůvko „patta“ vznikl z latinského „pactum“, odkud i my máme pojmenování smlouvy nebo dohody výrazem „pakt“. Italské patta pak dostalo německou, francouzskou i naši podobu pat nepochybně podle perského mat.

Pat v šachové terminologii pojmenovává situaci, kdy nelze táhnout králem. Přeneseně pak jako pojmenování bezvýchodné situace. Pro nerozhodný výsledek v jiných sportech, než jsou šachy, se užívá výraz remíza.

autor: Jan Rosák
Spustit audio