Řádit jako Černá ruka

10. březen 2015

Černá ruka, oficiálně zvaná Sjednocení nebo smrt, byla tajná organizace oficiálně založená v květnu 1911 srbskými nacionalisty.

Píše se rok 1908. Rakousko-Uhersko anektovalo Bosnu a Hercegovinu, která od poloviny patnáctého století patřila k Osmanské říši. Záměrem bylo změnit místní režim v parlamentní demokracii rakouského typu.

Ze specialisty na terorismus vůdcem organizace nacionalistů

Tři roky nato, v květnu 1911, založili radikální srbští nacionalisté tajnou organizaci nazvanou Sjednocení nebo smrt. Mezi sebou jí říkali Černá ruka, vedl je Dragutin Dimitrijević alias „Včela“, „plukovník Apis“ nebo „číslo 6“. Narodil se v Srbsku v roce 1876, v šestnácti letech začal v Bělehradu studovat vojenskou akademii. Na základě vynikajících výsledků byl přijat do generálního štábu srbské armády. Jako horlivý nacionalista se stal specialistou na terorismus.

Ilustrace sarajevského atentátu na první stránce listu Domenica del Corriere

V čem měl šéf Černé ruky prsty?

V roce 1903 společně se skupinou mladých důstojníků zaútočil na srbský královský palác a zabil krále Alexandra a jeho ženu Dragu. V roce 1911 naplánoval atentát na císaře Františka Josefa I. To se ale nakonec nepodařilo, a tak se rozhodl zaútočit v Sarajevě na následníka Františka Ferdinanda. Vraždu následníka a jeho manželky provedl Gavrilo Princip, který sám členem Černé ruky nebyl, hlásil se k hnutí Mladá Bosna.

Konec vůdce i organizace

Dragutin Dimitrijević zemřel a Černá ruka zanikla ve stejné době. Organizace byla rozprášena, Dimitrijević a několik jeho vojenských kolegů bylo zatčeno. Na jaře roku 1917 byl v Soluňském procesu shledán vinným z velezrady a odsouzen k trestu smrti zastřelením.


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.

autoři: Milena M. Marešová , Jitka Škápíková , Helena Petáková , Dan Moravec
Spustit audio