Rostislav a Zinajda. Osudová láska zakladatele ilegálního časopisu Český kurýr

Rostislav a Zinajda Korčákovi a jejich silný příběh. Zinajda posílala z koncentračního tábora v Terezíně postavy z chlebového těsta, které se dochovaly dodnes. Rostislav v koncentračním táboře oslepl. V dokumentu můžete slyšet pravnuka Romana Loučku, který vzpomínky na oba statečné příbuzné zachoval v rozsáhlé kronice. Poslouchejte do pondělí 22. února 2021.  

Autor: Stanislav Motl
Dramaturgie: Bronislava Janečková
Zvukový mistr: Tomáš Gsölhofer
Premiéra: 25. 1. 2021

Muž a žena, které spojila nejenom láska, ale také, zejména v čase smrtelného ohrožení naší země, odvaha. A také pocit odpovědnosti. Odpovědnosti za své stejně ohrožené bližní. Proto se pustili do souboje a mnohem silnějším nepřítelem.

Ilegální časopis Český kurýr

Rostislav Korčák stál spolu s Miroslavem Satranem u založení ilegálního časopisu Český kurýr. Jednalo se o periodikum vydávané za protektorátu. 

I když věděli, že je s velkou pravděpodobností čeká smrt. Byli ale už takoví a nemohli jednat jinak. Stejně jako nemohli jinak jednat – v letech 1939 až 1945 – statisíce dalších našich mužů a žen. Lidí, jejichž jména dnes většinou už ani neznáme.  

Spustit audio

Související