Rostliny a konec zimy

Řekneme-li, že rostliny přes zimu spí, není to jen básnické vyjádření, je to fyziologická realita. Většina rostlin se totiž přes zimu nachází ve stavu odpočinku, tzv. dormance.

Spouštěcích mechanismů dormance je celá řada. U některých dřevin je signálem zkracující se den, jindy to jsou snižující se teploty. Řada stromů vytváří speciální "přezimující" orgány, např. šupiny, které nahrazují listy. Podstatné je, že se v našem klimatickém pásmu nedají z tohoto stavu vyrušit nějakými krátkodobými teplotními změnami. Kdyby tomu tak nebylo, znamenalo by to velké riziko zmrznutí.

Je samozřejmé, že rostliny mají také mechanismy, které tento stav dormance přeruší. Takovým signálem u většiny rostlin, včetně dřevin, jsou teploty v rozmezí 6 až 10 stupňů, které se sčítají. Rostlina během zimy nasčítá v závislosti na druhu 200 až 1000 takovýchto teplotních sum, které nakonec dají signál ke zrušení stavu odpočinku. Existuje samozřejmě riziko, že pokud k tomu dojde příliš brzy a nastanou ještě mrazy, rostlina zmrzne.

Rostlina má ale určitou pojistku, a to jsou teploty, které limitují růst. Samy nízké teploty růstu rostlin zabraňují. Pokud se ale v tomto předjarním období střídá období nízkých teplot